Предварителна програма събития 2012

Сподели

Духовна Академия на Мистериите Мадара /ДАММ/

Програма мероприятия и събития за 2012 година

ЯНУАРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки четвъртък медитации с Натали в Шумен

ФЕВРУАРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки четвъртък медитации с Натали в Шумен

МАРТ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки четвъртък медитации с Натали в Шумен
23,24,25 – Петнадесети семинар на Академия Мадара – Тракийски комплекс с.Старосел;  Караново, Голямата Косматка.
30-ти медитация с Елисавета  Александрова, Варна, Лотос Хармони

АПРИЛ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
2-рия четвъртък медитация с Елисавета Александрова в Шумен
Всеки 1,3,4-ти четвъртък медитации с Натали в Шумен
06, 07 и 08 Семинар All Love – София с Елисавета Александрова и д-р Христо Михайлов
27-ми медитация във Варна с Елисавета Александрова
28,29 семинар All Love Варна с Елисавета  Александрова и д-р Христо Михайлов

МАЙ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
2-рия четвъртък медитация с Елисавета Александрова в Шумен
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
05.05. курс-семинар „Нумерология за начинаещи” -ШУМЕН
12,13-ти курс-семинар „Посвещение в Ордена на Мелхизедек” в София с Елисавета  Александрова
20,21-ви Курс  Изис Сейким 1-во и  2-ро ниво в Пловдив
От 24 май до 28 май семинари в Македония  

ЮНИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
14.06. Медитация с Елисавета Александрова и Патрик Зиглер в гр. Шумен (вход 5,00лв)
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
15,16,17,18 семинар с Патрик Зиглер в х-л Кирека (основен и мастер клас)
22,23,24 Шестнадесети семинар на Академия Мадара, Беглик Таш  + празнуване на Еньов ден.

ЮЛИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
От 5 до 15 – екскурзия до древния град на българите Аркаим
27,28,29,30,31юли  и 1,2, август Седемнадесети семинар на ДАММ на  Рила

АВГУСТ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
17,18,19 Осемнадесети семинар и Р.Д. на Академия Мадара в резервата Мадара / Кирека

СЕПТЕМВРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
2-рия четвъртък медитации с Ели Александрова в Шумен
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
7,8,9, All Love семинар Пловдив
21,22,23-ти Деветнадесети семинар Академия Мадара- Побити камъни, Скални манастири с.Рояк, Балчик, Албена

ОКТОМВРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
2-рия четвъртък медитации с Ели Александрова в Шумен
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
5,6,7, октомври Международна езотерична конференция в Мадара
13,14-ти курс-семинар ”Кабаш-древно египетско учение” Варна
20,21-ви Пловдив семинар „Посвещение в Ордена Мелхизедек”
27,28-ми курс – семинар  „Кабаш-древно египетско учение”  София

НОЕМВРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
2-рия четвъртък медитации с Ели Александрова
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
9,10,11-ти Курс Сейким СКХМ трите нива в Пловдив

ДЕКЕМВРИ

Всяка сряда медитации с д-р Христо Михайлов във Варна
Всеки 1,3,4-и четвъртък медитации с Натали в Шумен
08.12. до 15.12. участие в международен семинар с Патрик Зиглер в Египет
20, 21,22,23-ти Двадесети семинар на Академия Мадара на Мадара/Кирека

Подробна информация очаквайте на страниците на вестника.