Приказка за скалата и цветето

Сподели

Стоеше си една скала съвсем самотна в една Велика планина. Стоеше си скалата от милиони години сама и не защото наоколо нямаше други скали. Напротив, имаше много като нея, но всички  бяха толкова заети със собствените си мисли, че дори не поглеждаха какво става с другите около тях…

ПРИКАЗКА ЗА СКАЛАТА И ЦВЕТЕТО

НА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ
ПОСВЕЩАВАМ С ЛЮБОВ

Стоеше си една скала съвсем самотна в една Велика планина. Стоеше си скалата от милиони години сама и не защото наоколо нямаше други скали. Напротив, имаше много като нея, но всички  бяха толкова заети със собствените си мисли, че дори не поглеждаха какво става с другите около тях…

Така минаваше времето. През пролетта Слънцето огряваше снега и бистри ручеи с тих ромон се плъзгаха надолу към равнината. Но скалите не им обръщаха внимание, защото знаеха, че снегът ще се стопи и ручеите ще си отидат, ала техните каменни тела ще си останат тук и завинаги. През лятото Слънцето загряваше скалите, те пукаха от жегата, но не се оплакваха, защото бяха сигурни, че лятото ще си отмине и те пак ще си бъдат тук, големи и непоклатими. Когато идваше есента вятърът довяваше отнейде сухи листа и клонки, блъскаше ги с вой върху скалите и ги скътваше около тях като мека постеля. През зимата идваше снегът и обличаше земята в бяло одеяние до следващата пролет. После всичко се повтаряше в един безконечен кръговрат…

В един пролетен ден скалата чу тъничко гласче:

– Може ли да остана при теб?

Скалата погледна наоколо и нищо не видя.

– Къде си? – попита тя невидимия глас.

– Тук съм до тебе.

– Не те виждам и не ме интересува дали си тук или те няма – рече скалата.

– Добре – натъжи се гласчето – но все пак ми разреши да остана с теб, защото идвам отдалеко и съм съвсем самичко.

–  Прави каквото искаш – равнодушно каза скалата и важно изпъна снага.

Гласчето утихна и повече звук не издаде…

Така измина месец. А в една ранна утрин Слънцето изгря и с почуда видя, че до скалата се е появило малко лилаво цвете.

– Виж кой ти е дошъл на гости! – рече Слънцето и плъзна гальовен лъч към подножието на скалата.

– Никого не съм канила – отвърна тя без дори да погледне.

Цветето наведе глава и нищичко не продума. Но когато падна нощта то тихичко заплака, по крехките му листенца се плъзнаха капчици роса.

На сутринта скалата се огледа в близкото езеро, видя гордата си осанка и се усмихна доволно, както само скалите умеят да се усмихват. И в този миг тя забеляза там долу до себе си нещо мъничко и красиво, което люшкаше главица наляво- надясно сякаш танцуваше с вятъра.

– Ти кой си? – попита скалата.

– Не зная, никой не ми е казвал кой съм.

Скалата позна тънкия гласец и разбра, че нещо беше се случило – невидимият доскоро глас беше се  превърнал в красиво цвете. Една искра пропука в каменната гръд на скалата, но тя се направи, че нищо не е усетила. Нали е скала и такива неща не  можеха да я развълнуват…Но дали беше така?

Веднъж мрачни облаци забулиха небето, едри капки дъжд заплющяха върху земята и скалите, буйни потоци вода се заблъскаха наоколо. Цветето с всички сили се притискаше към скалата, търсейки помощ и спасение…И тогава скалата направи нещо без сама да разбере. Тя застана срещу стихията и с тялото си спря унищожителната и мощ, прикривайки изплашеното цвете. Големите са винаги великодушни…После всичко утихна.

– Благодаря! – чу скалата.

На нея никой никога не беше и казвал тази думичка и това я накара отново да потръпне и да погледне с други очи надолу към онова крехко лилаво изящество, което доверчиво протягаше листенца към каменната и снага.

– Искаш ли да помълчим? – каза скалата, защото не знаеше какво друго да стори.

– Добре – съгласи се веднага цветето, макар че доста време бяха мълчали.

Те стояха дълго и нищичко не си казаха. Най-сетне скалата не издържа:

– Искаш ли да ти разкажа за себе си?

– Да! – искрено се зарадва цветето – Никой никога не ми е разказвал за себе си.

А скалата си помисли, че тя също никога на никого не беше разказвала, защото никога не беше имала някого до себе си, който да я изслуша. И тя започна да говори. В думите и имаше много мъдрост, в тях прозираше безкрайността от която идваше. Тя разказваше за отминали години, за други светове и планети, които незнайно защо наричаше свои близки роднини…Цветето слушаше и не всичко разбираше.

– Аз не мога да говоря толкова мъдро като тебе – каза то. – Но много ми е приятно, че съм до теб и ти ми говориш за себе си.

Колко е хубаво, когато има кой да те слуша! – помисли си скалата –  Как не съм го разбрала толкова години”.

– Искаш ли и ти нещичко да ми разкажеш?

За първи път тя помоли някого за нещо.

– Добре! – щастливо се усмихна цветето. – Но дали ще ти бъде интересно на тебе, мъдрата скала?

И заразказва цветето за най-обикновените, но толкова красиви неща, за пъстрите поляни там в полето, за ароматните треви и билки, за лекокрилите пеперуди, за веселото чуруликане на птиците. Скалата слушаше, беше и толкова приятно да слуша гласа на малкия си приятел. А тя вече беше сигурна, че има до себе си истински приятел. Нищо, че е толкова малък на ръст и години. Приятелите са винаги големи…

Така измина лятото, дойде есента, падна първият голям сняг. Всичко изчезна под дебелата бяла завивка.

– Къде си? – питаше скалата, но никой не и отговаряше. – Нима си отиде? Недей! Беше толкова хубаво с теб!

Едва сега скалата усети с разбитото си сърце, че загубвайки гордата си самота, тя беше намерила истински приятел. Никой не знае какво печели, когато губи…Но нима беше си отишъл малкият и приятел? С каменната си душа тя всеки ден очакваше нещо да се случи и нейното цветенце да се завърне…

И то дойде. В една пролетна утрин познатото гласче каза простичко:

– Добро утро! Ти мисли ли за мен? Искаш ли да си говорим?

Скалата едва не подскочи от радост.

– Ти се завърна! Ти се завърна! – повтаряше едно и също тя.

Макар и мъдра, тя беше останала без думи от вълнение. За какво ти е мъдростта ако няма с кого да я споделиш?…И те отново бяха заедно, говореха си тихичко, смееха се над себе си, радваха се, че ги има, че съществуват във времето и пространството…А когато отново дойде зимата и цветето си тръгна, скалата  вече не се тревожеше и не страдаше, защото знаеше, че макар да не го вижда, нейният приятел е там някъде и в един прекрасен пролетен ден той отново ще се появи с веселото си гласче. И скалата беше щастлива! Нали затова са приятелите? Да идват, да ти носят радост, да си отиват, да си мислиш за тях и тайно да се надяваш да се върнат, да отнемат самотата ти, да те изслушат и когато не им се слуша, да се смеят с теб и да бъдат тъжни, да споделят малките ти тайни, да мечтаят за безкрая и за онзи неизбежен кръговрат на природата…И дори да помълчат заедно с теб.