Енергоинформационното поле на Вселената: всички събития на Земята се съхраняват вечно

Сподели

Учените не могат да обяснят паранормалните феномени, затова пък са им дали звучни названия…

Проскопия, прекогниция, прогностика – за предсказване на бъдещето. Ретроскопия – за описване на минали събития без предварителни знания за тях.

Ясновидството е мислено получаване на информация за това, което става някъде в сегашно време и е недостъпно за непосредствено чувствено възприемане. И, накрая, биолокация – за определяне на местонахождението на материални обекти и хора.

За екстрасенсите също не е лесно да обяснят как в тяхното съзнание се появяват сведения, които са искали да получат. Например, ето какво казва известната американска ясновидка Джийн Диксън, която безпогрешно предсказвала резултати от президентски избори в САЩ, пускането на първия съветски спътник, падането на Берлинската стена и много други: ”Главният източник на моите предсказания са виденията. Видението винаги е абсолютно завършено, до най-малките детайли. Не е нужно да го тълкувам, то се разкрива веднага и изцяло, затова не изисква усилия от моя страна“.

Но всички ясновидци започват с това, че напрегнато мислят за това, което искат да узнаят. Т.е. изпращат мислено запитване, макар и без конкретен адрес. Това може да се сравни със запитване в една от търсачките в Интернет, само дето самите екстрасенси не знаят къде и към кого се обръщат.

Друг знаменит американски екстрасенс, Едгар Кейси, нарекъл своите отговори “четения”, казвайки, че получава сведения от “Акашовите хроники”.

Понятието “акаша” са въвели още древните индийски мислители. То означава най-фина етерна същност, която запълва цялото пространство. Тази същност поема и записва всичко, което се случва във Вселената. Така възникват “Акашовите хроники”. Това не е някаква огромна книга, а следите на всяка дума и на всяко действие, които се отпечатват в световния ефир. Тези „записи“ могат да бъдат прочетени от просветлени адепти.

Вселенската база данни

Сега на мястото на “Акашовите хроники” дойде хипотезата за глобалното енергоинформационно поле, където се записва всичко случващо се – независимо дали става въпрос за гибелта на бактерия, постъпка на човек или изригване на вулкан. Тази хипотеза се подкрепя от много учени.

Всички материални обекти, съществуващи на нашата планета, имат свои енергийни полета и съответни излъчвания. Това е геомагнитното поле на дадена местност, магнитните полета на предметите, биополето на човека и на другите живи същества. При това тези излъчвания съдържат информация както за свойствата на излъчващия обект, така и за това, какво се случва с него. Но законът за запазване на енергията гласи, че енергията не възниква от нищото и не изчезва, тя преминава от една форма в друга. Следователно, напълно е възможно, че цялата информация за случващото се на Земята попада именно в глобалното поле на паметта и се съхранява там вечно.

Тези безбройни енергийни ручейчета не се сливат в единен поток, защото всеки от тях има свои, различни от тези на другите, параметри във вид на честоти или вибрации. В глобалното информационно поле те образуват множество отделни клетки, приличащи на безбройните сайтове в безкрайната мрежа на Интернет.

От глобалното поле идва огромна лавина от различни излъчвания. Всяко съдържа информация за някакъв материален обект и за случващите се с него изменения – за това, което ние възприемаме като различни събития. Образно може да се каже, че в обкръжаващото ни пространство непрекъснато звучи „хор от безброй много гласове“ и всеки участник в него изпълнява своята партия.

Но този “хор” таи в себе си сериозна опасност. Работата е там, че неговите “партии” по своите  вибрации са близки до вътрешните вълни на нашия мозък. Обработката на тези импулси от глобалното поле би изисквала енергийни разходи, превишаващи на 5-6 порядъка разходите за анализ на цялата информация от нашите органи на чувствата. Мозъкът може да се “задави” в електромагнитната лавина, ако му бъде открит достъп до глобалното информационно поле, но мъдрата природа е предвидила надеждна защита.

Серотонинът – това е хормон, който мозъкът използва за вътрешна връзка между различните участъци на невроните, които трябва да си обменят някакви информационни сигнали, например мисли. И точно тук е заложено осигуряване на безопасност за нашия мозък. При изработването на серотонин в клетките на невроните възниква силен електромагнитен „шум”, в който се губят слабичките сигнали от глобалното поле.

Как да се изключи “заглушителят”?

Въпреки “заглушителя” екстрасенсите, които се занимават с прогностика, ясновидство и биолокация, успяват да установят контакт с глобалното информационно поле и да получат от него необходимите сведения. По принцип такива контакти са възможни, ако серотониновият “заглушител” не изпълнява своите задачи. Това може да стане поради особености на функционирането на мозъка у хора, имащи екстрасензорни способности. Например, те нерядко се появяват у хора, които са изпитали много силен токов удар.  

Впрочем, човек е способен и сам да намали електромагнитния “шум”, ако успее да застави невроните да изработват по-малко серотонин. За целта човек трябва да влезе в изменено състояние на съзнанието, което още се нарича транс. В обичайното бодърстващо състояние нашето съзнание командва подсъзнанието, и най-често не обръща внимание на постъпващата от него информация. В състояние на транс съзнанието сякаш се изключва, а подсъзнанието “взима властта в свои ръце”, като насочва в аналитичния център на мозъка постъпващата отвън информация.

Има и случаи на непроизволно установяване на контакт с глобалното информационно поле. В ситуации, свързани със заплаха за живота, това става автоматично. Най-впечатляващите последствия от такъв контакт са предчувствията, когато човек чува “вътрешния си глас”.

Най-разпространеният вариант за влизане в глобалната база данни са пророческите сънища. Серотонинът се изработва основно от невроните, които предават информация от очите в зрителните центрове. През нощта тяхното натоварване е практически нулево. Затихва серотониновият „шум”. Възникват подходящи условия аналитическият център на нашия мозък да приема и обработва “съобщения” от глобалното поле. В резултат от техния анализ се появяват пророческите сънища. Всички хора имат такива сънища, но повечето ги забравят или не им придават значение. Но ако човек зададе на аналитическия център съответната нагласа, по-често ще му се присънват пророчески сънища, пораждани от информационното поле.

Автор: В. Меркулов

Превод: Лусесита

http://nlo-mir.ru/jezoterika/23903-vse-sobytija-na-zemle-sohranjajutsja-vechno.html