Трите конника

Сподели

Древният мироглед към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения.

Балкхара е най-мощният идеен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а Бхаджа се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Днес тях ги няма в обхвата на съвременното човешко познание, но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на Балкхара и Бхаджа, като ехо от онези славни времена когато Идеализмът беше над всичко.

Балкхара трябва да е основна тема на космологията, астрофизиката, физиката и астрономията, но до знанията от Балкхара се достига само чрез езика Бхаджа, а космолозите, астрофизиците, физиците и астрономите не се интересуват от древни езици, цивилизации, митологии и религии. Поради това, те дори не поглеждат към Бхаджа и Балкхара. От другата страна на познанието са учените, които изследват древните езици, цивилизации, митологии и религии, но те не преоткриват Бхаджа, защото не се интересуват от космология, астрофизика, физика и астрономия и като следствие от това, Балкхара и Бхаджа все още си остават забулени в мрак.

Можете да прочетете цялата статия в прикачения файл.

Trite_konnika.pdf