Гробница – мавзолей край Поморие

Сподели

Едно предположение на археолога Драгой Каталиев за гробницата край Поморие

Гробница – мавзолей е датирана между  ІІ и ІV век.

Съоръжението се намира на 2км. Западно от гр.Поморие в центъра на огромен тракийски некропол. Състои се от две предверия/запазени до основи/, коридор, централна камера с формата на полуцилиндричен пръстен, куха колона с остатъци от вита каменна стълба в нея и предполагаеми два етажа-единия над могилата  и другия под сегашното ниво на пода.

Макет на входа


Предверията се намират в начелото на коридора – в периферията на гробницата-мавзолей.Между тях и камерата се намира огромна земна маса. По тази причина се предполага,че в тези стай са живеели жретците обслужващи гробнидата-мавзолей. Коственно доказателство за това е намереното на 150м погребение на тракийската жрица Лесаскепра от І век.

Камерата представляваща полуцилиндричен пръстен  подпрян в средата с колона.

Колоната държаща свода е куха с остатъци вътре от вита каменна стълба. След като престава да носи свода/неговата височина е 5,50м.от сегашното ниво. Зидът продължава до 8,30м./нататък е разрушен/.В пръста на върха на могилата е открита пепел.По стените но камерата има пет симетрично разположени ниши . Предполага се че в тях  са били поставени скулптурите на боговете, които тогава в този град траките са почитали. Това са Аполон, Дионис, Сарапис, Изида, Хадес /в градът е имало храмове на тези божества/. Гробницата не е изследвана в дълбочина. Понеже улиците на римския град /започващ от 200м от гробницата-мавзолей/ сега се намират средно на 3 м. под съвременното ниво, а пода на гробницата сега е 0,50м над съвременното ниво се предполага, че стълбата в кухата колона продължава надолу и там в помещението са се намирали урните на погребаните.


Ритуал:

По широкия коридор заедно с жретците са влизали всички траки. Те слизали по витата стълба при урните с мъртвите и правели възлияния с вино. Жреца или жрицата се е качвала по витата стълба на втория етаж където горял жертвения огън. Там се изгаряло месо в чест на боговете,Съобщавало се е кой дава месото и за кой бог се изгаря той. После жреца слизал при хората и в стихотворна форма предавал волята на боговете. След това започвал пир.