ПРОГРАМА на XXIX-ти събор на Бялото братство – Мадара от 22 до 24 май 2021 г.

Посветен на  празника на българската и славянска писменост  и култура Тема на събора: "Новото съзнание" Първи ден, събота - 22 май 2021 г. 5:40 ч.  Посрещане на изгрева на слънцето…

Трета алтернативна научна конференция, 11-12 октомври 2014, Шумен – Вселяването на учителя Беинса Дуно в тялото на Петър Дънов, акад. Христо Маджаров

акад. Христо Маджаров – Вселяването на учителя Беинса Дуно в тялото на Петър Дънов

(още…)