Водната пещера край село Табачка

Сподели

Пещерата е на около 5 км източно от Русенското село Табачка. През 2005 са правени първите сондажи в пещерата от сборен екип от Русенският исторически музей, хора от София и Попово.

Екипът открива, керамика, кости от животни с кръстни врязани знаци по тях и каменна тесличка, която не е използвана и е вероятно с ритуален характер. Открит е жертвеник, в основата на които са открити повечето артефакти в пещерата.В дясно на скалата има изсечено в пода „корито“. както го наричат и това е всъщност обекта с формата на човек, които според мен е използван с ритуална цел, които пък от своя страна е свързан с резервоар с естествен произход, според археолозите. Също така е открит артефакт напомнящ стъпка, само че с размер, по-голям от човешкият, който е част от ритуалните предмети в пещерата. Пещерата е интересна и с това че има втори етаж. Етажът, е използван на по -късен етап , през средновековието от монаси. В средата на пещерата има извор, които е лековит, според преданията именно към него е развит култът в пещерата. На стената вляво има запазени графити с имената на римски войници и сумите които са дарили на храма. Също така има надписи изписани на гръцки. В момента те са на височина около 2,30-2,50 м. което предполага, че когато са писани, пещерата е била с по високо ниво, и после, част от земният насип е премахнат. По времето на Османското владичество, пещерата е използвана за кошара, и в нея са отглеждани кози. В слой от 19 век е открита турска лула.