Теория за разгъване на времето част 2

Сподели

Някои от ключовете за разбиране и прилагане на Теорията на Разгърнатото време:

1. Ние всички имаме двойници.

2. Нашия  двойник не е астралното или етерното тяло. Това е наистина нашият „Аз“, но в друго измерение.

3. Всичко се случва във вечното сега.

4. Информацията от нашите двойници идва през процепи между различните времена. Тези времеви отвори са незабележими и представляват ускорители на време, течащо в много голям брой други пространства. Процепите увеличават много скоростта на информацията, преминаваща през тях, за да стигне тя до нашето съзнание.

5. Нашият двойник – това сме ние самите в друг аспект. Един Аз, който не осъзнаваме. Видимото тяло сканира района в нашето време. Другото, незабележимо наше тяло, пътува в различни времена на нашето собствено разгъване.

6. Схематично можем да кажем, че енергийното ни тяло информира нашето физическо тяло. Всяка частица излъчва и приема вълни. Всеки организъм получава информация, за да живее и  да оцелява.

7. Нашето настояще актуализира потенциалните възможности, създадени в миналото ни. Една промяна в мисленето, направена в дадена секунда, създава много потенциал в ускореното неосъзнато време. Синтезирана, тази промяна мигновено се връща обратно в нашето време. По този начин променената скрита възможност може да доведе до светкавична промяна на дадена форма. И тази промяна да изглежда за нас като чудотворна.

8. Нашият двойник сондира много бързо бъдещето, преминавайки през неосезаемите отвори, които свързват настоящето и бъдещето ни време. Двойникът ни предоставя постоянен обмен на информация, като по този начин ни води по правилния път.

9. Възстановявайки  изключително важния принцип на обмен на информация с нашия двойник по време на съня си, ние най-накрая  разбираме целта на нашия живот и намираме баланса, с който можем да живеем удовлетворени.

10. Нашите двойници са в наша услуга, надявайки се да се свържат с нас, за да ни предадат най-добрите инстинкти за оцеляване. Те са тези, които  пътуват към бъдещето и единствено те могат да достигнат до необходимата ни информация, за да ни я предадат.

11. Има различни възможности за нашето бъдеще. Ние трябва да изберем  най-добрата в наша полза и в полза на нашата планета. Трябва да се научим да получаваме информация от нашите двойници, а не да се съмняваме в тяхното съществуване.

12. Не е необходимо да помним сънищата. Просто е нужно да се подготвим за добър сън през нощта, за да живеем добре през деня, модифицирайки мислите си.

13. Точно преди заспиване можете  да се свържете с вашия двойник, излагайки проблемите си. Знаете ли фразата: „След консултация с възглавница…“? Грижа на двойника е намирането на най-добрия вариант за решението им в бъдещето, защото той – това сте вие. Вие сте физическият,  а той е енергийният аспект на едно и също Аз. Всяка частица има тези два аспекта, а човек е направен от частици и в действителност човекът приема същите аспекти – физически като тяло и енергиен като вълна.

14. Имайте доверие в своя двойник – вашето друго Аз, което ще реши по най-добрия възможен начин един поставен проблем. Имайте сигурност и доверие в правилността на решението. Отношението ви е добре да бъде – пълна липса на тревога, безразличие и увереност. Не мислете за другите това, което не бихте искали те да мислят за  вас. Бъдете нащрек за знаците, които ви се показват в ежедневния живот. Слушайте „предупрежденията“.

15. Тези информации, идващи  през  неосезаемите времеви процепи, ни  позволяват да подобрим нашето настояще. Те идват винаги толкова бързо, че ние ги получаваме под формата на прозрения, предположения или интуитивни предчувствия.

16. Контролът над флуидите от информация, преминали през времевите отвори, променя нашия сън, както и нашия живот. Също така този контрол е много ефективно средство, за да нямате тревожни или депресиращи състояния. Ако сте попаднали в деликатно положение, асимилирайки информацията, ще узнаете кое как е и защо е така. А също и как да продължите. Всъщност, като знаете, че утре ще бъдете по-добре, вие се радвате със сърцето си, а стресът изчезва и болестта – също. Да контролираме нашия живот – това си е наша отговорност.

17. Само два аспекта на нашето Аз са достатъчни, за да добием  информация от бъдещето. Единият аспект се движи в посока от настоящето към бъдещето ни, а вторият – от нашето бъдеще към настоящето ни, т.е. в противоположната посока. За нашия двойник реалното ни осезаемо настояще е всъщност негово бъдеще. А нашето бъдеще, което очакваме, е неговото настояще. По този начин трите реалности на нашето Аз – минало, настояще и бъдеще, са всъщност напълно достъпни. А информацията за достъп преминава през времевите процепи.

18. Нашият двойник е един изследовател, пратеник или шпионин в бъдещето ни. Той е там, за да ни осигури най-доброто настояще, което да бъде сътворено за нас. Готов е да даде цялата нужна информация, която искаме. Тъй като „Той“ е всъщност „Аз“, винаги е готов да ни създаде най-доброто бъдеще.

19. Когато ние сме сигурни, че получаваме помощ по всяко време, на всяко място, тази сигурност се превръща в здрав автоматизъм, в едно сигурно знание, което идва за нас от бъдещето.

20. Нашият двойник има способността бавно да проучи възможното ни бъдеще. А точно то представлява едно толкова бързо движещо се време, че просто не можем да си дадем сметка за него. В нашето време получаваме информацията под формата на незабавни предположения или съвети, дадени от интуицията ни.

21. Ние сме създадени двойни, без да си даваме сметка за това. Но на нас ни е дадено усещане да знаем всичко интуитивно, без да е необходимо да мислим за нещо конкретно.

22. Нашето тяло е склад на информация, което нашият двойник пълни, когато това му е възможно. Всички наши клетки се подчиняват на волята на този друг Аз, който сме в същност самите ние. Той очаква нашата готовност да дойде на посещение.

23. Неговата благосклонност винаги е поставяна под въпрос. „Той“ сте  всъщност „Вие“ и винаги ще бъде така. Тази благосклонност на енергийния ни аспект гарантира, че животът ще продължи след смъртта на физическия аспект-тялото, но вече в друго време. Ние сме забравили за този факт и разбирането е изчезнало. Търсейки и намирайки отново контакт с нашия  „двойник“, ние можем да балансираме живота си. По този начин разбираме целта на пътуването на физическия си аспект през материалния свят. Това пътуване представлява живота ни на земята.

24. Как се проектира бъдещето ни? Прогнозирането е изключително важен принцип. Това са нашите мисли и самите ние, създаващи  бъдещето си. Ако тръгнем надолу по улицата и някой ни блъсне, тогава можем да си помислим: ”Ще го  убия!” Тази мисъл веднага отваря времеви процеп в нашето бъдеще, където съществува убийството в потенциален вариант.
Всичко може да бъде променено с един прост обмен на информация: обратната мисъл, която да успокои бъдещата ситуация. По този начин в бъдещето се създава възможност да има мир.

Законът на времената е прост: ”Ако никой на земята не мисли за убиване, няма да има никакво бъдеще с потенциални  убийства и актуализация на убийството би била невъзможна“. Следователно всичко зависи от нашия начин на живот и мислите ни. Те са тези, които създават нашите бъдещи възможности. Нашето бъдеще също така зависи и от досегашния ни  двадесет и пет хиляди годишен  опит.

25. Разгъването на времето има цикличен характер, като един цикъл трае 25 920г. Ние можем да използваме опита на енергийната си същност, който  сме натрупали за целия този период, в края на всеки цикъл, когато  физическият и енергийният аспект на нашето Аз се събират в една точка.Този цикъл се затваря на 21.12.2012г.

26. Нашите двойници могат да променят  бъдещето ни, което сме създали, винаги по наша молба.

27. Когато ние благодарим на нашия друг “Аз”, който всъщност сме ние самите, той разбира, че е на прав път и не се колебае да продължи напред с това, което е започнал. Когато енергийният ни аспект получава информацията от физическия под формата на чувство за благодарност, това е знак. Енергийното Аз знае, че е правилно да продължи в избраната посока.

28. Възстановяване на едно болно тяло или мълчанието на един страдащ  ум са точно онези неща, които променят бъдещето и следователно   променят света. Ако се оплаквате или съжалявате за нещо, тогава веднага създавате в бъдещето потенциал, според който да се оплаквате или да съжалявате по някаква причина.

29. Обменът на информация с двойника не е магия, нито е опасен. Опасността е, ако се игнорира формата на контрол върху информацията, която пристига във всеки момент. Тя се състои да живеем, следвайки съзнанието на физическия аспект, без да се интересуваме, кой всъщност го изпълва постоянно. Опасността е в това да следваме нашето физическо съзнание, без да си даваме сметка за онова, което го поддържа, при това без лихва.

30. Единствената трудност идва от начина на мислене, защото ние не сме свикнали да подредим мислено бъдещето си, преди да започнем да мислим и да действаме в реалното си настояще. Малко е трудно, защото това ново понятие за време ще разклати самата основа на всички наши мисли.

31. Да се оставим по време на сън в ръцете на нашия двойник, това значи да се възстанови балансът на тялото преди всичко на едно планетарно ниво. Човек, който е в контакт с двойника си, не се страхува от бъдещето. За да получи резултатите от своите мислени творения, е нужно единствено да събира информация и така да създаде автоматично възможностите на  своето индивидуално бъдеще. Балансът, създаден по този начин, автоматично създава баланс на планетата, чийто бъдещ колективен потенциал ще се подобрява постепенно. Само двойникът ни е в състояние на възроди идеите, които са били наши, в момента на нашето раждане.

32. Важно е да стане ясно, че последната ни мисъл преди да заспим  определя и възможността на нашия двойник да сподели информацията, която носи от забавеното време.Само така може да приемем идващото от собственото ни бъдеще.

33. Водата в нашето тяло е това, което съхранява и възстановява информацията. Фокусирайки се прекалено много върху бъдещите си  проблеми, ние губим енергия. А тя ще ни е необходима, за да посрещнем отговорностите и трудностите на бъдещето си.

Ако се опитваме да намерим нашите решения, мислейки с нормалното си съзнание, тогава привличаме  бъдеще, което не може да бъде най-подходящото за нас самите.
Най-адекватното е да поискаме от нашия двойник да реши проблемите ни и даде класифициране на решенията. Така ще привлечем към себе си, чрез съня си, ползотворни решения, с абсолютна увереност, с благодарност и със знанието, че това е най-доброто възможно бъдеще.

34. Най-добрият начин да заспите е като поискате от двойника да ви  изпрати цялата възможна информация от бъдещето ви. Бихме могли да помислим така: „Може да бъде твоята воля.“ А това е в действителност нашата собствена най-правилна  воля. Ако оставим отговорността за нашето най-добро възможно бъдеще на нашия двойник, това ще помогне за по-бързото реализиране на желанията или на проекти ни. С една дума -опростяване на процедурата. Двойникът ще разучи всичко и ние ще знаем как да действаме най-добре.

35. Въплъщението на земята в реално физическо тяло е една възможност на нашия двойник, който сме ние самите, да регулира бъдещето ни. А ние сами сме били тези, които сме го създали дисбалансирано още преди това физическо въплъщение. Нашето физическо тяло служи като трамплин към бъдещето. Това бъдеще трябва да се изгради в съответствие със съветите на нашите двойници, пътуващи в забавеното време. Така Апокалипсисът се завръща, за да намери своя етимологичен смисъл на скритото чудо на съзиданието. Планетата само актуализира бъдещето на всички.

36. И не забравяйте основното: „Не мислете за другите това, което не бихте искали те да мислят за вас“. Това е единственият начин всяко наше потенциално бъдеще да бъде от полза за всички.

Тук можете да видите едно половинчасово интервю с Жан Пиер Гарние Малет:

http://vimeo.com/37620153

Източник: http://blogzaserioznihora.blogspot.com/2012/02/blog-post_29.html