Третото око – Таламусът – окото на Хор

Сподели

Наскоро бе установено, че в епифизната жлеза се съдържат микрокристали притежаващи пиезоелектрични свойства.

Наличието на тези кристали е открито от проф. Sidney B. Lang, от Бен Гурион Университет в Негев, Израел, и Drs . Simon Baconnier и Rene de Seze от Националния Институт за Индустриална Околна Среда и Рисковете във Франция. Това откритие на традиционната наука е наречено биоминералицазия.

Тези учени са документирали, че микрокристалите имат пиезоелектрични свойства с възбудимост в честотния обхват на мобилните телекомуникации.

Съвременната наука нарича  нашия главния мозък „спящия гиганта“. Но главният мозък всъщност е центърът на електро-магнитната резонанса сила. Именно чрез този център, се случва духовното осъзнаване.

Освен това, нашият главен контролен център в мозъка е хипофизата. Тя е нашата така наречена негативна точка за контакт. Тя действа като приемник, който позволява информацията да се внедри в главния мозък. Епифизната жлеза е нашата положителна точка за контакт. Тя действа като нервно-ендокринен датчик, който предава информация. Сигналите идват от хипофизната жлеза чрез хипоталамусната жлеза, която ги насочва.

Мозъчната кора събира информация за нашите различни нива на комуникация. В нея се намират клетки с възможност за преобразуване на електромагнитни честоти в електрически токове. С други думи, тези клетки функционират като течни кристали. В резултат на това ние можем да използваме телепатия да се свържем с по-висшите измерения на съзнанието.