Работна програма на Първа Алтернативна Научна Конференция

Сподели

„Езотерика и Духовност – живот в Новото измерение“

06 октомври 2012

Място на провеждане: Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” в гр.Шумен и

Регионален исторически музей Шумен, секции 1, 2 и 3

9:00 – 10:00   Регистрация в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

10:00 – 10:30   Откриване на конференцията в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

10:40 – 12:00   Работа по секции в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – 1 и 3 секция, в Историческия музей – 2 секция

12:00 – 14:00   Обяд

14:00 – 17:00   Работа по секции

19:30   Коктейл с покани

07 октомври 2012

Място на провеждане: Национален историко-археологически резерват “Мадара” с.Мадара и хотел „Кирека”

9:00   Среща пред паркинга на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”

9:15   Отпътуване за НИАР „Мадара”

10:00 – 12:00 Доклади

12:30 – 13:30   Обяд

13:30 – 15:30   Разходка в НИАР „Мадара”

СЕКЦИЯ 1: Здравето – наш избор и отговорностАлтернативни (холистични) и енерговибрационни терапии, рекреация и възстановяване

Председател: проф. д-р Снежина Томова, Секретар: Аида Марковска

10:40 – 11:00 проф. д-р Снежина Томова „РЕКРЕОЛОГИЯTA – НАУКАТА ЗА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЧОВЕКА”

11:00 – 11:20 д-р Христо Михайлов „ПРОЯВА НА СУФИЗМА ЧРЕЗ ДЕРВИШ ЙОГА”

11:20 – 11:40 д-р Светла Стоева „СЕМЕЙНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ  – НОВ МОДЕЛ НА ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ”

11:40 – 12:00 Валери Добрев „ЛИМЕЦЪТ – ДИВОТО ЖИТО ОТ ДРЕВНОСТТА”

12:00 – 13:45 Обяд

14:00 – 14:20   д-р Ангел ПопангеловР Македония „ЗДРАВЕТО – ЕЗОТЕРИЧЕН ПОГЛЕД”

14:20 – 14:40 Аида Марковска „Подбор, анализ и избор на алтернативни съпътстващи методи за терапия и лечение. Избор на енергийни практики  за поддържане на физическо, ментално и духовно здраве. Доверие към холистичното лечение.”

14.40 – 15.00 Цветана Самарджиева „ЗДРАВЕТО И ЖИВОТЪТ НИ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ”

15.00 – 15.20   Георги Грозданов “ПЕТ  СТЪПКИ  ДО ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ХАРМОНИЯ”

16.00 – 17.00 Кръгла маса – дискусия

СЕКЦИЯ 2: Непознатата България и Кода към бъдещето. Богатото духовно наследство на древните култури по нашите земи,  произхода на българите и ролята им в историята на цивилизацията

Председател: Проф. Петко Димитров, Секретар: Пламен Цонев

10:40 – 11:00 проф. Петко Димитров, съавтори Д. Димитров, В. Пейчев, доц. Хр. Смоленов „ЧЕНОМОРСКИЯТ ПОТОП И ВАРНЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

11:00 – 11:20 доц. Христо Смоленов „СВЕЩЕНИТЕ РАЗСТОЯНИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ”

11:20 – 11:40   д.и.н. Валентин Йорданов „САКРАЛНИТЕ ЗНАЦИ И ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ ОТ ДИНАСТИЯТА ДУЛО”

11:40 – 12:00 д.в.н. инж. Ангел Христов „КОНТАКТИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕНА НА ВОЛГА И ДУНАВ”

12:00 – 13:45 Обяд

14.00 – 14.20   инж. Таньо Танев, съавтор н.с. I ст. Ангел Манев „КАЛЕНДАРНА ФОРМУЛА И КАЛЕНДАРНА ДРОБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР” (спрямо епоха Е 1900)

14:20 – 14:40   н.с. І ст. Ангел Манев, съавтори инж. Таньо Танев, Красимир Христов „ИСТОРИЯТА НА БАЛКАНИТЕ НА ФОНА НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

14:40 – 15:00   Васил Маринов „МАДАРА УНИКАЛЕН ЦЕНТЪР НА ДРЕВНИ КУЛТОВЕ И НА СЪВРЕМЕННИ ЕЗОТЕРИЧНИ ПРАКТИКИ”

15.00 – 15.20   Георги Майсторски „ПО СТЪПКИТЕ НА „СТАРЕЦА МИХАИЛ”. КНЯЗ БОРИС МИХАИЛ В СЪВРЕМЕННИЯ ПОКЛОНИЧЕСКИ  ТУРИЗЪМ”

16.00 – 17.00 Кръгла маса – дискусия

СЕКЦИЯ 3:Нови парадигми в човешките отношения

Председател: доц. д-р Труфка Димитрова, Секретар: Любов Георгиева

10:40 – 11:00   доц. д-р Труфка Димитрова „ДУХОВЕН ФОРМАТ НА МАРКЕТИНГ НА ОТНОШЕНИЯТА”

11:00 – 11:20   Любов Георгиева „СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИЗРАСТВАНЕ – НОВИ ПАРАДИГМИ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ”

11:20 – 11:40   Милка Кьосева „ПАРИТЕ И ИЗОБИЛИЕТО В ЖИВОТА НИ – ОТРАЖЕНИЕ НА СТЕПЕНТА НА РАЗГРЪЩАНЕ НА НАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ТРИИЗМЕРНИЯ СВЯТ”

11:40 – 12:00   Цветозар Мръвков „НАУКА ЗА ХАРМОНИЯ: ФЪН ШУЙ – КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА”

12:00 – 13:45 Обяд

14:00 – 14:20   Димитър Ташков „МИСЛИТЕ ПРАВЯТ ЗДРАВЕТО, ЖИВОТА И БИЗНЕСА НА ВСЕКИ ЧОВЕК КАК ЛИ?”

14:20 – 14:40   д.ф.н. Мани Алварез – ФР Бразилия „ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ НОВА ПАРАДИГМА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И В ЖИВОТА”

14:40 – 15:00 Илиян Бучков „ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА РАЙОНА ОКОЛО ЯКОРУДА”

15:00 – 15:30 Медитация

16:00 – 17:00 Кръгла маса – дискусия

СЕКЦИЯ 4: (7 октомври, местност „Кирека”) По пътя към Висшият Аз – Езотерични пътешествия и духовни  маршрути в България и по света.

10:00 – 10:20 Владина Цекова „ПО ПЪТЯ ЕЛ КАМИНО – ЕДНО ДУХОВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ”

10:20 – 10:40 Елисавета Александрова „ЕЗОТЕРИЧНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ И ДУХОВНИ МАРШРУТИ”

10:40 – 11:00 доц. д-р Соня Иванова-Пенева „ФУНКЦИОНАЛНИ И БИО ХРАНИ. ЕМОЦИОНАЛНО ХРАНЕНЕ”

11:00 – 11:30 Емил Магрисо – Израел „ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСШИЯТ АЗ”

11:30 – 12:30 Кръгла маса – дискусия и закриване на конференцията

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:30 Разходка в НИАР „Мадара”