Трета алтернативна научна конференция, 11-12 октомври 2014, Шумен – Трансформиращата сила на духовната психология, Джанака (Жак Пенърс)

Сподели

Джанака (Жак Пенърс) – Трансформиращата сила на духовната психология