Стефка Димитрова – „Ползите от Паневритмията“

Сподели

IX алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2020, Шумен

Стефка Димитрова (R.I.P.)
Учителка по руски език. След пенсионирането си открива учението на Бялото братство. Играе Паневритмия над 20 години и я преподава над 16 години. Специализира Паневритмия в Института за проучване и прилагане на Паневритмията към Националната спортна академия „Васил Левски“.