Пътят към безсмъртието e пътят на покаянието и прошката

Сподели

Скоро отминаха големите празници Рош А Шана /Нова Година/ и  Йом Кипур  /Ден за покаяние  и прошка/ и аз желая на всички да бъдат вписани в Книгата на Живота. Гмар Хотима Това.

Пожеланието се превежда приблизително така: „Добър запис на годината“. Този запис се дава за всяка преживяна година, където са се записали всички плюсове и минуси на това, което сме преживели. Това е печата ни пред новото което идва, в съвършено новата година. В нея трябва да вземем само хубавото, но не това хубаво, което ни е на нас на сърцето и в нашите желания, а онова ДОБРО, което се е проявило чрез лошото. Това Добро изправя кривините на душите ни и ще бъде най-ценното нещо, което ще вземем в Новата си година. То ще е ценно не само за нас самите, но то ще изправи в сърцата ни останалите криви огледала. А те едно след друго, като верига от светлина ще запалят в душите ни Любовта и Надеждата, а след това и светлината на Вярата. И никак не е важно как ние се отнасяме към Вярата, всяка Вяра говори и ни води по един и същи път. Пътят на щастието в живота. И тайната, която винаги е била съвсем явна, е в това, че  ние от излишествата в живота си не виждаме този път. Вглъбен, всеки крачи по своята писта, която е покрита с неговите си бурени и не успява да види голямият път на всички нас, на цялото човечество. Та затова ми се иска да поговорим днес с вас.

Аз не ви предлагам да се откъсваме от своите си корени. Не предлагам да забравим на коя земя сме се родили, на коя земя принадлежим.  Предлагам да се съсредоточим върху това, какво ни говорят Небесата, независимо в коя страна сте и как се отнасяте към Вярата. Не искам да се отричате от вашата си Вяра, нито да късате Корените на своето Дърво на Живота.

Очаквам от вас да стъпите в началото на пътя към обединение, тръгвайки от различните краища на нашата планета, от различните точки на Вярата.

Истинският път

Религията е само инструмент , който ни помага да си изясним този път. Религия – това не е Вярата ни. И не е важно в коя религия е всеки от нас, важна е Вярата му. Самата религия не е самоцел, тя е по-скоро средство.

Далай Лама, държавен глава и духовен лидер на тибетския народ очевидно знае това отлично. Той също вероятно разбира, че религията започва в човешкото сърце. Защото когато го запитали относно мнението му за създаване на една световна религия, той отговорил така: „Има вече достатъчно религии на света, но все още няма достатъчно ХОРА. Трябват ни повече ХОРА. Религиите са длъжни да се учат една от друга, да се уважават една друга, но и да съхраняват своите си ценности. Нека да не говорим за религиите, да поговорим за човечността. За човешката любов, за човешката доброта. На всеки човек на Земята са нужни Любов и Доброта.“

Според думите на Далай Лама – на нас просто ни е  нужно да се върнем при Първоизточника. Като наблюдавам общите нишки, пронизващи всяка религия на света и отмятам слой по слой от тях и винаги накрая намирам Светлината. И тази свещена Светлина е това, което търсим ние- всеки един от нас.  Да разгледаме накратко основните истини, постулирани от световните религии.

I. ХРИСТЯНСТВО

Християнството изцяло изхожда от концепцията за любовта. Иисус е учил, че Любовта ще доведе до прошката и в края на краищата към вечния живот. Основните ценности на християнството могат да се формулират накратко така:

 • ЛЮБОВ. Иисус е показвал колко  е важно да обичаме Бога и да обичаме ближния си.
 • ПРОШКА. Прошката е Любов в действие. /не ли прекрасно това?/
 • ВЯРА В СПАСЕНИЕТО. Спасението – това е разбирането за това, че когато човек живее според принципите на Любовта и Прошката, неговият живот се напълва със смисъл, той чувства връзката си с околните. По този път човек се спасява от предишните си прегрешения и грешки. Никой на този свят не е изключение. Щастието и изобилието са достъпни за всеки, който ги пожелае.
 • ВЯРАТА ПРАВИ ВЪЗМОЖНО ИЗЦЕЛЕНИЕТО И ЧУДЕСАТА.   Иисус не е наричал нещата които е правел „чудеса“. Обратно, той е показвал, че всеки човек носи отговорност за активацията на енергията, която изцелява чрез вяра.
 • ПРИЕМАНЕ И ТРАНФОРМАЦИЯ. Бог безусловно обича и приема всеки човек такъв, какъвто е, но при това поощрява всеки човек да се променя към добро, като го подтиква да извлича уроци от своите грешки.  Иисус е съветвал хората да живеят пълноценно своя живот, като „опитват и видят“. Именно този практически подход позволява да се върви по пътя на духовното прераждане на всеки човек.

II. ИСЛЯМ

Исляма в своята основа говори за прошката и за грижата, към тези, които са по-бедни и болни, както и говори за равенството между хората. Мохамед е бил Пророк, но никога и никъде не пише, че е претендирал, че е изобретил нова религия. Той просто е виждал своята мисия в това, да сближи евреите, хриситяните и арабите. Ето и основните принципи в Исляма.

 • ВЯРА В ЕДИННИЯ БОГ. Думата „мюсюлманин“ означава, „този, който се подчинява“, като се разбира че в рамките на исляма, човек може да се подчини само на Единния Бог.
 • ПРОЩАВАНЕ. В Корана (42:40) се казва „Отмъщението за този, който е причинил зло – също е зло. Това ще донесе справедливост, но този , който прости на обидилия го, и е в състояние да отвърне на злото с добро и да му пожелае мир, ще бъде възнаграден от Аллах.“ В ислямските традиции да простиш означава да отвориш врата на Бога.
 • ОТНАСЯЙ СЕ С ВСЕКИ КАТО С РАВЕН. Мохамед го е правил, отнасял се е с всеки човек в обществото като с равен. Статуса и собствеността на човека не са могли да го направят повече или по-малко ценен, от останалите хора Равенството е основополагаща ценност в исляма.
 • ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА ТЕЗИ, КЪМ КОИТО СЪДБАТА НЕ Е ТАКА БЛАГОСКЛОННА.  Мохамед е имал ясна позиция по отношение  по този въпрос, като е казвал че добродетелта не  е в това да се  молиш, обръщайки се на изток и запад по време на молитва, а се основава на изключителното качество да делиш своето. Той е призовавал своите последователи да поделят своето благосъстояние с по-бедните и бездомните и никой да не се пренебрегва.
 • ЗА ДУХОВНОТО ПРОБУЖДАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ УСИЛИЯ. Думата „ДЖИХАД“ не означава  „ВОЙНА“. В действителност това означава „БОРБА“ , устременост, велико усилие – има се предвид не друго, а борбата на душата да преодолее тези препятствия, които възникват по Пътя ни към Бога.

III. БУДИЗЪМ

Буда е основната фигура в будизма. По рождение той бил принц, после се отеглил от света, за да живее живот без съблазни.  Така е постигнал Просветление. В своето учение той изследва причините за страданията и пътя към тяхното преодоляване. Основните принципи в неговото учение са:

 • ВЯРА В ТОВА, ЧЕ ДУШИТЕ СА В ЦИКЪЛ НА РЕИНКАРНАЦИЯ. Будистите вярват, че хората се прераждат в продължение на много животи, докато нивото на тяхното осъзнаване не се повдигне толкова, че да се достигне съзнание на нирвана.
 • ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЖИВОТ СА РАВНИ. Растенията, насекомите, животните, човека – не се знае в какво ще се преродим, затова се отнасяме към всяко живо същество като с равно.
 • ДА СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ДРУГИТЕ, ТАКА КАКТО ИСКАМЕ ДА СЕ ОТНАСЯТ КЪМ НАС. Реципрочност – това е основния закон на Вселената.  Всяко действие на човека, поражда противодействие.
 • РАЗВИТИЕ НА СВОЕТО СОБСТВЕНО СЪЗНАНИЕ. Изкуството на концентрация и медитация – това са ключовете за успеха в това направление. Буда е учил, че чрез тях се стига пътя на свободата на духа.
 • ОСТАНИ ЧИСТ И СПОКОЕН. Буда е учил, че практикуването на проницателност и отделеност, диференцираност от ситуациите, ще доведе човек до просветление.

IV. ЮДАИЗЪМ

Така както и исляма и християнството, юдаизмът се основава на учението на Авраам и подчертава вярата в Единен Бог и необходимостта да имаме добро отношение към останалите хора и всичко, което ни обкръжава.  Основните принципи на юдаизма гласят така:

 • ВЯРВАЙ В ЕДИННИЯ БОГ. Бог е един, нематериален и вечен. Той е създал човечеството по свой образ и чрез пророците разпространява Своята мъдрост. За тази цел Бог е предал на Мойсей – най –великият от Пророците – Тората – писмената  и устната.
 • ТВОРИ ДОБРО. Хората сами по себеси са добри, но могат да бъдат заблудени. Юдаизмът учи, че Бог поощрява доброто и не одобрява злото, и по този начин ни възлага на нас отговорността за изкореняване на всяко зло, което съществува между хората.
 • АКТИВНО РАБОТИ НА ТОВА ДА ПОДОБРИШ СЕБЕ СИ И СВОЯ ЖИВОТ.  Това което човек върши е многократно по-важно от това, в което вярва. Активно следвай заповедите на Бога и ще се доближиш до Него.
 • ВЯРА В ЗАВРЪЩАНЕТО НА МЕСИЯТА. Юдаизма учи, че ще дойде Спасител, който ще обедини хората и ще донесе мир по целия свят и в това човек никога не бива да спира да вярва.
 • МЪРТВИТЕ ЩЕ ВЪЗКРЪСНАТ. Вярата в това, че след нашата физическа смърт ще има още нещо, по-велико, е централна тема в юдаизма.

V. ИНДУИЗЪМ

Индуизъмът се отличава от всички съвременни религии по това, че при него няма основоположник или централна религиозна система. Обратно, индуизмът се състои от хиляди религиозни групи, които са се формирали преди няколко хилядолетия. Някои учени предполагат, че животът на Кришна се е отразил на стотици от индуиските традиции и именно неговата история е вдъхновила библиейския образ на Иисус.

Ето и основните принципи на индуизма.

 • ВСЯКА РЕАЛНОСТ Е ЕДИННА. Вселената е една, и това се нарича Брахман. В тази Вселена има сила, която се състои от три части : 1-Брахма, Творец, Създател. 2-Вишну, Пазител на творението и 3-Шива, Разрушител.
 • ТВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ТОЗИ ЖИВОТ ВЛИЯЯТ НА ТВОИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ. Индуизмът поддържа идеята за непрекъснат цикъл на прераждания и реинкарнации, а също и за натоварването на кармата на хората с добри и лоши дела.
 • В ЖИВОТА ИМА 4 ЦЕЛИ. 1. Кама – чувствено удовлетворение в под формата на ментални, сексуалнии други физически удоволствия. 2. Арта – материално и социално благополучие. 3. Дхарма – духовна справедливост. 4. Мокша -освобождение от страдания, което се явява върховната цел на човечеството.
 • ТЪРПИМОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ РЕЛИГИИ. Индуизма има такава поговорка: “Истината е една, но пророците я наричат с различни имена“ . Последователите на индуизма признават наличието на много пътища към Бога и поощряват взаимното уважение между религиите.
 • НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО. Тук няма какво да се обяснява.

Как тези принципи на любовта, добротата, търпимостта, които демонстрира всяка една от водещите световни религии в момента могат да ни дадат общата картина на човечеството? Просто ние сме се отделили от корените, от основите си. И колкото се отдалечаваме от основите на любовта и търпимостта, ние се отдалечаваме от Източника, още по–сложно става за нас да видим цялостната картина на света и мирозданието.  Колкото повече собствени интерпретации въвеждаме в посланията и насаждаме лично виждане в принципите на религиите, толкова повече се отдалечаваме от тяхното първоначално, истинско познание. Това което трябва да стане е да се обединят хората и да се приближат максимално до Твореца.

Навярно е нужно да се вслушаме в своите пет сетива и да се вслушаме в посланията на петте световни религии: християнство, ислям, будизъм, юдаизъм и индуизъм. Нарявно не си струва да се откъсваме от корените си и да не кършим своето дърво на живота. На нас сега е нужно да отворим и намерим своето шесто чувство, което да обедини нашите сегашни пет сетива.

Не си струва да се отказваме от своята си религия, достатъчно е да сме такива каквито сме и да станем такива каквито трябва да сме, а именно хора, които хармонично приемат своите пет чувства и ги преливат в едно – цялостно шесто чувство.

Всички религии говорят за едно и също. Конкретните имeна, дати и места в различните свещени книги не са важни – в действителност има  значение само това, че получаваме своите уроци. Ние постоянно извличаме уроци от живота си, от религията, която споделяме, от книгите, които четем.  И защо урока, даден от Иисус да не е полезен за арабите и евреите? Защо юдеите да не следват мъдростта на Мохамед? Защо християнин да не може да върви по пътя на Будизма като просветление и мир? Защо религиите са „длъжни“ да разделят и владеят всяка по отделно свота мъдрост? Не е ли тази мъдрост общочовешка завинаги?

Уроците от нашите велики предци за предназначени за всеки. И те не са за тези от нас, които се дебнат зад ъгъла и не са, за да бъдат използвани едни срещу други.  Ако християните, които осъждат и се страхуват от мюсюлманите прочат Корана, че видят че основните персонажи от практически всеки библейски сюжет присъстват и там. Мойсей, например, една от най-значимите фигури и в християнството и в юдаизма се споменава в Корана повече от 140 пъти!

Но за съжаление повечето вярващи не са чели свещените книги на своята си религия, какво да говорим за свещените книги на другите религии.  А ключът към загадката е скрит в това, че източника на всички религии е семето на Дървото на Живота.

Затова нека да не се делим от корените си – Дървото на Живота е едно за всички нас, по целия свят.

Сега е големият празник на Израел – Йом Кипур. този ден се празнува след изпращането на старата година и преди посрещането на Новата година, в 5 дни помежду тях. В тези дни Бог ще отсъди за всеки от нас и ще му постави своя Печат. Ще го запише в книгата на Живота, давайки ни разрешение да влезем в новата година, съвършено чисти. Простили и опростени.

*Използвани са идеи и статии по Кабала