Прабългарски юрти в с. Доброглед

Сподели

Идеята за алтернативен и езотеричен туризъм дойде спонтанно, но не  случайно.

Основното мото на нашата идея е  ,, Тясната връзка на човека  с природата и всичко екологично“.   При нас могат да се провеждат медитации, семинари, детски рождени дни, изнесени сватбени ритуали и всичко за здравето, хармонията и спокоиствието на човека.

Юртата е ярко доказателство за натрупания опит от човека, за осъзнаването му на собственото жизнено пространство и разбиране на природата, за стремежа му към хармония и съвършенство.Натуралните аромати на бял бор, кожа, чист памук и вълна на юртата ни карат да се отворим и да дишаме с пълни гърди. Усещането в юртата е неповторимо, защотото тя има собствен микрокосмос и собствена душа. Невероятно преживяване в един съвършено друг свят. Няма ъгли и прегради, създава позитивно енергийно пространствои усещане за директна връзка с Космоса. Отделена от природата с тънки, само от естествени материали стени, юртата, формира свое собствено пространство и хармония. Юртата не пропуска дъжд, студ и горещина. Юртатадиша като жив организъм.Юртата се изработва от напълно екологични материали (дърво, кожа, памук, вълна, лен). Сглобяването на юртата в източния фолклор се асоциира със създаването на света. Първо се поставя вратата – преход от един свят в друг. Прагът символизира границата между външния свят и света на хората. Изправяйки се в цял ръст, човекът си спомнил за Бога и издигнал купола на своя дом, правейки го прозорец към небето. Свидетелство за представата на древните номадски народи за света: светът – голямата юрта, където куполът е символ на небето, а короната – на слънцето, пода под краката – земята, а кереге – посоките на света.


Общи правила на юртите

 • Не може да се влиза в юртата без разрешението на стопанина.
 • Не може да се доближава юртата с кон /автомобил/ на по-малко от 20 м. Трябва да се спре по-отдалече и да се извика високо на стопаните да приберат кучетата.
 • Не е прието гостите да се здрависват през прага или да поздравяват през него, това се смята за неуважение към стопанина и семейството му. Гостите могат да поздравяват или пред юртата или след като влязат в нея. Прагът се счита за символ на благосъстоянието и спокойствието на семейството. Да се разговаря през прага е обида.
 • Не трябва да се стъпва на прага при влизането през вратата в юртата, а също и да се сяда на него. Това е забранено, такъв е обичая и неспазването му се приема като знак за неуважение и липса на възпитание. Обикновено през вратата първо минава главата, която е сведена /израз на уважение и смирение/ и след това минава останалата част на тялото, без да се стъпва на прага.
 • В знак на уважение и добри намерения, гостите не бива да внасят в юртата оръжие и багаж.При влизане в юртата гостите са длъжни да извадят ножа си от ножницата и да го оставят навън.
 • Не трябва да се влиза в юртата прокрадвайки се и без да се даде гласов знак, който да покаже на стопанина, че госта /гостите/ са добронамерени и нямат зла умисъл.
 • Не трябва да се влиза в юртата с празни съдове и земеделски сечива. Защото поверието е такова, че ако гостите носят празни съдове, това е поличба за загуба на щастие, а лопатата или друго земеделско сечиво в юртата са на смърт.
 • Не трябва да се влиза в юртата с тежки предмети, защото това означава, че този човек идва с нечисти намерения – кражба, грабеж и др.
 • Не трябва външен човек да влиза в юртата, докато там ражда жена.
 • Не трябва да се изнася и дава на когото и да било, огън от огнището и мляко, защото с тях ще си отиде щастието. Не трябва да се дава огън от огнището в друга юрта, както и да се взема огън от непознати хора.
 • Не трябва да се свири с уста в юртата, защото по този начин ще се призоват злите духове.
 • Забранява се подаряването на нож и други остри предмети в юртата.
  Веднъж настанени, гостите нямат право да сменят местата си.