Сбирка на Клуб за медитация „Хармония и Светлина“

Сподели

гр. Варна, 30.03.2012 от 18:30 ч., на нов адрес ул. „Христина Морфова“ № 8

Клуб за медитация „Хармония и Светлина“

Уведомява членовете си, че следващата сбирка на клуба ще се проведе на 30.03.2012 – последния петък от месеца – от 18:30 ч. на нов адрес: ул. „Христина Морфова“ № 8, гр. Варна.

Целта на нашия клуб е все повече хора, търсещи хармония и щастие, да се обединят в светъл енергиен кръг. Всички ние сме тръгнали по пътя на духовното развитие в търсене на Мисията си Тук и Сега.

Медитацията и визуализацията са състояние, в което можем да получим отговор на въпросите си, както и напътствия от нашите Духовни Учители и съпътстващи ни Светли Същества.

Клубът е отворен за всички, които са съпричастни и почувстват вътрешен повик за участие.

Заповядайте!

Водещ на клуб „Хармония и Светлина“
Елисавета Александрова-Зангелми
0885777645, 0895950230
seichim.doctor.bg , www.idc-bg.org , www.ezoterikabg.com

Сътрудници:
Галя Райчева, 0885927727, gelinca11@yahoo.com
и д-р Христо Михайлов, 0889706455, drmihaylov@mbox.contact.bg