Програма Първа Алтернативна Научна Конференция с международно участие

Сподели

„Езотерика и Духовност – живот в Новото измерение“

СЕКЦИЯ 1:  Здравето –  наш избор и отговорностАлтернативни (холистични) и енерговибрационни терапии, рекреация и възстановяване.

  1. Проф. д-р Снежина Томова – „РЕКРЕОЛОГИЯTA – НАУКАТА ЗА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЧОВЕКА”

2. Д-р Светла Стоева – „СЕМЕЙНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ  – НОВ МОДЕЛ НА ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ”

3. Д-р Ангел поп Ангелов – Македония – „ЗДРАВЕТО – ЕЗОТЕРИЧЕН ПОГЛЕД”

4. Д-р Христо Михайлов – „ПРОЯВА НА СУФИЗМА ЧРЕЗ ДЕРВИШ ЙОГА”

5. Аида Марковска – „Подбор, анализ и избор на алтернативни съпътстващи методи за терапия и лечение. Избор на енергийни практики  за поддържане на физическо, ментално и духовно здраве. Доверие към холистичното лечение.”

6. Цветана Самарджиева – „ЗДРАВЕТО И ЖИВОТЪТ НИ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ”

7. Георги Грозданов  – “ПЕТ  СТЪПКИ  ДО ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА ХАРМОНИЯ”

8. Валери Добрев – „ЛИМЕЦЪТ – ДИВОТО ЖИТО ОТ ДРЕВНОСТТА”

9. Доц. Д-р Соня Иванова-Пенева – „ФУНКЦИОНАЛНИ И БИО ХРАНИ. ЕМОЦИОНАЛНО ХРАНЕНЕ”

СЕКЦИЯ 2: Непознатата България и Кода към бъдещето. Богатото духовно наследство на древните култури по нашите земи,  произхода на българите и ролята им в историята на човешката цивилизация.

  1. Проф. Петко Димитров – „ЧЕНОМОРСКИЯТ ПОТОП И ВАРНЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”, съавтори Д. Димитров, В. Пейчев, Хр. Смоленов

2. Доц. Христо Смоленов – „СВЕЩЕНИТЕ РАЗСТОЯНИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ”

3. Инж. Таньо Танев – „КАЛЕНДАРНА ФОРМУЛА И КАЛЕНДАРНА ДРОБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР” (спрямо епоха Е 1900), съавтор Ангел Манев

4. Н.с. І ст. Ангел Манев – „ИСТОРИЯТА НА БАЛКАНИТЕ НА ФОНА НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”, съавтори Таньо Танев, Красимир Христов

5. Д-р и.н. Валентин Йорданов – „САКРАЛНИТЕ ЗНАЦИ И ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ ОТ ДИНАСТИЯТА ДУЛО”

6. Васил Маринов – „МАДАРА УНИКАЛЕН ЦЕНТЪР НА ДРЕВНИ КУЛТОВЕ И НА СЪВРЕМЕННИ ЕЗОТЕРИЧНИ ПРАКТИКИ”

7. Георги Майсторски – „ПО СТЪПКИТЕ НА „СТАРЕЦА МИХАИЛ”. КНЯЗ БОРИС МИХАИЛ В СЪВРЕМЕННИЯ ПОКЛОНИЧЕСКИ  ТУРИЗЪМ”

8. Д-р инж. Ангел Христов – „КОНТАКТИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕНА НА ВОЛГА И ДУНАВ”

СЕКЦИЯ 3:  Нови парадигми в човешките отношения.

  1. Д-р ф.н.Мани Алварез- Бразилия – „ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ НОВА ПАРАДИГМА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И В ЖИВОТА”

2. Цветозар Мръвков – „НАУКА ЗА ХАРМОНИЯ: ФЪН ШУЙ – КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА”

3. Любов Георгиева – „ СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИЗРАСТВАНЕ – НОВИ ПАРАДИГМИ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ”

4. Димитър Ташков – „МИСЛИТЕ ПРАВЯТ ЗДРАВЕТО, ЖИВОТА И БИЗНЕСА НА ВСЕКИ ЧОВЕК …КАК ЛИ?”

5. Доц. Д-р Труфка Димитрова – „ДУХОВЕН ФОРМАТ НА МАРКЕТИНГ НА ОТНОШЕНИЯТА”

6. Милка Кьосева – „ПАРИТЕ И ИЗОБИЛИЕТО В ЖИВОТА НИ – ОТРАЖЕНИЕ НА СТЕПЕНТА НА РАЗГРЪЩАНЕ НА НАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ТРИИЗМЕРНИЯ СВЯТ”

7. Емил Магрисо – Израел – „ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСШИЯТ АЗ

СЕКЦИЯ 4: По пътя към Висшият  Аз – Езотерични пътешествия  и духовни  маршрути в България и по света.

  1. Владина Цекова – „ПО ПЪТЯ ЕЛ КАМИНО – ЕДНО ДУХОВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ”

2. Елисавета Александрова – „ЕЗОТЕРИЧНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ И ДУХОВНИ МАРШРУТИ”

3. Илиян Бучков – „ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА РАЙОНА ОКОЛО ЯКОРУДА”

СЕКЦИЯ 5:  Енергийно-вибрационни картини с благоприятен ефект.

  1. Светла Иванова
  2. Анна Ивановска
  3. Валери Добрев