Семейни Констелации

Сподели

„Семейни Констелации” е нов мощен и ефективен метод за разкриване на несъзнателните процеси протичащи дълбоко в семейната система.

Работейки със десетки хиляди семейни системи, създателят на метода Bert Hellinger преоткрива това което той описва както древни дълбоко потънали в несъзнаваното Закони на Любовта. Нарушаването на тези Закони от предишни поколения неизбежно засяга живота на настоящите и бъдещи поколения. Това може да се прояви под формата на физическа болест или като разрушителни модели на живот. Например тежък здравословен проблем може да е свързан с ранна смърт на член на семейството. Или трудностите с партньора ни могат да са свързани с аборт, които сме направили преди години или с предишни връзки на нашите родители. В почти всяко семейство има неща, които са станали и които могат да разрушат хармонията в семейството. Когато това дълбоко влияние бъде разбрано, страданието на индивида се разкрива в напълно нова светлина и така се лекува. Този семинар ще покаже как Любовта, дори когато е неправилно насочена, може да бъде трансформирана в лечебна сила.

При този терапевтичен подход ние разглеждаме индивида не като отделна част, а като част на по-голяма цялостна семейна система. Неговото индивидуално поведение, неговите чувства и отношения трябва да бъдат разбрани в контекста на тази по-голяма група. Всяко дете е свързано със семейството и поема определени роли в семейната конструкция. Всеки член на семейството, включително онези, които са липсващи поради смърт или разделяне, са енергийно присъстващи за семейната система и въздействат върху други нейни членове. Новодошли в семейната система децата, стават заплетени със съдбата на по-ранните членове на семейството. Без дори да разбират това те преживяват чувствата и травмата на друг, като ги приемат за свои собствени.

При създаване на конструкцията или констелацията на семейството с помощта на представители избрани сред участниците, взаимоотношенията и скритата деформация в системата стават видими. По много забележителен и поразителен начин, истинската история на семейството е изразена и видяна за първи път ясно С участието на представителите, които играят „ролите” на други, семейната констелация се превръща в дълбоко преживяване. Много хора докладват, че разпознавайки ситуациите които те представят са изненадани то това, колко интензивно преживяване може да съществува. Независимо от възрастта, всеки от нас е като дете и това, което детето иска повече от всичко друго на света е да открие хармония в семейството.

Чрез трансформиране на констелацията и използване на прости изречения терапевтът подкрепя вътрешното движение на членовете на семейството към нова и лечебна картина, която е в по-пълна хармония с природния Закон. Когато този Закон е следван , всички членове на семейство усещат голямо облекчение и скритата Любов започва да тече отново свободно. Тогава, вместо живота да е като товар, корените могат да бъдат усещани като източник на голямата сила.

Уникалността на този вид работа е, че не само разкрива разрушителните динамики между членовете на семейството, а и възстановява нова по-естествена и здравословна енергия в цялата система.

Семейните Констелации се базират на разбирането, че само след като станем осъзнати за нашите основни проблеми ще можем да се придвижим отвъд семейството. По този начин нашите взаимоотношения стават по-отворени, по-осъзнати и по-гъвкави.