Светът след квантовия преход

Сподели

Все още всички помнят 2012 година, страха от неизвестността, очакваните катаклизми, с които ни плашеха… Преходът се състоя, но не там, където го очаквахме… Планетата вече живее в друго измерение.

През януари 2013 година беше огласен 10-годишен експеримент, започнат през 2003 г. Ядрени учени работиха с атома на водорода (той вече е протон) и забелязаха, че той пулсира – ту се смалява, ту отново приема обичайните си размери. Учените приеха това за грешка, дължаща се на външно въздействие, но, в края на краищата протонът прие абсолютно нов вид. Беше отбелязано откритие – протонът се е смалил с 4%.

Всичко се измени – скоростта, въртенето, посоката, диаметъра. На пръв поглед, чудо голямо – протонът се е изменил! Но веднага след него „тръгна” цялата органична материя – та нали тя се състои от водород! Измени се плътността на Материята и ето, че законите, които действаха до 2013 г. изведнъж престанаха да работят (Левашов пише за свойствата на Материята, за това, че ние ще преминем в друго Пространство, където ще има повече светлина)!

Огромната работа, свършена в лабораториите на целия научен свят принуди световните учени да се сплотят, загърбвайки всички разпри.

Около 10 от водещите Институти по Атомна физика, реактори и лазерна техника непрекъснато сравняваха работата си, но все стигаха до една нова величина на атома на водорода.

По законите на триизмерния свят това е невъзможно, но независимо от това, физиката започна да разкрива своите изМЕРения. Това потвърждаваха и астрофизиците със своите изчисления върху многоизмерността на нашето Пространство.

НИЕ ЖИВЕЕМ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ!

Приемете, че ние живеем на друга Планета, затова всички Закони вече работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Нашите Закони са закони на един отминал Свят!

В периода януари-март 2013 г. бяха извършени толкова много радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, сякаш някой ги изсипа от рога на изобилието.

В орбитата на Земята лети немският космически телескоп Шпицер – в пъти по-точен от знаменития Хъбъл. И ето, че той видя ултрачервени Галактики – 60 пъти по-ярки от обикновените, с инфрачервено излъчване. И ето – нов физически термин – „ултра”.

Това откритие беше направено спонтанно. Представяте ли си – през декември 2012 г. тях ги нямаше, а през януари, само за денонощие, вече ги има. Но това е невъзможно… Тях или ги има, или ги няма. Какво се е случило през тези 24 часа, което е променило целия Свят?!

Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците се увеличи с три октави в инфрачервения диапазон и три октави в ултравиолетовия.

Появи се материя, която до 2013 г. не съществуваше, по някакви причини тя не беше проявена, а сега се прояви и физическите прибори я засякоха.

И ОЩЕ ЕДНО ОТКРИТИЕ – до 2013 г. учените знаеха, и ни плашеха с това, че нашата Слънчева система се приближава към Черна дупка. Учените от Новосибирск твърдяха, че ние се движим към област със съвършено неизвестни енергии, които преди ги е нямало и не се знае какво ще последва.

И ИЗВЕДНЪЖ – ДУПКА НЯМА!

Ето, че и астрофизически обект изчезна. В центъра на нашата Галактика Черна дупка вече няма! Учените така се изплашиха, че засекретиха това откритие и два месеца след огласяването му, то беше снето от интернет. Имаше такъв сайт „Мембрана” където учените публикуваха своите открития. Сега такъв електронен журнал вече не съществува. На входа на Черната дупка той прекрати своето съществуване.

КАКВО СЕ СЛУЧИ? Оказа се, че Черната дупка, това е врата, през която ние с вас сме преминали и тя се е затворила.

Но, вместо Черна дупка се появи друг Обект – това също е научно откритие, но вече от 2014 г. – Магнитар. Това е пулсираща Звезда, но не Пулсар. Тази Звезда разпръсква на всички страни слабо магнитно поле. Това е субстанция, която за сега няма наименование, но не е плазма. Тя е разумна, състои се от гранули, които са малки колкото елементарни частици и големи, например, колкото Земята. Този Магнитар беше чут през март 2014 г. в радиодиапазона и от тогава той беше под наблюдение, а през май вече беше забелязан. За космическите измерения – това е колосално време. Обикновено или се чува, или се вижда т.е., когато мозъкът е готов да възприеме тази информация. 

И ето така ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план. Фактически на “оня свят”, с което ви поздравяваме. Честотите са други и органичният свят е друг, но това не бива по никакъв начин да ви плаши, тъй като нашите тела се приспособяват по свой начин. 

А всъщност, Магнитарът засвети със син цвят (до май 2014 г. той не светеше).

Още през 2005 г. учените неврофизици откриха във човешкия мозък участък, който нарекоха Синьо петно. То отдавна е известно, но никой не му обръщаше внимание – малко ли неща има в човешкия мозък…

САМ ПО СЕБЕ СИ ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК Е ЧЕРНА КУТИЯ.

През лятото на 2014 г. това Синьо петно в човешкия мозък започна да свети – при всички хора. Ако присвиете очи, този син цвят понякога може да забележите като сребърен ореол над главите. Това е ново органично Тяло и то пулсира в съзвучие с Магнитара. Това е единна система, която има един основен ритъм – валс. 

Основният ритъм на Вселената също е валс. В различно изпълнение, в различни октави. Октавата, в която изпълняват валса Синьото петно и Магнитара в центъра на Галактиката работи по нова скала, включвайки 3 нови октави. Получава се така, че енергийният спектър на новия водород е съвършено различен от спектъра на стария водород. 

Това е спектър от ултрачервения цвят – по-дълбок, отколкото инфрачервения цвят и именно този диапазон е водещият. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри и всичко това е в зависимост от нивото на съзнание на човека. 

Настъпи времето, за което ни говореха. Ще живеете в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта. Ако поискаш да преместиш стол – готово, а ако поискаш, и сам можеш да полетиш… Но засега ние не сме достигнали до такава концентрация на мисълта и до такова ниво на себеосъзнаване.  

Във връзка с това се появиха различни феномени…

Първият базов феномен – цветът на ореола до Прехода беше златен (ореолите на светците от иконите) и такива имаха само Мастерите, защото магнитното поле около Земята беше много силно и то задържаше нашата генетическа структура. Но това поле вече не е силно. Него го има, но е съвършено друго. То е много меко и нежно, но в същото време, много здраво – като паяжина. Опитай да я скъсаш – на опън тя е по-здрава от стоманата. Ето такава структура има новото магнитно поле. 

Вие всички сте чували понятието Акаша. (В Индуизма, Акаша означава основата и същността на всички неща в материалния свят; най-малкия физически елемент създаден от астралния свят. Това е един от „петте главни елемента“ и неговата главна характеристика е звука. На хинди, значението на Акаша е небе.) Това именно е Златната структура, която наричат Протей. Блаватская също говори за това. 

Именно този Протей започна да се въплъщава. Нашата нова нервна система сега е наситена със светлината на Протея. Ние вече имаме друга нервна система, престанахме да виждаме триизмерно, защото очите ни са други.

През последните минимум 26 хил. години, всички ние имахме в окото си т.н. сляпо петно. Това е зрителен нерв, който се намира дълбоко в черепа, обвит в белезникава тъкан, като заглушител. Това сляпо петно закриваше ¾ от нашето сферично зрение. Но тъй като мозъкът изравнява различните нюанси, се създаваше илюзия, че ние виждаме всичко. Наличието на сляпо петно ни позволяваше ограничено да живеем в триизмерното пространство. Това беше едно от условията на Експеримента. Трябваше да изучим Плътния план и ние изпълнихме тази задача. Сега вече преминахме на “оня свят”, нашият Екперимент е благополучно завършен и това сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите – пред нас се открива възможността да виждаме многомерно. Това откритие е от планетарен мащаб и беше забелязано от учените на всички страни. 

Измени се Тимусът – жлезата, която е ключова. За нея говорят и Елена Блаватская и Рьорих. Сега в Тимуса живее същият онзи Протей. Тук той е локализиран и от тук се разпространява по всички наши нервни канали – слънчеви и лунни меридиани, които също вече са други. Всичко се задейства оттук. Протеят контролира и имунитета по нов начин. Имунната система  сега  следи за всяка човешка мисъл и затова вече е толкова важно да умееш да мислиш. Да премислиш преди да помислиш. Всичко се случва тук и сега и най-важното е, че знаем защо. 

Следващото изменение на организма, това е амигдалата или бадемовидното тяло в мозъка на човека. Тя започна да работи на принципа на осъзнатото възприятие. Преди Прехода тук беше “домът на страха” и “бягството”, тъй като амигдалата най-често се свързва с емоциите страх и тревожност. Сега сработи клетъчният механизъм. Вместо “бягай” започна да се проявява осъзнатото възприемане на текущия момент.  Разумното. Вместо да седиш и да се страхуваш – мислиш: какво да направя? 

Живеем Тук и Сега. Няма нужда да правим каквото и да било. Нашата нова органична среда прави всичко сама. Няма нужда да медитирате, да се храните с вегетарианска храна,  живейте както и преди, а организмът ви през това време се променя сам. Т.е. вашето Висше Аз е дало разрешение за изменение на вашето съзнание. Не е нужно да знаете как се случва всичко. 

Това е то Божествена свобода. Преди ние с вас отговаряхме за своите постъпки, а сега ще се учим да отговаряме за своите мисли.

В главния мозък се разрушават старите пакети с неврони. Как се проявява това в нашия бит? Старите пакети с неврони са материализиращите се навици, които използваме като на автопилот – всичко, което вършим механично (взимаш кибрит, поставяш чайника, палиш газта…). Сега настъпва псевдозагуба на паметта. Това се случва тогава, когато човек не е подложен на никакво външно въдействие. Например:  седи си на пейката или вкъщи, спокоен е и… нищо не помни. Това продължава миг, 3-5 секунди и отново влизате във вашето ежедневие, но вече са се изключили някакви стари пакети, стари знания. Например: стари детски навици, които вече не са ви нужни, защото вече сте възрастен и ситуациите няма да се повторят. В енергиен план те са били в структурата на мозъка и сега той се освобождава от старите навици (учили сте се да ходите, да седите, да говорите). Това вече не ви е нужно, а представлява голям енергиен пласт.

Псевдозабравяне – това е да освободиш място за нещо ново, което е необходимо в определен момент. Така придобиваш Яснознание. Преди Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем Школа, да придобием опит, знания, а сега опитът се появява сам – като Дар! До определен момент вие дори не знаете какво притежавате. Но се появява ситуация и вие започвате да използвате този опит наготово. Пестите време, сили и още много… И вие виждате ситуацията не само от едната й страна, а едновременно от няколко страни и не с осъдителна цел, а просто като информация. Когато ви се случи псевдозабравяне или нещо като склероза, трябва да приемете това спокойно и да знаете, че това не е болест, а Планетарен преход. И това е само първият етап. 

Водородът и протонът  вече са едно и също нещо. Новият водород мигновено променя сруктурата на водата. Досега тя беше Н2О, а сега вече се колебае. Когато мислите са спокойни, водата има една формула. При активно съзнание, тя приема свойствата на друга формула. Това може да се промени само за секунди и веднага се променя цялата биохимия, става съвършено друг метаболизма на клетката. 

И така – щом водородът се е променил, значи цялата биохимия се променя.

Фармаколозите забиха тревога. Промяната на протона води до нарушаване на симетрията в атомното ядро. Значи вече имаме съвършено ново молекулярно вещество. И всичко това започна от пролетта на 2013 г. За много фармакологични компании това означаваше да спрат производствените си линии в пълния смисъл на думата. Но това е бизнес, това са пари! Формално – измени се атома на водорода, а повлече след себе си икономическите интереси. Никой не се замисляше за това – за всичко беше виновен Квантовият Преход.

Промени се и урана – вече има други изотопи и се дели по друг начин. Но няма нищо страховито, просто животът на урана се скъси. Ако по-рано периодът му на разпад беше 235 години, то сега може и за 2 години  да се разпадне. Просто в атомните електроцентрали ще трябва да го зареждат по-често или да преминат на друг вид гориво.

Ако до Прехода работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме, то сега  тя ни предлага цял спектър от решения и иди че разбери кое от тях е вярното. Вече е необходимо да се развива дълбокото усещане. Това са нов вид взаимоотношения със Света. Вие изразявате своето Намерение и Вселената започва да подрежда пред вас случки, които да доведат до сбъдването на вашите желания.

И ето ти въпрос: как да го направя?

С думи,… с мисъл!

Мозъкът се изменя. Двете полукълба започват да срастват. Извивката, започваща от едното полукълбо, преминава към другото. Този нов мозък излъчва сияние на дъга, което някои виждат с просто око, но аура камерата показва много ясно.

Понякога се случва да се разболеете – висока температура, треска, хрема, отпадналост, а на термометъра – само 36.6, в краен случай – 35.5. Но как така?

Температурата 36.6 вече не е показател, че при вас всичко е на ред. Такива краткотрайни повишения на енергийната плътност в организма, в клетката, са необходими  на вашето тяло за да осъществи прехода на следващото ниво. И това се дължи на новия вид органична материя.

Ако в един момент спре да бие сърцето ви, нямате пулс, дишането ви е повърхностно – вашият мозък преминава в режим на многомерна работа – това, което в езотериката наричат Огнена Прана. (има много свидетелства, за това как индийски йоги ги закопават или потапят в кладенец за по няколко дни, а след като ги извадят, те продължават да живеят).

Нашето тяло има стабилна, здрава структура, но в резултат на промяната във водорода, то започна като че ли да се втечнява. Това се нарича биокристална основа. Но, кристалът не е твърд, а подобно на водата – аморфен, който може да приеме всякаква структура. Ние с вас сме водни същества и засега такива си оставаме. 

Има две революционни открития от миналия век – че всяка материя представлява сгъстена светлина и че тя – Материята се управлява от човешкото съзнание.

Имаше многобройни спорове относно интензивното разширяване на Вселената.

Докато накрая се установи, че няма нищо такова. Вселената се е смалила, Галактиките никъде не се разпръскват и имало ли е въобще Голям взрив? Ако се обърнем към откритията на неврофизиологията и квантовата генетика, изниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало! Това е било триизмерна илюзия – Светът се е развивал в друга посока.

Измежду всички Галактики съществуват две Златни Галактики, най-големите – нашият Млечен път и мъглявината Андромеда. Учените успяха да заснемат как тези две Галактики по някакъв начин се съединяват – ръкав от Млечния път започна да доближава ръкав от мъглявината Андромеда през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г. те вече се докоснаха.

Измени се Времето, енергията, измени се нашето възприятие и ние станахме онези многоизмерни същества, които бяха първоначално замислени от всички Висши Сили. 

Бяха направени много открития  във връзка с нашите мисли. Например: установена е връзка между депресията и остеопорозата. Колкото по-често човек изпада в депресия – толкова по-бързо започват да се размекват неговите кости. 

Характерно за нашето време е това, че ние сами можем да си правим лекарства. Например: взимате бутилка, наливате в нея вода от водопровода, минерална или осветена… каквато и да е. Взимате лист и пишете – “това е моето лекарство срещу депресията, аз се възстановявам бързо”. Слагате бележката под бутилката, а бутилката близо до възглавницата. Запомнете, че всичко това трябва да става като на игра, а на сутринта се събуждате и изпивате водата. Водата променя структурата си. Вече има такива експерименти. Правени са проби на структурата на водата – тя се оказва различна, но всичко зависи от дълбочината на съзнанието и от вярата. Всичко протича на ниво детско възприятие – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност – толкова по-лесно и бързо се получава всичко. Знаете ли, че смехът променя съзнанието? Безгрижният детски смях е съзидателен, защото вибрациите му резонират със синия Магнитар в центъра на Галактиката. Когато се смеем ние сме в резонанс с Космоса.

Свикнете да се усмихвате  пред огледалото! Сприятелете се със своето отражение. Тази усмивка произвежда особен хормон – окситоцин. На вашия мозък му е все едно дали го правите преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка отключва сакрални процеси – подмладяване на тъканите. Има шест научни открития на тази тема. Преди този окситоцин беше изключително женски хормон – хормон на майчинството, хормон на привързаността към новороденото, за повече кърма… Ние преминахме Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се бойте, мъжете няма да започнат да раждат, нито да кърмят. Това е хормон на радостта. Но толкова го оглеждаха от всички страни и в какви ли не лаборатории, че той вече има ново име – хормон на високата етика и морал. Хормон на нравствеността.

Ето така се получава – поусмихвате се пред огледалото и ставате човек с висока етика. И това е възможно благодарение отново на водорода.

И още: до преди време под ноктите си имахме протеин, който служеше само за тяхното възпроизводство. Нещо като вечен двигател. Никой не изучаваше защо ноктите растат – с това се занимаваше протеинът. От ноември-декември 2013 г. той изведнъж се активизира и започнаха да го намират навсякъде в организма – в епителните клеки, в невронната мрежа, в косата, в жлъчката. Стана ясно, че той се отнася към съвършено уникален древен кодов набор за самовъзстановяване на генетическата структура на човека. Накратко – вълшебна пръчица. И ето, тази вълшебна пръчица започна да се активизира там, където беше нужно възстановяване, лечение. Това е много удобна “дреболия” от серията на Планетарното подмладяване. При това „разумна  дреболия”. Сама знае къде да отиде. Просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура.

Носът – той може да усети аромат, формата на аромата, а също и светлината. Не да види светлината, а да я усети. Един ден вие ще се сблъскате и с този факт. 

Измени се радиацията, светлината на Слънцето, съответно се измени и гама радиацията. И ето ти новост – мозъкът започна да излъчва силна гама радиация, но тя не е разрушителна, тъй като водородът е друг. За него гама радиацията е естественият му спектър, а ние се състоим от същия този водород. А сега помислете – преди гама радиацията беше смъртоносна, а сега ние сме изградени от нея и дори се лекуваме с нея. Клетките и атомите изработват своя светлина.

Ние самите сме божествена енергия. Нашите енергийни чакри са много повече от 7, 12 или дори 49. Те стигат до центъра на Галактиката и по-нататък. Никой не прави нещо за нас. Ние сами вършим всичко. Аз, вие, всички, които изказват някакво намерение. Затова трябва добре да мислим! Да премисляме преди да мислим!

По време на Квантовия Преход Светът се раздели. На тези, на които им е нужна материална еволюция – да живеят в материята, в насилието, в негатива (да пият, да пушат) – те отидоха в друга материя, на друго ниво на съзнанието.

Сега ние с вас сме като пред врата. Сред нас има всякакви. Има такива, които са избрали друг Път, друго ниво на съзнание, Пътят на еволюцията. 

Тези, които си отидоха,  отказваха да  мислят. За тях всичко случващо се  беше някакъв сън, измислица. 

Ние имаме други постъпки и действия. При нас протича физикопсихологически момент – започваме да не се виждаме един друг. Това вече се случва. Ние можем да преминем един през друг без да забелязваме това и без това да ни създава някакъв дискомфорт. 

Това е то разделението на Реалността – едни наляво, а други – надясно. Тези, които избраха духовната еволюция трябва първо да премислят преди да помислят. В началото ще трябва да трупаме опит как да използваме тази Божествена свобода. Като начало просто трябва да се доверим на знанието. Да зареждаме вода вместо лекарства – за лечение на брадавици, на рани, за изчистване на кръвоносните съдове и т.н. Пишеш на лист, поставяш го под чаша с вода да пренощува до главата ти, а на сутринта я изпиваш. Сега вече това е по силите на всеки. 

Има една вълшебна фраза – “в моята реалност всичко се получава”. Изговаряйте своите желания леко и изящно. Това не е мантра, не е нужно дълго да я повтаряш. Всичко правете леко и бързо – мимоходом. Важното е да чувствате това, което говорите и да се научите да се доверявате на Пространството. Както и да започнете от ежедневието си. Кажете на хлебарките си – “Привет! В моята реалност ви няма!”. Този способ може да прилагате спрямо децата, спрямо самочувствието си, спрямо колегите, транспорта, при покупка…

ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ!        

Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, специализация – секретни открития

http://v-istok.ru/uchimsya-tvoreniyu/mir-posle-kvantovogo-perexoda/

Превод от руски Димитричка Петрова

През януари 2013 година беше огласен 10-годишен експеримент, започнат през 2003 г. Ядрени учени работиха с атома на водорода (той вече е протон) и забелязаха, че той пулсира – ту се смалява, ту отново приема обичайните си размери. Учените приеха това за грешка, дължаща се на външно въздействие, но, в края на краищата протонът прие абсолютно нов вид. Беше отбелязано откритие – протонът се е смалил с 4%.
           
Всичко се измени – скоростта, въртенето, посоката, диаметъра. На пръв поглед, чудо голямо – протонът се е изменил! Но веднага след него „тръгна” цялата органична материя – та нали тя се състои от водород! Измени се плътността на Материята и ето, че законите, които действаха до 2013 г. изведнъж престанаха да работят (Левашов пише за свойствата на Материята, за това, че ние ще преминем в друго Пространство, където ще има повече светлина)!
           
Огромната работа, свършена в лабораториите на целия научен свят принуди световните учени да се сплотят, загърбвайки всички разпри.
           
Около 10 от водещите Институти по Атомна физика, реактори и лазерна техника непрекъснато сравняваха работата си, но все стигаха до една нова величина на атома на водорода.
          
По законите на триизмерния свят това е невъзможно, но независимо от това, физиката започна да разкрива своите изМЕРения. Това потвърждаваха и астрофизиците
със своите изчисления върху многоизмерността на нашето Пространство.
        
НИЕ ЖИВЕЕМ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ!
        
Приемете, че ние живеем на друга Планета, затова всички Закони вече работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Нашите Закони са закони на един отминал Свят!
         
В периода януари-март 2013 г. бяха извършени толкова много радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, сякаш някой ги изсипа от рога на изобилието.
          
В орбитата на Земята лети немският космически телескоп Шпицер – в пъти по-точен от знаменития Хъбъл. И ето, че той видя ултрачервени Галактики – 60 пъти по-ярки от обикновените, с инфрачервено излъчване. И ето – нов физически термин – „ултра”.
          
Това откритие беше направено спонтанно. Представяте ли си – през декември 2012 год. тях ги  нямаше, а през януари, само за денонощие, вече ги има. Но това е невъзможно… Тях или ги има, или ги няма. Какво се е случило през тези 24 часа, което е променило целия Свят?!
          
Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и  в справочниците се увеличи с три октави в инфрачервения диапазон и три октави в ултравиолетовия.
          
Появи се материя, която до 2013 г. не съществуваше, по някакви причини тя не беше проявена, а сега се прояви и физическите прибори  я засякоха.
          
И ОЩЕ ЕДНО ОТКРИТИЕ – до 2013г. учените знаеха, и ни плашеха с това, че нашата Слънчева система се приближава към Черна дупка.
          
Учените от Новосибирск  твърдяха,че ние се движим към област със съвършено неизвестни енергии, които преди ги е нямало и не се знае какво ще последва.
           
И ИЗВЕДНЪЖ – ДУПКА НЯМА!
           
Ето, че и астрофизически обект изчезна. В центъра на нашата Галактика Черна дупка вече няма!
            
Учените така се изплашиха, че засекретиха това  откритие и два месеца след огласяването му, то беше снето от интернет. Имаше такъв сайт „Мембрана” където учените публикуваха своите открития. Сега такъв електронен журнал вече не съществува. На входа на Черната дупка той прекрати своето съществуване.
          
КАКВО СЕ СЛУЧИ? Оказа се, че Черната дупка, това е врата, през която ние с вас сме преминали и тя се е затворила.
          
Но, вместо Черна дупка се появи друг Обект – това също е научно откритие, но вече от 2014 г. – Магнитар. Това е пулсираща Звезда, но не Пулсар. Тази Звезда разпръсква на всички страни слабо магнитно поле. Това е субстанция, която за сега няма наименование, но не е плазма. Тя е разумна, състои се от гранули, които са малки колкото елементарни частици и големи, например, колкото Земята. Този Магнитар беше чут през март 2014 г. в радиодиапазона и от тогава той беше под наблюдение, а през май вече беше забелязан. За космическите измерения – това е колосално време. Обикновено или се чува, или се вижда т.е., когато мозъкът е готов да възприеме тази информация. 
          
И ето така ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план. Фактически на “оня свят”, с което ви поздравяваме. Честотите са други и органичният свят е друг, но това не бива по никакъв начин да ви плаши, тъй като нашите тела се приспособяват по свой начин. 
          
А всъщност, Магнитарът засвети със син цвят (до май 2014 г. той не светеше).
          
Още през 2005 г. учените неврофизици откриха във човешкия мозък участък, който нарекоха Синьо петно. То отдавна е известно, но никой не му обръщаше внимание – малко ли неща има в човешкия мозък…
          
САМ ПО СЕБЕ СИ ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК Е ЧЕРНА КУТИЯ.
          
През лятото на 2014 г. това Синьо петно в човешкия мозък започна да свети – при всички хора. Ако присвиете очи, този син цвят понякога може да забележите като сребърен ореол над главите. Това е ново органично Тяло и то пулсира в съзвучие с Магнитара. Това е единна система, която има един основен ритъм – валс. 
          
Основният ритъм на Вселената също е валс. В различно изпълнение, в различни октави. Октавата, в която изпълняват валса Синьото петно и Магнитара в центъра на Галактиката работи по нова скала, включвайки 3 нови октави. Получава се така, че енергийният спектър на новия водород е съвършено различен от спектъра на стария водород. 
          
Това е спекър от ултрачервения цвят – по-дълбок, отколкото инфрачервения цвят и именно този диапазон е водещият. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри и всичко това е в зависимост от нивото на съзнание на човека. 
          
Настъпи времето, за което ни говореха. Ще живеете в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта. Ако поискаш да преместиш стол – готово, а ако поискаш, и сам можеш да полетиш… Но засега ние не сме достигнали до такава концентрация на мисълта и до такова ниво на себеосъзнаване.  
          
Във връзка с това се появиха различни феномени…
          
Първият базов феномен – цветът на ореола до Прехода беше златен (ореолите на светците от иконите) и такива имаха само Мастерите, защото магнитното поле около Земята беше много силно и то задържаше нашата генетическа структура. Но това поле вече не е силно. Него го има, но е съвършено друго. То е много меко и нежно, но в същото време, много здраво – като паяжина. Опитай да я скъсаш – на опън тя е по-здрава от стоманата. Ето такава структура има новото магнитно поле. 
          
Вие всички сте чували понятието Акаша. (В Индуизма, Акаша означава основата и същността на всички неща в материалния свят; най-малкия физически елемент създаден от астралния свят. Това е един от „петте главни елемента“ и неговата главна характеристика е звука. На хинди, значението на Акаша е небе.) Това именно е Златната структура, която наричат Протей. Блаватская също говори за това. 
          
Именно този Протей започна да се въплъщава. Нашата нова нервна система сега е наситена със светлината на Протея. Ние вече имаме друга нервна система, престанахме да виждаме триизмерно, защото очите ни са други.
           
През последните  минимум 26 хил. години, всички ние имахме в окото си т.н. сляпо петно. Това е зрителен нерв, който се намира дълбоко в черепа, обвит в белезникава тъкан, като заглушител. Това сляпо петно закриваше ¾ от нашето сферично зрение. Но тъй като мозъкът изравнява различните нюанси, се създаваше илюзия, че ние виждаме всичко. Наличието на сляпо петно ни позволяваше ограничено да живеем в триизмерното пространство. Това беше едно от условията на Експеримента. Трябваше да изучим Плътния план и ние изпълнихме тази задача. Сега вече  преминахме на “оня свят”, нашият Екперимент е благополучно завършен и това сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите – пред нас се открива възможността да виждаме многомерно. Това откритие е от планетарен мащаб и беше забелязано от учените на всички страни. 
          
Измени се Тимусът – жлезата, която е ключова. За нея говорят и Елена Блаватская и Рьорих. Сега в Тимуса живее същият онзи Протей. Тук той е локализиран и от тук се разпространява по всички наши нервни канали – слънчеви и лунни меридиани, които също вече са други. Всичко се задейства оттук. Протеят контролира и имунитета по нов начин. Имунната система  сега  следи за всяка човешка мисъл и затова вече е толкова важно да умееш да мислиш. Да премислиш преди да помислиш. Всичко се случва тук и сега и най-важното е, че знаем защо. 
          
Следващото изменение на организма, това е амигдалата или бадемовидното тяло в мозъка на човека. Тя започна да работи на принципа на осъзнатото възприятие. Преди Прехода тук беше “домът на страха” и “бягството”, тъй като амигдалата най-често се свързва с емоциите страх и тревожност. Сега сработи клетъчният механизъм. Вместо “бягай” започна да се проявява осъзнатото възприемане на текущия момент.  Разумното. Вместо да седиш и да се страхуваш – мислиш: какво да направя? 
          
Живеем Тук и Сега. Няма нужда да правим каквото и да било. Нашата нова органична среда прави всичко сама. Няма нужда да медитирате, да се храните с вегетарианска храна,  живейте както и преди, а организмът ви през това време се променя сам. Т.е. вашето Висше Аз е дало разрешение за изменение на вашето съзнание. Не е нужно да знаете как се случва всичко. 
          
Това е то Божествена свобода. Преди ние с вас отговаряхме за своите постъпки, а сега ще се учим да отговаряме за своите мисли.
           
В главния мозък се разрушават старите пакети с неврони. Как се проявява това в нашия бит? Старите пакети с неврони са матереализиращите се навици, които използваме като на автопилот – всичко, което вършим механично (взимаш кибрит, поставяш чайника, палиш газта…). Сега настъпва псевдозагуба на паметта. Това се случва тогава, когато човек не е подложен на никакво външно въдействие. Например:  седи си на пейката или вкъщи, спокоен е и…нищо не помни. Това продължава миг, 3-5 секунди и отново влизате във вашето ежедневие, но вече са се изключили някакви стари пакети, стари знания. Например: стари детски навици, които вече не са ви нужни, защото вече сте възрастен и ситуациите няма да се повторят. В енергиен план те са били в структурата на мозъка и сега той се освобождава от старите навици (учили сте се да ходите, да седите, да говорите). Това вече не ви е нужно, а представлява голям енергиен пласт.
           
Псевдозабравяне – това е да освободиш място за нещо ново, което е необходимо в определен момент. Така придобиваш Яснознание. Преди Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем Школа, да придобием опит, знания, а сега опитът се появява сам – като Дар! До определен момент вие дори не знаете какво притежавате. Но се появява ситуация и вие започвате да използвате този опит наготово. Пестите време, сили и още много… И вие виждате ситуацията не само от едната й страна, а едновременно от няколко страни и не с усъдителна цел, а прсто като информация. Когато ви се случи псевдозабравяне или нещо като склероза, трябва да приемете това спокойно и да знаете, че това не е болест, а Планетарен преход. И това е само първият етап. 
          
Водородът и протонът  вече са едно и също нещо. Новият водород мигновено променя сруктурата на водата. Досега тя беше Н2О, а сега вече се колебае. Когато мислите са спокойни, водата има една формула. При активно съзнание, тя приема свойствата на друга формула. Това може да се промени само за секунди и веднага се променя цялата биохимия, става съвършено друг метаболизма на клетката. 
          
И така – щом водородът се е променил, значи цялата биохимия се променя.
          
Фармаколозите забиха тревога. Промяната на протона води до нарушаване на симетрията в атомното ядро. Значи вече имаме съвършено ново молекулярно вещество. И всичко това започна от пролетта на 2013 г. За много фармакологични компании това означаваше да спрат производствените си линии в пълния смисъл на думата. Но това е бизнес, това са пари! Формално – измени се атома на водорода, а повлече след себе си икономическите интереси. Никой не се замисляше за това – за всичко беше виновен Квантовият Преход.
          
Промени се и урана – вече има други изотопи и се дели по друг начин. Но няма нищо страховито, просто животът на урана се скъси. Ако по-рано периодът му на разпад беше 235години, то сега може и за 2 години  да се разпадне. Просто в атомните електроцентрали ще трябва да го зареждат по-често или да преминат на друг вид гориво.
           
Ако до Прехода работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме, то сега  тя ни предлага цял спектър от решения и иди че разбери кое от тях е вярното. Вече е необходимо да се развива дълбокото усещане. Това са нов вид взаимоотношения със Света. Вие изразявате своето Намерение и Вселената започва да подрежда пред вас случки, които да доведат до сбъдването на вашите желания.
          
И ето ти въпрос: как да го направя?
С думи,… с мисъл!
          
Мозъкът се изменя. Двете полукълба започват да срастват. Извивката, започваща от едното полукълбо, преминава към другото. Този нов мозък излъчва сияние на дъга, което някои виждат с просто око, но аура камерата показва много ясно.
          
Понякога се случва да се разболеете – висока температура, треска, хрема, отпадналост, а на термометъра – само 36.6, в краен случай – 35.5. Но как така?
Температурата 36.6 вече не е показател, че при вас всичко е на ред. Такива краткотрайни повишения на енергийната плътност в организма, в клетката, са необходими  на вашето тяло за да осъществи прехода на следващото ниво. И това се дължи на новия вид органична материя.
          
Ако в един момент спре да бие сърцето ви, нямате пулс, дишането ви е повърхностно – вашият мозък преминава в режим на многомерна работа – това, което в езотериката наричат Огнена Прана. (има много свидетелства, за това как индийски йоги ги закопават или потапят в кладенец за по няколко дни, а след като ги извадят, те продължават да живеят).
          
Нашето тяло има стабилна, здрава сруктура, но в резултат на промяната във водорода, то започна като че ли да се втечнява. Това се нарича биокристална основа. Но, крисалът не е твърд, а подобно на водата – аморфен, който може да приеме всякаква структура. Ние с вас сме водни същества и засега такива си оставаме. 
          
Има две революцинни открития от миналия век – че всяка материя представлява сгъстена светлина и че тя – Материята се управлява от човешкото съзнание.
          
Имаше многобройни спорове относно интензивното разширяване на Вселената.
Докато накрая се установи, че няма нищо такова. Вселената се е смалила, Галактиките никъде не се разпръскват и имало ли е въобще Голям взрив? Ако се обърнем към откритията на неврфизиологията и квантовата генетика, изниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало! Това е било триизмерна илюзия – Светът се е развивал в друга посока.
          
Измежду всички Галактики същесвуват две Златни Галактики, най-големите –
нашият Млечен път и мъглявината Андромеда. Учените успяха да заснемат как тези две Галактики по някакъв начин се съединяват – ръкав от Млечния път  започна да доближава ръкав от мъглявината Андромеда през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г. те вече се докоснаха.
          
Измени се Времето, енергията, измени се нашето възприятие и ние станахме онези многоизмерни същества, които бяха първоначално замислени от всички Висши Сили. 
          
Бяха направени много открития  във връзка с нашите мисли. Например: установена е връзка между депресията и остеопорозата. Колкото по-често човек изпада в депресия – толкова по-бързо започват да се размекват неговите кости. 
          
Характерно за нашето време е това, че ние сами можем да си правим лекарства. Например: взимате бутилка, наливате в нея вода от водопровода, минерална или осветена… каквато и да е. Взимате лист и пишете – “това е моето лекарство срещу депресията, аз се възстановявам бързо”. Слагате бележката под бутилката, а бутилката близо до възглавницата. Запомнете, че всичко това трябва да става като на игра, а на сутринта се събуждате и изпивате водата. Водата променя структурата си. Вече има такива експерименти. Правени са проби на структурата на водата – тя се оказва различна, но всичко зависи от дълбочината на съзнанието и от вярата. Всичко протича на ниво детско възприятие – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност – толкова по-лесно и бързо се получава всичко. Знаете ли, че смехът променя съзнанието? Безгрижният детски смях е съзидателен, защото вибрациите му резонират със синия Магнитар в центъра на Галактиката. Когато се смеем ние сме в резонанс с Космоса.
          
Свикнете да се усмихвате  пред огледалото! Сприятелете се със своето отражение. Тази усмивка произвежда особен хормон – окситоцин. На вашия мозък му е все едно дали го правите преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка отключва сакрални процеси – подмладяване на тъканите. Има шест научни открития на тази тема. Преди този окситоцин беше изключително женски хормон – хормон на майчинството, хормон на привързаността към новороденото, за повече кърма… Ние преминахме Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се бойте, мъжете няма да започнат да раждат, нито да кърмят. Това е хормон на радостта. Но толкова го оглеждаха от всички страни и в какви ли не лаборатории, че той вече има ново име – хормон на високата етика и морал. Хормон на нравсвеността.
          
Ето така се получава – поусмихвате се пред огледалото и ставате човек с висока
етика. И това е възможно благодарение отново на водорода.
          
И още: до преди време под ноктите си имахме протеин, който служеше само за тяхното възпроизводство. Нещо като вечен двигател. Никой не изучаваше защо ноктите растат – с това се занимаваше протеинът. От ноември-декември 2013 г. той изведнъж  се активизира и започнаха да го намират навсякъде в организма – в епителните клеки, в невронната мрежа, в косата, в жлъчката. Стана ясно, че той се отнася към съвършено уникален древен кодов набор за самовъзстановяване на генетическата структура на човека. Накратко – вълшебна пръчица. И ето, тази вълшебна пръчица започна да се активизира там, където беше нужно възстановяване, лечение. Това е много удобна “дреболия” от серията на Планетарното подмладяване. При това „разумна  дреболия”. Сама знае къде да отиде. Просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура.
          
Носът – той може да усети аромат, формата на аромата, а също и светлината. Не да види светлината, а да я усети. Един ден вие ще се сблъскате и с този факт. 
          
Измени се радиацията, светлината на Слънцето, съответно се измени и гама радиацията. И ето ти новост – мозъкът започна да излъчва силна гама радиация, но тя не е разрушителна, тъй като водородът е друг. За него гама радиацията е естественият му спектър, а ние се състоим от същия този водород. А сега помислете – преди гама радиацията беше смъртоносна, а сега ние сме изградени от нея и дори се лекуваме с нея. Клетките и атомите изработват своя светлина.   
           
Ние самите сме божествена енергия. Нашите енергийни чакри са много повече от 7, 12 или дори 49. Те стигат до центъра на Галактиката и по-нататък. Никой не прави нещо за нас. Ние сами вършим всичко. Аз, вие, всички, които изказват някакво намерение. Затова трябва добре да мислим! Да премисляме преди да мислим!
           
По време на Квантовия Преход Светът се раздели. На тези, на които им е нужна материална еволюция – да живеят в материята, в насилието, в негатива (да пият, да пушат) – те отидоха в друга материя, на друго ниво на съзнанието.
           
Сега ние с вас сме като пред врата. Сред нас има всякакви. Има такива, които са избрали друг Път, друго ниво на съзнание, Пътят на еволюцията. 
          
Тези, които си отидоха,  отказваха да  мислят. За тях всичко случващо се  беше някакъв сън, измислица. 
          
Ние имаме други постъпки и действия. При нас протича физикопсихологически момент – започваме да не се виждаме един друг. Това вече се случва. Ние можем да преминем един през друг без да забелязваме това и без това да ни създава някакъв дискомфорт. 
          
Това е то разделението на Реалността – едни наляво, а други – надясно. Тези, които избраха духовната еволюция трябва първо да премислят преди да помислят. В началото ще трябва да трупаме опит как да използваме тази Божествена свобода. Като начало просто трябва да се доверим на знанието. Да зареждаме вода вместо лекарства  -за лечение на брадавици, на рани, за изчистване на кръвоносните съдове и т.н. Пишеш на лист, поставяш го под чаша с вода да пренощува до главата ти, а на сутринта я изпиваш. Сега вече това е по силите на всеки. 
          
Има една вълшебна фраза – “в моята реалност всичко се получава”. Изговаряйте своите желания леко и изящно. Това не е мантра, не е нужно дълго да я повтаряш. Всичко правете леко и бързо – мимоходом. Важното е да чувстваате това, което говорите и да се научите да се доверявате на Пространството. Както и да започнете от ежедневието си. Кажете на хлебарките си – “Привет! В моята реалност ви няма!”. Този способ може да прилагате спрямо децата, спрямо самочувсвието си, спрямо колегите, транспорта, при покупка…
ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ!        
Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, специализация – секретни открития
       
http://v-istok.ru/uchimsya-tvoreniyu/mir-posle-kvantovogo-perexoda/
Превод от руски – Димитричка Петрова