Загадките на Аркаим

Сподели

АРКАИМ («Ар + Ка + И + Мъ») – «началото на душевната светлина е продължение на мисълта»

Мистериозният каменен кръг Стоунхендж в Англия всяка година привлича милиони туристи от целия свят. Археолози и антрополози все още спорят за това каква е била целта на строежа му. Остава загадка и как древните британци са успели да го издигнат с ограничените възможности, които са имали. Как с примитивните каменни инструменти, намерени на обекта, хората са успели да издялат, пренесат и украсят огромните блокове, които изграждат светилището. Мистериозното древно светилище обаче не е единствената каменна загадка, която все още се опъва на археолозите. Мащабни паметници, подобни на Стоунхендж, има и във Франция, Португалия, Малта, Русия и Турция. Непознат за широката публика остава и загадъчният град Аркаим в Русия. Също сравняван със Стоунхендж, той бързо се превърна в място за поклонение и дори в извор на национализъм, след като руски документален филм го обвърза с прародината на славяните. Тези твърдения обаче все още остават само догадки без сериозни доказателства. Аркаим се намира в степите на юг от Урал и е на около 4000 години. Хората, които са го построили, са и създателите на първата колесница и със сигурност са били свързани с ранните арийци – племената, които мигрират на изток през степите и впоследствие създават индийската и иранската култура. Забележителното на Аркаим е, че е построен под формата на свастика, подобна на индийските пречупени кръстове. Според някои археоастрономи селището е служело и за обсерватория, подобно на Стоунхендж.

Смята се дори, че Аркаим е осигурявал по-добри възможности на древните астрономи от каменния кръг в Англия, защото позволявал да се наблюдават цели 30 небесни явления. Точността на наблюденията също е била по-голяма. Чак по времето на Птолемей древните гърци разработват методи за по-точно следене на небесните явления. За този град може да се чуят най-невероятни легенди. Например: На планината на Разума е долетял нашият бог Исус Христос. Ще ви разкажат, че от време на време тук се явява Богородица, че в град Шаманка се намира космически кораб на извънземни, че неголямата рекичка наречена Голяма Карганканоси вълшебни води и който се измие с тях става по млад. Каквото и да чуете Аркаим вече стана духовен център. С неговия феномен са свързани не малко дълбоки общочовешки тайни. Сега определено може да се каже само едно: Аркаим и „Страната на градовете” е велико откритие на ХХ век не по малко по значимост от Троя или Стоунхендж. В  Индия 3 000 години пр.н.е. дошла раса високи, светлооки  хора– ариийци. Те завзели висше положение в обществото, благодарение на това, че  владеели уникални знания и технологии. В древна Персия в същото време се  появява зороастризъм, учение на пророка Заратуштра, пренесено от същата арийска раса.  Кои са били те? Откъде са дошли, къде са получили тези знания?

«Може би, в това  време Боговете още живеели сред хората…» Така говорят древните легенди.

Изучавайки Аркаим, започваш да вярваш на легендите и митовете … Неговите загадки са много необичайни. Известни са и теории, че Аркаим е свещен град на бог Тангра. По този начин той се свързва и с най старата история на българите.

Загадка първа. Откритието

Аркаим е открит през юни 1987 година  на юг в Челябинска област. През 1952 година  е направена  аеро фотоснимка на тази  територия, и на снимката се  вижда странна конструкция с ясни  геометрически форми. Сигурно заради тази правилност са приели, че това е съвременен «свръх секретен» обект и… замълчали.

В края на  80-те години мястото е определено за водохранилище. Подписали документите, вложили големи пари, построили и стената. Но по правилата, преди да наводнят земите трябвало да се убедят, че няма  ценни археологически обекти. В отряда на  пристигналите археолози били двама студенти – точно те открили  Аркаим. Загадъчните кръгове се оказват остатъци от необикновен град с възраст от няколко  хиляди години. Но как да се спре бюрократичната машина? Ръководителят на  експедицията, кандидатът на  историческите науки Генадий Борисович Зданович, рискувайки кариерата си, се опитал да направи това. Привлекли учени от чужбина и дали защото натискът е бил доста силен или поради разпада на СССР – бюрократите отстъпили. Останал  Аркаим. Според Зданович станало нереалното – спряло многомилионно строителство заради археологически находки!

Загадка втора. Обсерваторията

В древността  са  строили особени обсерватории. Наричали са  прихоризонти. Там не е имало сложни прибори, но астрономическите наблюдения се провеждали много точно. Аркаим е такава обсерватория, при това най сложната от всички известни днес на човечеството. Неговата  конструкция е огромен хороскоп, съдържащ 12 знака от Зодиака, точките на  пролетното и есенното  равноденствие, изгревите и залезите на Слънцето и Луната, зимното и лятно слънце стоене

Древните жители на Аркаим знаели даже за явлението прецесия. Това бавно движение на земната ос по кръговия конус с период от 25786 години, тук е отразено много точно.

И още Аркаим е разположен на 52° северна ширина. Счита се, че именно на нея може да се наблюдават максимално количество астрономически явления, свързани с изгревите и залезите на светилата . На тази  широчина се  намира  знаменития Стоунхендж, и неговите  съвременници. Само, че  Аркаим е по сложен!

Загадка трета. Архитектурата

Конструкцията на  Аркаим поразява. Той е построен по предварително създаден план като единен сложен комплекс, напомнящ Мандала – квадрат, вписан в кръг. В древните  текстове  кръгът символизира духа, Вселената, квадрата – Земята, материалния свят. При строителството на  Аркаим се създавала малката Вселена.
Целият град е построен в единната система на координатите. Той е строго ориентиран  по страните на  света с такава  точност, че конкуренция  в древния свят могат да му бъдат само няколко пирамиди в Египет.
Крепостните стени – това са  дървени греди, запълнени с  тухли. Зад тези стени има  подземни лабиринти с дълбоки ями. Всички  жилища се докосвали до стените, но  имали изходи на главната кръгова улица. Във всяко от тези жилища имало кладенец, пещ и специален канал за водата . Градът притежавал канализация. В центъра се намирал ритуалния площад с почти квадратна форма . 
Аркаим отвън бил красив – идеално кръгъл, с високи кули, горящи огньове и външни стени облицовани с цветни тухлички.

Всичко тук е било проникнато със смисъл. Крепостта се състои от две кръгли стени   – външна, посветена на  Слънцето, и вътрешна  – на Луната. Влизащият в града  трябвало да повтори пътя, който  изминава  Слънцето. Четирите  входа на  Аркаим образуват  фигурата на  «правилна» свастика. Този  сакрален знак  е използван от древните  жители на Индия, Русия, Китай, Египет, като символ на  света и развитието. Обратната свастика при древните  означавала тъмнина и разрушение. Фашистите вземат на въоръжение тъкмо нея.
В Аркаим се  използвали и двете свастики, при тях нямало «лош » и «добър» – имало единство на всичко. Ден – нощ, светлина  – тъмнина, раждане – смърт. Това е естествения ред на нещата във Вселената .

Загадка четвърта. Металургията

Във  всяко  жилище, освен  кладенец, имало  още пещ и куполообразно хранилище. Към него  от  кладенеца тръгват  две земни  тръби. Защо? Ако погледнете в кладенеца от него винаги  «дърпа » студ. Ето защо, едната от тръбите подавала студения  въздух в хранилището. Това било хладилник! А във  втората от  тръбите същият  въздух създавал тяга с такава сила, че  тя  позволявала да се топи  бронз без да се използват  мехове! Пещта била металургическа!
Многочислените  медни изделия, намерени  в погребенията , потвърждават, че  тук имало  немалко изкусни майстори ковачи и леяри.

Загадка пета. Колело и колесници

По покривите на  жилищата на  Аркаим  преминавала горната  улица за  пешеходци  и… колесници! Истински. Затова защото най-древните колела и колесници били открити точно тук. Бронзовите ножове, топори, юздата  с шипове, изображения и скелети на коне показват, че тук са живеели не само ковачи и астрономи, но и войни с колесници.

Загадка шеста. Страна на градовете

Сега  на територията на  Челябинска и Оренбургска области, Башкортостан и Северен Казахстан са намерени няколко селища от аркаимския тип. Тяхната възраст е 3,8-4 хиляди години. Тези селища от епохата на бронза ги нарекли «Страна на градовете».
Градовете били удивително еднакви. Строили са ги  във  форма на  овал, кръг или правоъгълник, но винаги по типов проект. Счита се, че  те са били духовни центрове, където живеели  жреци, а на свещените празници се събирали съплеменници от всички окръзи
Градовете също били и производствени фабрики.  Има  мнение, че те възниквали тук заради  достъпните  медни руди. Металът, оръдията, украшенията отивали за «износ» далеко зад  пределите на  града. Подобни градове са намерени в  Казахстан около  урановите  рудници. Защо там?
Но най много от всичко  в «Страната на  градовете » поразява  нейната  удивителна духовност.

Загадка седма. Легендарните арийци

Философията на «Странaта на  градовете » се строи върху основата на три култа: Огъня, Слънцето  и Героя. Това е   индо-иранска религиозна система, извора на  зороастризма. На Аркаимците е  бил известен целият физически и духовен свят. Но главното било не разкоша, а живота в хармония с Вселената. Според митологията, в древността арийците се разселват по целия свят от прародината потънала – Северния ледовит океан на юг. Цар Йима – първият владетел на арийците, по заповед на  Бога тръгнал на юг и построил град по типа на яйцето – символ на зараждането на  живота  във  Вселената. Аркаим («ар» – небе  и «ка» – суфикс за умаляване  или принадлежност) – това «малко» небе Йима  или двойникът на  небето  на Земята . АРКАИМ («Ар + Ка + И + Мъ») – «началото на душевната светлина е продължение на мисълта», светлата същност, продължаваща изначалните знания. Смисълът на думата потвърждава една от версиите, че тук е бил един от научните и духовните центрове на Древния Свят.

Загадка осма. «Място на  силата»

Аркаим е  разположен в зона на  палеовулкан. Такива  местности се  наричат «Места на силата ». И още 52-я  градус северна широчина , на която  реалната  форма  на планетата се  пресича  с въображаема равнина «Земята се  среща с небето ». Тук въздействието на  енергията  и магнитното поле е  необичайно, даже разрушителна, ако не се разбира, как да живеем с тях. Древните знаели. Те  знаели, че е нужно да се строи там, където се докосват  пространствата, откривайки  прозорец в друг свят.

Загадка Девета. Изходът

Аркаим просъществувал само  200-300 години. Пожарът, който го унищожава е загадка. Необичайното в пожара е в това, че той  не бил  неочакван или изненадващ за жителите. Те се  събрали и си отишли. А после  градът бил  изгорен.
Изследванията  показват, че  Аркаим, пирамидите, Стоунхендж са построени в една система мерки  и представи. Може, да са строени от едни и същи строители? Това е един от  редките  «звездни часове на  човечеството», когато  «Боговете  живеели на земята» … Ще узнаем ли някога  истината? Времето ще покаже.

Използван източник: http://shkolazhizni.ru