Любов Миронова – От йерархични структури към пулсиращи свободни мрежи

Сподели

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври