Интензивно лечение (Magnified healing)

Сподели

Тази свещена лечебна техника се използват хилядолетия в извисените светове на съществуване и по Свише благоволение достига до човечеството през 1983 година когато му е дадена възможност за връзка с едни от най-високите енергийни вибрации на чиста Любов, Светлина и Освобождаване.

От 1992 година чрез посредничеството на Куан Иин това познание е разпространено с цел подпомагане на хората и Земята за тяхното извисяване чрез изчистване и хармонизиране на низшите тела и на остатъчната карма останала още от първото инкарниране, както и подготовка за завръщане в Източника в състояние на първоначално съвършенство.

Тази техника е изключително ефикасна, бърза и мощна, и създава постоянен енергиен поток от сърцето на лечителя до Източника-Създателя на Света, като минава през всички духовни центрове и достига до Диаманта в центъра на Земята. По време на процеса терапевта е олицетворение на самата Енергия насочена за хармонизиране и лечение на клиента.

Сеанса с техниката MAGNIFIED HEALING  е интензивен и сравнително бърз и се състои от:

  • Встъпителна медитация – активиране на тройния пламък (Христовия пламък);
  • Подготовка на терапевта – изравняване на духовните центрове, изчистване на Светлинния канал, увеличаване на енергията на ръцете;
  • Работа върху клиента – синхронизиране, разбуждане, реактивиране и контакт с енергийната система; преглед/хармонизиране на тялото, стимулиране на калция на гръбначния стълб; прошка и освобождаване на кармата и разширяване на тройния пламък; подготовка за извисяване.

Етапи на курса за формиране на терапевт:

  • Медитация: активиране на тройния пламък.
  • Подготовка: изравняване на духовните центрове, изчистване на Светлинния канал, увеличаване на енергията на ръцете;
  • Работа върху себе си и върху другите: синхронизиране, разбуждане, ре активиране и контакт с енергийната система; хармонизиране на тялото, стимулиране на калция на гръбначния стълб; енергийна работа от разстояние (индивидуално и в група); работа за планетата Земя; прошка и освобождаване на кармата и разширяване на тройния пламък; подготовка за извисяване;
  • Инициация: на короната, ръцете и сърцето с енергийни есенции.