Пенчо Пенев – „Движения и астрологични цикли на Земята и Слънцето, синодичният зодиак – път към нова астрология на новата раса“

Сподели

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври 2021