Тайните на тибетската медицина (Част 2)

Сподели

„ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАНЕ — КЪМ ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА“

За заглавие на тази част от книгата е взета фраза от Чжуд-ши. Още в древността тибетските лечители са стигнали до извода, че много функционални разстройства са свързани с нарушаване на дейността на отделителната система. Броят на чувствените рецептори в червата е малък и възникващите сигнали за патология не се улавят от централната нервна система. Затова много чревни заболявания се превръщат в хронични, а от тях се развиват болести като диабет, бронхиална астма, остеохондроза и други.

Предложените по-долу методи за пречистване са проверени от времето. Те са толкова прости, че всеки може да ги изпробва върху себе си. Само трябва да се помни, че е необходимо всички методи да се прилагат комплексно, изхождайки от представата за човешкия организъм като цялостна система.

В древните книги почистването на зъбите, устната кухина, езика, ушите и носните кухини се определят като едва ли не най-важната грижа на човека.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

Устната кухина е един от източниците на инфекции и самоотравяне, отворен за всякакви бактерии, които се срещат най-често в основата на корените на зъбите или пък в болен зъб.

Устните инфекции причиняват тежки вътрешни заболявания — артрит, ендокардит, хипертония, функционални разстройства на очите, ушите, носа. Те са в състояние да предизвикат сериозни нарушения в дейността на бъбреците, сърцето, стомаха и червата.

Народната медицина е запазила прости методи на грижи за зъбите, които позволяват да се прекрати разрушаването им и значително да се намали инфектирането.

Така например редица народи използуват като четка за зъби меки растителни материали, имащи дезинфектиращи свойства. Това могат да бъдат млади клонки от круша, липа, портокал, стъбла от целина, моркови, филизи от френско грозде, калина, офика, лимонник, кедър и др., от които се правят специални четчици. Те трябва да бъдат около 15-16 см дълги и 5-6 мм в диаметър. Отрязаните и изсъхнали четчици предварително се накисват във вода. Единият край се сдъвква, за да се получи подобие на четка. След дву- или трикратна употреба такава четчица се изхвърля. За добро почистване на зъбите обикновено се използува фабрично произведен прах, но по-добре е в него да се прибави 10% стипца на прах или пък да се приготви прах със следния състав — 10% стипца и 90% джинджифил (Zingiberofficinale).

Ако прибавите и още една процедура – изяждане сутрин на гладно и вечер преди лягане на една скилидка чесън, то нито един вид микроорганизми не би могъл да издържи на тази мощна прочистваща атака.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИКА

Езикът трябва да бъде почистен също така добре, както зъбите и устата. Остатъците от полуразрушения горен слой на епитела се струпват като правило в корена на езика, но може да се разпространят и напред към върха му, като го покрият. В народната медицина и в практиката на йогите съществуват няколко начина за почистване. Най-сложно е вкарването на пръстите в гърлото на максимална дълбочина. Съберете показалеца, средния и безименния пръсти заедно, вкарайте ги в гърлото и добре изтрийте корена на езика (може да се чисти и с чаена лъжичка). Едновременно трябва да се почисти от слуз и храчки околната устна кухина, като за целта устата неколкократно се изплаква с чиста вода. След 1 -2 минути почистване натрийте езика с растително масло. Процедурата трябва да се извършва сутрин и вечер, а след всяко хранене устата да се изплаква с чиста вода.

При поставянето на диагноза един от показателите за здравето е състоянието на езика. Той е по-ефикасен от показателите на другите външни органи, когато се оценява състоянието на храносмилателния тракт.

ПОЧИСТВАНЕ НА УШИТЕ

Състоянието на ухото се отразява върху общото здраве. Ушната хигиена не е сложна. Природата е предвидила периодично почистване на този орган чрез придвижването на ушната кал. Поради повишаване на налягането на ушната кал върху тъпанната мембрана е възможна появата на световъртеж. Капките за уши размекват ушната кал, могат да увеличат масата й и да засилят налягането без никаква полза. За да се придвижи по-лесно ушната кал, въртете в различни посоки раковината на ухото, подръпнете я надолу и напред. В комплекса за сутрешна гимнастика включете следното упражнение за ушите:
1. Потъркайте възвишението над ухото нагоре-надолу.
2. Прегънете ушната раковина отзад напред.
3. Повъртете издатината пред слуховия канал по посока на часовниковата стрелка.
4. Подръпнете меката част надолу.

Внимание изисква слуховият канал, както и средното ухо. Ежедневното почистване на канала се състои в намокрянето на слуховия отвор и измиването на външните части на ухото с обикновена вода. С памук, намотан около кибритена клечка, почистете ушната кал, мъртвите клетки и праха, натрупани през деня. Почистването на средното ухо се извършва чрез промиване на слуховия канал през носоглътката по метода Нети (виж по-долу).

ПОЧИСТВАНЕ НА НОСА

Носът е един от най-важните човешки органи. Той функционира до последната минута на земния ни живот, затова неговият тоалет изисква грижи и ежедневно внимание.

Много заболявания като възпаление на сливиците, дифтерит, детски паралич, дребна шарка, скарлатина, ревматизъм могат да бъдат предотвратени при добра грижа за носа. Естествено, трябва да се спазва и общата хигиена.

Промиването на носа е от изключително важно значение.

Обикновено всеки вдишан прах залепва върху слузестата повърхност на носовите канали и бива изтласкван към външния отвор от малките косъмчета, които са в постоянно движение. Всеки микроб, попаднал в носа, бива изхвърлен. Освен това носната слуз, която притежава антисептични свойства, убива много бактерии. Ала носът не е в състояние да се справи с цялото количество прах, което вдишваме, издишваме, поглъщаме с храни и токсични напитки, обременявайки биологическия си организъм. Носната кърпа не може да премахне изцяло праха и слузта, особено ако постоянно се спи на една и съща страна и отпадъците се натрупват в другата ноздра. Тогава при поемането на въздух през носовите отвори се нарушава естественият ход на дишането, променят се съставът и циркулацията на кръвта, което влече след себе си функционални разстройства на кръвообращението, храносмилането, на нервната и отделителната система и т.н. Запушването на едната ноздра състарява организма преждевременно чрез постоянното дразнене с въздух и раздуването на кръвоносните съдове, В резултат се понижава жизненият тонус.

Промиването на носа позволява да се почистят въздушните синуси, да се укрепи мозъкът, да се поддържа тонусът на зрителните нерви и по този начин да се по¬добри отделянето.

По-долу се привежда техниката за промиване на носа по метода Нети.

Разтворете чаена лъжичка сол (може и морска) в половин чаша вода. Налейте водата в дланта си и я вдишайте през едната си ноздра (другата ноздра може да се запуши с пръст). Вдишаната по този начин вода ще изтече през същата или през другата, може и през двете, а най-удобно е през устата. Процедурата се извършва по 2-3 пъти с всяка ноздра.

В случай на простуда, ринит, синузит или други носни заболявания промиването на носа трябва да се извършва 2-3 пъти. Добре е при това да се използува настойка от билки с антисептични и ароматични свойства – джоджен (Menta), жълт кантарион (Нурericum), риган (Опдапит), лайка (Маtricaria). В практиката на тибетската медицина и на йогите са известни случаи на промиване на носа със собствената урина.

Може да възникнат възражения срещу промиването на носа, тъй като лигавицата е чувствителна към водните разтвори. Разбира се, на първо време, когато още няма закалка или пък лигавицата е наранена, обработката на мембраните с вода може да е съпроводена с неприятни усещания. Но многовековната практика убедително доказва, че закаляването на носните кухини е също толкова важно за избягване на простудата, както и закаляването на тялото.

(Акад. В. Ф. Востоков)