Въведение в Трансперсоналната психология

Сподели

Трансперсоналния подход е наука, която разцъфва – въпреки че съществува отдавна – и обещава много. Малко позната, тя е претърпяла много промени, критики и  двусмислия от онези, които не познават основата ù.

 

Затова  в живота и на работното място много често се смесват простите приложения на ученията с истинското трансперсонално значение. Често срещаме хора, които наричат себе си „трансперсонални терапевти”, но те просто са” хора които прилагат техники”, защото не асимилират революционното и основно значение на развитието на съзнанието.

В по-голяма част от случаите  нейната практика се разграничава от стария модел на егоцентризма, на съревнованието, на индивидуализма. Това възлага на новата трансперсонална наука да се появи и да допринесе за разпространението на своето значение.

Промяната на парадигмата, която е резултат от разпространеното мислене, е един бавен процес, но въпреки това процес, който променя. Но тази промяна плаши.И може да доведе до един вид „вътрешна реч”, защото истинския опит за разпространението на съзнанието е един дързък процес и като такъв  изисква много дисциплина, тренировка, последователност, покорство и вътрешна тишина. За да се следва този път трябва да се разрушат вече установени граници, понякога това става за цял един живот. Целта е да не се разпознаят вярванията и образите на егото, да се владеят емоциите и да се събуди съзнанието за по обширни реалности, всичко това е част от един проект на трансперсонален живот.

Какво означава Трансперсонална психология? В последно време много се говори по въпроса, но малко се знае .. Започваме от името: транс е латински префикс и означава отвъд, персонално-личностното его. Следователно, трансперсонално обозначава нещо  отвъд персоналното (его). Нещо подобно на Aлиса в огледалния свят , едно пътуване в и отвъд  самия теб. Сложно, нали ?

Да, и затова съществуват толкова двусмислия около този термин.. Трансперсонален се превърна в езотеричен „микс“ , с малка разлика  между това какво е вяра и какво е наука. Хора които правят неща от „алтернативна любезност”  се самонаричат „трансперсонати”, без да знаят, че едно истинско трансперсонално поведение  се познава по вътрешната  връзка между това, което се казва и което се прави. Противоречието между словото и действието показва това объркване. Само вътрешната връзка показва  способността на съзнанието да достигне други нива на реалност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Трансперсоналната психология е един метод  вдъхновен от антични традиции на човешкото знание ( будизъм, хиндуизъм, суфизъм, примитивно християнство, т.н),  научно и философски основано, основната му задача е да събуди съзнанието за нещо свръх човешко и по този начин да активизира  еволюцията на човека, позволявайки му той да развие целия си потенциал скрит в него.

Необходимо е да разберем, че този термин отвъд човешкото, в нашия контекст означава да преминем отвъд нашите вярвания, индивидуалност, отъждествяване. Вярванията пораждат спомени, а спомените се превръщат в самопознаване.

Но, обърнете внимание, че значението на представката „транс” може да доведе до объркване за абстрактното понятие на човешкото ниво.Внимание. Виждали сме това да се случва много пъти,  създавайки объркани практики, които пораждат един вид духовност, която не се свързва с човешкото тяло, с материалния живот и е отделена по всякакъв начин от другите начини за съществуване. Не става въпрос за това. Естествено, измерението „ трансперсонално” включва също така и човека, като такъв, целият превъзходен етап съдържа предшестващия, който е преминал в превъзходен. Не може да „превъзхождаме ” тялото или чувствата без да преминаваме през тях и да ги интегрираме в следващите нива. Това наблюдение, въпреки че е очевидно, е хубаво да се изясни, за да не витаем в облаците. Точно обратното, трябва да се вземе предвид земята, където сме се родили.

Трансперсоналната психология се появява през 60-те години, по време на един голям културен бум из целия свят. В американски университети започват изследвания с псилоцибин (синтетична дрога извлечена от пейоте ), също така и с ЛСД, двете са наречени  психеделични наркотици (свободен ум).

Психологът Тимъти Лиъри е въвел тези изследвания в Харвардския Университет, Той има голяма заслуга в научното откритие за съществуването на разпространените състояния на непатологичното съзнание.

През 1962 година, Лиъри за първи път използва лизергинова киселина, ЛСД. Това е един зашеметяващ опит, толкова значителен и важен, че той никога не могъл да го забрави. Сякаш се бяха отворили нови цикли на мозъка. Опитът с ЛСД доказва нови научни теории, теории като холограмата на мозъка на Нобеловия лауреат Карл Прибрам, като квантовата механика на Макс Планк , всички ние сме част от тази първична единица.

Дотогава в психологията не е имало никакво отличаване на състоянията на съзнанието, нито е имало учения за психологическите последствия от големите опити, както бяха наречени състоянията на мистичния екстаз. Тръгвайки от тук, започнаха лабораторните електромагнетични измервания за ефекта на алфа вълните върху мозъка, изследвания наподобяващи йога по време на медитация,и учения за шамански транс.