ШЕНУ МЕДИТАЦИЯ по Патрик Зиглер

Сподели

Тази медитация е създадена преди време от Патрик Зиглер. Той я използва в неговите уършопове All Love, които провежда по цял свят. Ефектът от разширяване на съзнание по време на нейното изпълнение ще бъдат още по- осезаем, ако използвате и подходяща музика

Разположете се удобно и забележете как се чувствате от главата до пръстите на краката.Поемете си няколко пъти дълбоко въздух и позволете на вдишванията да достигнат дълбоко в корема, като дъха се разпростре до гръдния кош. Позволете му да премине нагоре и да изпълни целия гръден кош.Продължавайте да правите дълбоки вдишвания, позволявайки на гръдния кош да се разшири и го почувствайте.
А сега отведете съзнанието си до духовния сърдечен център-това е мястото между физическото ви сърце и гърлото – и започнете да го усещате в тази област. Отведете съзнанието си там и докато дишате позволете на съзнанието си да се задвижи дълбоко в духовния сърдечен център.

Дишайте и позволете на дъха и съзнанието си да се слеят в едно и да станат едно цяло,така че с всеки дъх да си разрешите да го усещате все по-дълбоко и по-дълбоко във вашето сърце.

А дълбоко във вашето сърце си представете,че се оформя ваза и си представете ,че вдишвате във вазата,представете си дъха като вода,която започва да пълни дъното на  вазата и след това се покачва нивото на водата.Усетете вазата и почувствайте как тя се уголемява при вашето вдишване.Почнете да вдишвате сега и й позволете да заеме целия ви гръден кош като имате различни усещания точно там.
А от вазата започнете да правите връзка между нея и върха на главата си и просто си представяте как едно стъбло свързва върха на главата ви с вазата. Усетете връзката и дъха си,който се движи по това стъбло.

На Върха на главата си представете пъпка на цвете,което се свързва със стъблото във вазата.И като почнете да дишате ,почвате да дишате през венчелистчетата на цветето,надолу през стъблото,надолу към вазата и оставяте дъха си да изпълни вазата и имайте различни усещания ,докато дъха изпълва вазата.

И само си представете как тази светлина се слива с дъха ви и докато се слива ,докосва венчелистчетата на цветето докато вдишвате в него,надолу по стъблото във вазата.

Само усетете ,оставете се да почувствате ,всичко това ,което се намира там,позволете си да се разпространи чрез дъха,позволете си да се свива при вдишване като една вълна.

Напълно се отпуснете при вдишването  и усещайте всичко това,което се случва там,оставете се на усещането какво се случва в центъра на сърцето ви без да се мъчите да откриете какво точно е ,а се оставете на преживяването на чувството.

А сега оставете духа да мине надолу през цветето,то да почне да се отваря и почувствайте ,че листенцата се отварят все повече и позволете да приемат светлината от небесата.

И доста нависоко над главата си  представете ярко греещо красиво слънце,което излъчва светлина и тази светлина докосва цветето и то се отваря ,за да приеме светлината .Като почнете да приемате светлината,почнете да дишате през листчетата на цветето.Вдишайте надолу към вазата и просто позволете на вазата да приеме светлината и да усетите различните чувства вътре в сърдечния център.

А сега приемете светлината,вдишайте в нея, вдишайте във вазата и я задвижете в различни зони на вазата,зони,в които никога не е била преди,както при дълбоките пукнатини на ледник и си представяйте как вазата се превръща в сърдечна камера,а вътре в камерата има малки вратички,почнете да ги отваряте и да задвижвате светлината в тези зони и усещайте различните чувства зад тези врати.

Дишайте,оставете чувството да ви завладее и  насочвайте съзнанието си към блестящото слънце и усетете неговите лъчи като неизчерпаем източник на светлина,а цветето поглъща цялата тази светлина и тя потича към  сърцето и го изпълва.

В блестящото слънце има златна пирамида,тя се намира над главата ви -почувствайте лъчите в пирамидата.Тя започва да се върти като сочи към темето на главата ,фокусира светлината към темето и преминава към сърдечната кухина,Почнете да преживявате това,дишайте,приемете.

А пирамидата ,която сочи надолу,започва да образува стълб светлина,който се движи надолу по нея,през колоната,през цветето,което сте създали,което сте движи в камерата ,която сте създали.

Във вътрешността на стълба усетете модела на вечността,който започва към центъра на пирамидата,почва да се разпростира и да се  движи надолу към стълба и се излива в центъра на сърцето.Оставяте да се движи в самия център и започвате да пърхате като листчета на цвете,като то почва да расте и да докосва стените на сърдечната камера,оставете чувството да ви завладее по-дълбоко и по-дълбоко.Нека стълбът премине през камерата и стигне надолу към коремната кухина.

Позволете на светлината да се влее дълбоко в тялото ви.Нека то да бъде тръбопровода на  този красив стълб светлина.

Оставете да се движи в коремната кухина,надолу към основата на гръбначния стълб,към краката,към долната част на ходилата-около тях си представяте ,че се разтваря красиво цвете докато стоите и когато се разтваря това цвете,то е портал към Земята.

Оставете корените му и стълба светлина да започнат да проникват в Земята.Пуснете цветето да проникне дълбоко в Земята, в сърцевината й.Почнете да свързвате сърцето си със сърцето на Земята.Усетете вътрешността й,опората й, опората на светлинния стълб.Ако желаете,можете да се задължите да останете на тази планета в настоящия момент.
Поканете духовната си същност и светлината ви,цялото ви същество да се вкоренят дълбоко в сърцето на Земята.

И докато сърцето на Земята ви приема ,вие приемете нейното.Вдишайте лъчението на Земята.Представете си и почувствайте едно златно греещо слънце в сърцевината й,в основата на корените на цветето,вдишайте светлината, вдишайте корените й,отнесете ги към долната част на стъпалата ви,придърпайте я чрез коленете си,пренесете я към основата на гръбначния стълб,поемете дъх,усещайте целия светлинен стълб през блестящото слънце до сърцевината на Земята.

А във вътрешността на сърцевината си представете си още една пирамида ,чийто връх е насочен нагоре и от нея се фокусира още по–добре енергията.Чувствайте го.

Безкрайността се разширява от пирамидата и се   всмуква от корените ,нагоре по светлинния стълб,който сте създали,през долната част на стъпалата ви,през краката ,през основата на гръбначния стълб,преминава през коремната кухина, ,слънчевия  сплит и започва да се слива с вечността,идеща от небето докато се срещнат в сърдечния център.

Докато усещате ,че енергията от Земята и от небесата се сливат в сърдечния център,запалете искра в него,която се уголемява и се задвижва в хоризонтална посока извън раменете,ръцете и дланите ви.Чувствате ,че енергията блика навън и се разпростира към хоризонта.

Представете си ,че стоите на върха на планина и съзерцавате блестящо море и усещате ,че енергията ви се движи по цялата планета и докосва сърцата на всички същества,оформяте светлинен стълб и ако желаете,стоите в стълба от светлина.

Дишате и усещате вертикалната енергия от снопа светлина,хоризонталната енергия,която блика от сърцето-двете образуват красив кръст ,който се движи в двете посоки.Забележете как се чувствате.
Бъдете напълно наясно кои сте и защо сте дошли тук,на тази планета.

Над главата ви има ярко слънце,усетете пирамидата в него,дишайки ,приближете слънцето,притегляйте го с всеки дъх,докато то се приближи съвсем към главата ви,нека цветето е готово да приеме тази светлина,тази блестяща сфера,да я пренесе към третото око,към гърлото и оттам –право към сърдечния център.
Когато светлината се доближи към сърцето ви ,усетете сливането на Земята и Небето.Нека кръста и сферата се слеят в едно,да образуват  модела  и опората на Анк,сферата да лежи на кръста.Пуснете отново корени към Земята,усетете основата,която ви поддържа и насочете към сърцето на Земята.

Усетете пирамидата под краката си,придърпайте я чрез корените,нека цветето до ходилата ви да се разтвори и  приеме пирамидата да мине през краката ви,коленете,основата на гръбнака,коремната кухина,слънчевия сплит ,докато достигне сърцето и се слее с пирамидата от златното слънце.

Двете пирамиди се сливат и образуват красива звезда,усещайте светлината на звездата с цялото си същество като сливате земя и небе в едно-във вашето сърце.
Задръжте невидимата сила/духа,вдишайте я.

Над главата ви е цялото пространство,усетете го,то е вечно,чувствайте себе си,дишайте през сърцето си,движете съзнанието дълбоко към земята,усещайте цялата любов от нея,любовта като израз на духа на земята.Почнете да придърпвате тази любов към земята.Нека любовта към майката-земя се слее със сърцето ви.Чувствайте я,нека се излъчва от всяка клетка на сърцето ви,цялото ви същество да е изпълни с нея.

Бъдете с нея и я задръжте.Тя ще бъде с вас във вечността.Просто я усетете,слейте я с дъха си. Всичко е Любов, Всичко е Любов, Всичко е Любов, Всичко е Любов,’ Всичко е Любов , Всичко е Любов.
Отпуснете се удобно назад, релаксирайте,продължавате да дишате и да изпълвате сърцето си с любов,да нараства ,да докосне всяка ваша клетка.Нека сте напълно обградени от всемирната любов,да напои и нахрани всичките ви нужди,да покрие цялото ви тяло.

Върнете безкрайността обратно в сърцето си,оставете я да изпуска лъчи,да оформи циркулиращо цвете с много измерения.По този начин безкрайността се движи и върти във всяко измерение и докосва всяка клетка на същността ви,така че се превръщате в лъчисто същество.

Листенцата на вечността  ви заобикалят,движат се около вас,къпят ви в светлината на любовта,този извор на светлина се вселява в сърцето ви и почва  да я излъчва,знаете ,че любовта остава в него,но я споделяте с останалите,с всеки,с който имате контакт,с всеки,с който говорите усеща вашето излъчване.

Вдишвате-това е част от вас и вашата истинска същност. Вдишвате и приемате,изграждате хармония. Вдишвате,отпуснете се,енергията преминава през цялото ви тяло за секунди.Дъхът ви се движи свободно и знаете,че може да останете в това измерение,колкото си пожелаете.

Бавно  върнете съзнанието обратно към сърцето си,почувствайте цялата вечна любов в сърцето си и отворете бавно очи.Бъдете напълно тук,на тази планета.Знайте кой сте и защо сте на тази земя.

Всичко е Любов!

Откъс от книгата Сейким. Енергия на живата светлина на Елисавета Александрова-Зангелми