Програма на XXII събор на Бялото братство – Мадара 2014 г.

Сподели

Посветен на празника на българската и славянска писменост и култура и 150 годишнината от рождението на Учителя

Първи ден, петък – 23 май 2014 г
5:50 ч.  Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Вътрешни и външни връзки”  7.07.1926 г . Място: Мадарското плато на полянката до стъпалата.
7:30 ч.  Паневритмия.
9:00 ч.  Закуска.
10:00 ч. Съборна беседа.
11:00 ч. Запознаване с историята на Мадара, екскурзия в археологическия резерват.
12:30 ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.
15:00 ч. Лекционна част. „Природната  икономика” – Веселин Орешков от гр.Троян.
15:50 ч. „Начин на живот в духа на Новото учение” –  Георги Георгиев от гр. София.
16:30 ч. „Аграрния въпрос в светлината на Новото Учение” –  Иван Агаларов от гр. Русе.
17:30 ч. Посещение на археологическия музей „Мадарски конник”.
19:00 ч. Концерт в Голямата пещера.
20:30 ч. Вечерен духовен наряд.

Втори ден, събота – 24 май 2014 г.
5:50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Особеното място” 8.07.1926 г.   
7:30 ч. Паневритмия. Колективно изпълнение на „Химн на Св. cв. Кирил и Методий” и Господнята молитва на старобългарски.
9:00 ч. Закуска.
10:00 ч.  Прочит „Призвание към народа ми – български синове на семейство славянско” 8.10.1898 г. Варна.
10:30 ч. Учителят  на Бялото братство – Георги Петков от Габрово.
12:30 ч. Братска трапеза в хижа „Мадарски конник”.
14:30 ч. Лекционна част: „Новата Етика” – Атанас Атанасов от гр. Шумен.
15:00 ч. „Самоопределение и смисъл на живота” – Йордан Йорданов от Варна.
15:30 ч. „Подготовка за ЛДШ на Рила”- Николай Конакчиев, председател на комисията за ЛДШ на Рила.
16:30 ч. „Обсъждане на промени в устава на  ДО „Бяло братство” водещ Румяна Радкова – председател на комисията по устава.
17:00 ч. Съобщения.
19:00 ч. Концерт в Голямата пещера с участието на хор „Евера”  и др.
20:30 ч. Вечерен духовен наряд.

Трети ден, неделя – 25 май 2014 г.
5:50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд. Беседа: „Добро и съвършенство”  29.08.1926 г.
7:30 ч. Паневритмия.  
9:00 ч. Закуска
10:00 ч. Неделна беседа „Скритото имане”,  23.05.1926 г.  
11:00 ч. Съобщения.
12:00 ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник.