Теория за разгъване на времето част 1

Сподели

Интервю с Жан-Пиер Гарние Малет,специалист по физика на флуидите, бащата на Теория на разгъване на времето, публикувана в “La Vanguardia”.

– Аз съм на 70 години. Живея в Париж. Женен съм , с 2 деца и 3 внуци.Доктор съм  по физика, моята специалност е механика на флуидите.  Всяка политика трябва да се основава на толерантност. Имам увереността, че човек трябва да мисли за другите  така, както би искал   другите  да мислят за него.

Вашата теория  подкрепя ли се от науката?

– Уважаваното списание на Американския институт по физика в Ню Йорк и неговия научен комитет, счетоха за валидна моята публикация  от 2006г . Това е теория, довела  до  предричането и след това  до обяснението, свързано с  появяването на планетоиди в  Слънчевата система. Искате ли да обясня  за  какво служи на разгъването  на времето ?

– Да, но по-опростено.

– Ние имаме два различни типа време, които съществуват едновременно. Една секунда в oсъзнатото от нас време са равни на милиарди секунди в неосъзнатото време. В последното можем да правим неща, които после могат да преминат като готов опит в съзнаваното от нас време.

– И всичко това без да го усетим?

– Точно така. Ние  всички разполагаме с един мигновен синтетичен анализ, който се реализира в друго време, но без да имаме спомен за него.

– Така ли функционира времето?

– Да,  всеки  момент представлява  нещо, което имаме и идва от едно друго време, за което нямаме усещане. Неосезаемо време създава един бъдещ потенциал, който се запаметява там, в него. Запаметено след това се предава в реалното време и се реализира там.

-Как става това?

– Ние възприемаме времето като нещо непрекъснато, като нещо хомогенно. Но ние виждаме от образната диагностика на мозъка, че изображенията в него се възприемат като отделни картини. Процеса е поредица от отделни кадри. Между два момента, винаги съществува едва доловим, незабележим миг.

– Като по филмите,  когато ние виждаме само 24 кадъра в секунда ли?

– Да. 25-я не го виждаме, но го възприемаме подсъзнателно. В рекламата се използва за изображения, които  успешно оказват влияние върху нашето поведение. Знаем, че подсъзнанието е достъпно за паметта ни. Разгъването на времето е научно доказано. На теория това са  доказателства за мащаба и категориите на частиците в микро света, но същото важи и за големите обекти в макро света, в Слънчевата система.

– Досега знаехме, че квантовата теория не се отнася към големите обекти. Така ли е?

– Феноменът на разгъване на времето дава като резултат човек, който живее едновременно в реалното време и в квантовото неосезаемо време. Второто има различни потенциални характеристики. То запаметява и  изпраща информацията от нашето бъдеще обратно в нашето реално време – това, което ние осъзнаваме в момента.

– Другото  квантово време ли създава нашата действителност?

– Бихме могли да кажем, че между нашето Аз и другото ни Аз от квантовото време става обмен на информация. Този обмен ни позволява да предвиждаме нещата в живота си чрез паметта, идваща от бъдещето ни. Във физиката това е наречено hiperincursión /свръх нашествие/ и е много добре установено понятие.

– Аз също ли съм раздвоена както частиците ?

– Да. Ние знаем, че ако имаме  две  разгънати частици, тогава и двете имат една и съща информация в един и същ миг, понеже енергийния обмен между тях използва  скорости по-големи от скоростта на светлината. Знаете ли за принципа на близнаците  на Langevin?

– Не.

– През 20-те години на 20-ти в., Paul Langevin показа, че ако един от двама братя-близнаци пътува със скоростта на светлината, той ще старее по-бавно от своя брат-близнак, който е на земята, защото за близнака-астронавт времето ще тече по бавно, движейки се с тази скорост. На Langevin  отначало не са му  вярвали. Трябваше да минат 50 години и през 1970 г. благодарение на атомните часовници е установено, че той е бил прав.

– Тогава един миг в неосезаемото време се равнява на много мигове в реалното време, така ли е?

– Точно така. Ако мога да пътувам със скоростта на светлината, тогава една микросекунда за мен ще бъде равна на един земен ден. Когато се върна, аз няма да знам дали съм заминавал изобщо, тъй като съм пътувал само една  микросекунда.

– Чудесно, но кой се движи и е пътувал в такъв случай, аз ли??…

– Има и друго понятие, известно във физиката – дуалността на материята. Т.е., частицата е както физическо тяло, така и вълнова енергия. Ние сме едновременно както тяло, така и енергия. Способни сме да намираме информация със скоростта на разпространение на тази енергия.

– И как да се асимилира тази информация?

– Съществува един вид парадокс. По време на сън, когато сме най-дълбоко заспали, тогава има максимална мозъчна дейност. Това е на практика обмен на енергия между физичния аспект на тялото и неговия енергиен аспект. Това е обменът, който ни позволява да определим бъдещето, създадено от нас през изминалия ден. Вие създавате сами следващия ден, като трансформирате паметта на енергийния аспект на тялото, който пребивава в разгънатото време. Ние обаче не осъзнаваме това разгънато време.

– Колко изненадващо!

– Обменът на информация се осъществява чрез водата в организма. Този постоянен обмен създава инстинкта за оцеляване и интуицията.

– Ние го правим посредством  нашето мислене ли?

– Да. Ако например, аз мисля за една катастрофа, този потенциал става част от бъдещето и може да засегне мен или други. Заключението е: „Не мислете за други хора нещо, което не бихте искали те да мислят за вас.“ Това не е философски или морален закон, това е физичен закон.

– Трудно е да се контролира мисълта.

– През деня – да, много е трудно. Но точно преди да заспим, минутите преди това са достатъчни, за да поставим контрол върху мислите си. Това е начинът да се свържете с енергийната си част или така наречения двойник. От него можем да поискаме разрешение на проблемите си.

– Като  молитва  ли?

– Не, това е една връзка и ние трябва да предоставим напълно юздите на съзнанието си в ръцете на другия наш аспект. Нощите са за това. Нощта не е само, за да изтриете нежелания потенциал, а също и за да насочите  мислите си правилно за следващия ден.

– Изненадващо.

Теорията за Разгънатото време позволи да се обясни появата на планетоиди близо до Плутон. Жан-Пиер Гарние отиде много по-далеч и ни разказа, че този закон се отнася и за живота. „Вие имате много добре построено тяло, което позволява да се проектирате в бъдещето. Отидете да  го видите, да го оправите  и да се завърнете обратно в настоящето, за да го преживеете. И това става през нощта, когато имате способността да го организирате, след като сте го изградили през изминалия ден. Вие можете да видите опасностите с интуицията си и да ги изтриете, преди да сте ги преживели.“

Следва продължение …

Официален сайт: http://www.garnier-malet.com/

превод на български Миоджералвомбо