Трета алтернативна научна конференция, 11-12 октомври 2014, Шумен – Университетът на бъдещето, проф. Стамен Стаменов

Сподели

проф. Стамен Стаменов – Университетът на бъдещето