Тайните на тибетската медицина (Част 3)

Сподели

„Чрез пречистване — към подмладяване на организма“
(продължение)

ХИГИЕНА НА ОЧИТЕ

Според науката 70% от информацията човек получава посредством зрението. Половината от енергията на организма се изразходва за мислене и за различни физиологични функции: храносмилане, дишане, отделяне, движение.

Другата половина изцяло се изразходва от зрението.

Истинското око е разположено в централната нервна система, затова състоянието на очите зависи на първо място от храненето, мускулния тонус и нервната пълноценност. Начинът на живот, който спомага за запазване и укрепване на здравето, се отразява благоприятно и на очите. За добро зрение трябва да се спазва не само хигиената на очите, но и общата физическа и умствена хигиена.

Макар грижата за очите да започва преди всичко с възстановяване на общото здраве, съществуват методи за очна хигиена и за тренировка на очите с цел запазване остротата на зрението.

Древната медицина придава голямо значение на съзерцанието на Слънцето и Луната за профилактика на очните заболявания и за усъвършенствуване на зрението. Слънчевите лъчи ускоряват циркулацията на кръвта, неутрализират инфекциите и убиват микробите.

Слънцето се наблюдава при изгрев и залез. Очите ви трябва да бъдат широко отворени, но без напрежение. Гледайте Слънцето, колкото можете, докато очите ви не започнат да сълзят. Който има болки в очите, трябва да гледа не самото Слънце, а в неговата посока. Продължителността на първите сеанси е не повече от 1-2 минути, по-нататък до 10 минути.

В процеса на гледане едни мускулни групи се претоварват, а други остават отпуснати. Неправилното фокусиране на очите, което нарушава нормалната акомодация, води до различни заболявания. Те може да се избягнат чрез редовното изпълнение на специални упражнения, чиято цел е правилното координиране и развитие на мускулите, фокусиращи очите. Ето упражненията:

1. Централна фиксация. Фокусирайте погледа си върху малък предмет (пламък на свещ, малка черна точка на стената), който се намира на не по-малко от 48 см от вас. Очите са отворени както обикновено. Не мигайте. Гледайте предмета, докато очите не започнат да сълзят. Не се напрягайте. Съзерцание на носа. Отпуснете се. Дръжте главата си изправена. Фиксирайте погледа си върху основата на носа. Продължителността на един сеанс е 1-2 минути, сетне затворете очи и си починете. Повторете 2-3 пъти.

2. Съзерцание на веждите. В течение на 1-2 минути фиксирайте очите си между веждите. Починете си със затворени очи. Повторете няколко пъти.

3. Съзерцание на дясното рамо. Дръжте тялото си изправено, шията и главата – стегнати.

Фиксирайте погледа си върху края на рамото. След 1-2 минути затворете очи и си починете.

5. Съзерцание на лявото рамо. Методиката е сходна с тази от предишното упражнение.

След като усвоите всяко упражнение поотделно, преминете към изпълнението им в комплекс.

След упражненията потопете лицето си в студена чиста вода и отворете очи за 3-4 секунди. Студената вода чудесно стимулира зрителните органи. Никога не изпускайте възможността за контакт на очите с чистата вода на ручея, извора, планинската река, водопада. Ако при излет извън града попаднете на спокойно течаща река с блестяща огледална повърхност, която отразява естествената слънчева светлина, непременно седнете да си починете край нея и се полюбувайте на спокойната водна повърхност. С това ще включите обратната връзка за въздействие на природата върху нервната система чрез очите.

(Акад.  В.  Ф.  Востоков)