Произход на света – Равносметката „Eдем“ – Част 3

Сподели

Според Библията светът е създаден за 6 дни а според науката този процес е отнел милиарди години…

Адам е бил индивид който безпогрешно е следвал генетичната си програма, и постигнал високо ниво на развитие, но не е имал подходящ партньор на който да предаде гените си: „Но помощник подходящ за човека не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му…“ Битие2:20-21. След като му е бил създаден подходящ партньор-Ева, са му били създадени и подходящи условия за развитие-райската градина Едем. Разполага ли са със свободен достъп до различни източници на знания, и Учител който определял редът за получаването им: „От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него „Битие2:16-17. Но Ева се поддала на изкушението на инстинкта си, и нарушила установения ред: „И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде на мъжа си да яде с нея, та и той яде.“ Битие3:6.Заради постъпката й те изгубили доверието на Учителя си, съответно изгубили и правото си на свободен достъп до знания: „затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина“ Битие3:23. След като Ева показала, че не е готова сама да упражнява контрол над инстинктите си, това създало нуждата от вътрешен критерий, който да противодейства на спонтанните импулси, и да осигури възможност за обективен и безпристрастен избор:“Ще поставя и вражда между тебе(змията) и жената, и между твоето потомство и нейното потомство;“ Битие3:15. Но за повече сигурност е трябвало изборът да бъде подложен на проверка: „и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее.“ Битие3:16. Критерият който е бил даден на Ева, е способността която всеки хомо сапиенс притежава, да анализира себе си и да осъзнава действията си. Тази способност наричана съвест, суперего е критерият който ни дава възможност да разбираме последиците от действията си, и да можем да ги контролираме. В много езици думите „съвест“ и „съзнание“ имат общ корен:латински,френски,италиански,английски и др. Грешката на Ева е била въпрос на време, но поуката от нея е да се разбере природата на грешките-несъвършенството, и правото на свободен избор което имаме. Човешката природа не е устроена да приема заповеди и да ги изпълнява на доверие, личният опит изгражда личността, способността да се съмняваме и проверяваме определя нашата същност и идентичност. След като Адам и Ева се сдобили със знанието за което не били готови, те разпознали несъвършенството в себе си: „Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи;“ Битие3:7, и осъзнали, че са смъртни: „когато ядеш от него, непременно ще умреш.“ Битие2:17, но не разполагали със знанието което да обясни причината за несъвършенството, и значението на смъртта. Това объркало представите им за света и възприятието им, но пътят към знанието бил вече затворен: „Така Той изпъди Адам; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“ Битие3:24. Поради тази причина, днес пътят към знанието е осеян с тръни и минава през Голгота, където изгаряш, за да светиш за останалите, и твоята звезда изгрява в небесният куп плеяди, „звездите са хора“ Вера Кочовска. След това възкръсваш като Феникс от пепелта, за да се родиш за нов живот, но вече пречистен от хилядолетния грях, и с ново име.Това е цикълът на живота и смъртта, който Исус е показал нагледно (който е описан по-подробно в други религии), това е и цената на знанието която плащаме, поради правото на свободен избор което имаме, и поради изборът на Ева с който е предопределила съдбата на децата си: „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта,“ Рим.5:12. В миналото продължителността на живота е била по-дълга: „И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.“ Битие5:8, но това дало възможност за натрупване на много грешки, „затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. „Битие6:3. Човечеството ще получи втори шанс, но този път достъпът до източници на знания няма да бъде свободен, а посредством безпогрешният Адам, по време на първото възкресение описано в глава 20 от Откровението на Йоан. Мъдростта не идва с възрастта, а с осъзнаване на отговорността. Всеки който иска да се развива трябва да може да си поеме отговорността за действията, и сам да си носи кръста, „и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“ Матей10:38. Знанията на Исус за които е платил с кръвта си, за нас са достъпни безплатно, но критерият за тяхното разбиране идва с личният опит. Ако човек търси причините за грешките, а не виновник, и постоянства в тази посока, има възможност да преодолее хилядолетния грях, и да коригира възприятието си. Тогава ще види светът такъв какъвто е, и ще се почувства като новороден, а знанието ще е облекчило страданието, и единственото усещане ще бъде нирвана.“Само ограничен брой хора, ако такива въобще съществуват, виждат през цялото време външния свят такъв, какъвто е в действителност. За повечето от нас външният свят е променен от вътрешния ни психичен живот.“ Чарлс Бренър-Увод в психоанализата (гл.4 стр.60). За да опиша по-точно състоянието „нирвана“, ще използвам езика на математиката: 100% щастие, 0% страх, 0% съмнения, съвършен баланс между вътрешния и външния свят. Исус е историческа личност от миналото, а Христос е стандарт който не се променя с времето, модел на поведение: „Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани ?“ 2 Коринт.13:5.Това е Единния Стандарт на който отговарят ангели и божества от различни общества и йерархии, това е съвършената форма на общуване наречена Любов-„Бог е любов“ 1 Йоан4:8,16.

Част 1 може да видите ТУК.

Част 2 ТУК.