Успешно плащане

Благодарим за поръчката!Вашето плащане беше успешно! Ще получите разписка за транзакцията на Вашият e-mail.След като обработим плащането, ще качим поръчаният от Вас банер/ съобщение на сайта.

0 Коментара

Условия за реклама

ВАЖНО! Текущите условия за реклама са промоционални. Съобщение за провеждане на семинар или курс Рекламно съобщение за провеждане на семинар или курс - публикува се на първа страница в продължение…

0 Коментара