Галина Ангелова – Лечебната сила на автентичното българско хоро – претворена чрез ритъм, движение, музика, танц

Сподели

Десета алтернативна научна конференция, Шумен, 9-10 октомври