От какво зависи здравето

Сподели

Здравето е най-висшата ценност за всеки човек. Главният фактор, от който то зависи, е начинът на живот. Прекаленото хранене, намалената двигателна активност, пушенето, злоупотребата с алкохол, прекомерният стрес и…

… пътнотранспортните произшествия са рискови фактори, които заплашват здравето и живота на над един милиард от хората на Земята.

Влошеното здраве на населението се дължи главно на липсата на здравословно поведение и неумението да се избягват рисковите фактори.
Известно влияние имат и замърсителите на въздуха, водата и почвата, увеличеното ниво на шума, микровълните на мобилните телефони и на безжичния интернет, хлорът във водата, изкуственият подсладител аспартам, подправката мононатриев глутамат, трансмазнините в маргарина, нитратите и пестицидите в зеленчуците и плодовете, бисфенолът в пластмасата на бутилките за минерална вода и т. н. , но това не са съществени фактори. Създава се масова психоза, че всичко е вредно и замърсено, че съществува световен заговор на хранителната и фармацевтичната промишленост, които „убиват” населението. Истината е, че болестите на хората се дължат на тяхното неразумно поведение, лакомия и мързел.

Кой определя поведението на човека, а от там и неговото здраве?
Повечето хора считат, че поведението им зависи от самите тях и те решават какво и колко да се хранят, дали да спортуват или не, да използват ли упойващи вещества, как да избягват стресовите ситуации. Според тях това се определя от наследствеността, закодирана в гените от предците им и от възпитанието, което получават от родителите и от обществото.

Според други съдбата на човека е в ръцете на Висши сили и е предопределена. За тях животът е една даденост, която не може да се промени.

Третата група са съгласни, че има Божествена сила, която властва над света, но допускат, че и те могат да определят донякъде своята съдба.

Според нас, както човек не може да промени миналото си, така той не може да промени и своето бъдеще. В отвъдното всичко вече се е случило и се знае къде, кога и как ще станат събитията, какво ще се яде, с кого ще се прави секс, колко пари ще се спечелят, с кого и за какво ще се дискутира, кой ще прочете тази книга и дали ще повярва на написаното и т. н. Определено е от какви болести ще се разболее и кога ще умре всеки човек.

Тази предопределеност се проявява, защото в нашия свят съществуват времето и пространството, а в отвъдното такива понятия няма. Там всичко става едновременно и навсякъде, което за нас е неразбираемо.

На ясновидците им е дадена възможността да „поглеждат” в „другия свят” и затова те понякога могат да опишат с еднаква точност както миналото, така и бъдещето на човека. Да, в отвъдното всичко вече се е случило, но тук за нас, които нямаме ясновидски способности, всичко още предстои и зависи от нашето поведение.

Това, че в отвъдното няма време и пространство, е загатнато в думите на Българската пророчица Ванга. Тя казва: “ Мчи то време нема, живи, мъртви, неродени сите сме едно, сал, че Господ е бил милостив и ни е пожалил, кът ни е отнел спомена за отвадното и приижното.” (Тошева, 2006).

Че времето е само човешко понятие се досеща и Васил Левски. Не случайно той в свое писмо до Панайот Хитов от 10 май 1875 година казва: „Ако е за Българско, то времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.”

В Свещения Коран също е споменато, че се знае какво е било и какво ще бъде: “Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишният, Превеликият” (Сура Ал-Бакара, 255).

Много хора не вярват в предсказанията на ясновидците, защото според тях е невъзможно да се знае предварително какво ще се случи. За тях бъдещето е непредсказуемо, а врачките са шарлатанки. Споровете на тази тема с тях са безсмислени, те няма да повярват докато някой не им предскаже бъдещето. Има други, на които предсказаното се е сбъднало и те вярват, но не могат да си го обяснят. Надяват се този феномен да бъде разгадан някога от науката. Повече за ясновидците прочетете в приложение 1.

От това, че в отвъдното вече всичко се е случило, а тук при нас още не, ни навежда на мисълта, че трябва да действа Висша сила, която да съгласува случващото се в нашия свят с вече станалото в отвъдното. Дали ще я наречем Бог или нещо друго, това не е от значение, съществено е, че такава трябва да има. Ако я няма, то предопределеното няма да се сбъдва и ясновидците няма да могат да предсказват бъдещето.

Логично е да се допусне, че щом има Сила, която може да си позволи да ръководи всяко наше действие, то тя трябва да спазва някаква Висша справедливост. Повечето хора, наблюдавайки внимателно заобикалящия ги свят, вярват в нейното съществуване, съобразяват се с нея и успяват да постигнат завидно здраве и щастие.

Има ли някакво доказателства, че съществува въобще някаква справедливост? За съжаление няма. И на добрите хора се случват неприятни неща, а при природни бедствия и войни загиват огромен брой хора. Всички ли са виновни? В други случаи малки деца се разболяват от тежки болести и умират, без да са имали възможност да съгрешат. Това ли е Божествената справедливост? Та мъките и нещастията по света са неописуеми! Количеството на страданието около нас е несъвместимо със съществуването на милостив, справедлив и всемогъщ Бог, както повечето религии го представят. Тяхното оправдание за Бога е, че неговите действия са необясними – „Неведоми са пътищата Божии.” Така се казва в посланието на апостол Павел към римляните (рим. 11.33).

Това, че има Висша справедливост, не може да бъде доказано, а и не трябва. Представете си, че се знаешесъс сигурност, че след като убиеш, излъжеш, откраднеш, изневериш, навредиш на някой друг, после те чакат наказанията на Ада. Кой би вършил престъпления? Правилата щяха да се спазват, светът щеше да е съвсем различен, наистина много по-добър, но щеше ли да има някакво развитие и усъвършенстване? Поради същата причина няма убедителни доказателства за съществуването на Христос и на другите богове.

Нали желанията за богатство, власт, слава и секс са тези, които движат човечеството напред. Омразата, завистта и желанието за господство, това са човешки качества, абсолютно необходими за развитието на човечеството. Ако всички хора бяха смирени, не завиждаха, не ламтяха за повече и се задоволяваха с това, което имат, то развитието щеше да спре. И сега има общества, в които хората вярват в Бог, задоволяват се с малко и живеят примитивно, без съвременните придобивки на цивилизацията. Такива са последователите на Висарион в Русия, àмишите в САЩ и много други. Те не допринасят за напредъка на обществото.

Ако се допусне, че има Висша сила, която вече е определила какво ще е поведението на човека и съответно неговото здраве, според някаква си нейна справедливост, то доказателства за това не само, че няма, но не трябва да има, иначе развитието на света ще спре.

Много хора ще си кажат, че ако наистина е вярно това, че вече всичко е станало, според някаква Висша справедливост, то каквото и да правят, те не могат да променят своята съдба, не могат да подобрят своето здраве, не могат да станат по-щастливи. Това наистина е така, но и не съвсем.

Забелязано е, че обикновено, когато човек желае нещо, вярва и се стреми към него, то се сбъдва. В пълна сила това важи и за доброто здраве. Позитивното мислене, вярата и молитвата наистина са ефективни, но трябва да се внесе яснота в начина на протичане на процеса, да се посочи кое е причина, кое следствие. Повечето обикновени хора, а и много учени и автори на мотивационни книги[1] и филми („Тайната” 2006 г. реж. Дрю Хериът), остават с впечатлението, че в резултат на искрената вяра и на силния стремеж към нещо, то се сбъдва. Всъщност ние вярваме, че ще се случи, защото то вече е станало в отвъдното. Най-често е предопределено, че ще се молим, искрено ще вярваме, доста ще се потрудим и желаното ще стане. Ако водим здравословен начин на живот, ще живеем дълго и без болести. В други случаи е предречено, че няма да се молим и да вярваме, и желанието няма да се изпълни. За съжаление има случаи, когато въпреки молбите и искрената вяра, исканото не настъпва, и това също е предрешено.

Желаното ще се случи, не защото ние желаем и вярваме в него, а защото е предопределено да стане така.
Книгите на автори, в които се утвърждава позитивното мислене се купуват, църковните храмове се посещават, вярващите се молят, исканото много често се случва, други път – не. Вече бе споменато, че това зависи от Висшата справедливост. Злобата, омразата, лакомията, лицемерието, горделивостта, суетата се наказват, а трудолюбието, смирението, желанието да се направи нещо добро за другите се награждават. Колкото повече човек се стреми да си достави удоволствия и развлечения, толкова повече болести и нещастия му се случват; а който не си угажда, не задоволява прищевките си и работи за благото на другите, то той получава повече здраве и щастие.

Въпреки че животът е предопределен, не може да се знае какво ще бъде нашето здраве и бъдеще. Трябва да се повярва във Висшата справедливост и да се живее според нейните закони. Който постигне мир със себе си, обуздае желанията си и се раздава за другите, само той ще получи здраве и щастие.

Такива изводи са направени в огромен брой литературни източници от древността до наши дни. Доста често се срещат сентенции като:

  • Нищо хубаво не е безплатно.
  • Всяко нещо си има цена.
  • Всеки получава това, което заслужава.
  • За да получиш, трябва да дадеш.
  • Бог забавя, но не забравя.
  • Искай малко, за да си здрав, давай много, за да си щастлив.
  • Не прави на другите онова, което не искаш да правят на теб; прави на другите онова, което искаш те да правят на теб.
  • Няма безплатен обяд, безплатно е само сиренето в капана за мишки.
  • Каквото повикало, такова се обадило.
  • Господ помага, но в кошара не вкарва.

Това са всеизвестни житейски истини и дали многоуважаемият читател вярва или не в съществуването на Висшата справедливост, ако спазва нейните закони, то той ще се радва на отлично здраве.

Ако внимателно се наблюдава животът на околните, тази Божествена справедливост се вижда много добре. В собствения живот е доста по-трудно да се забележи, но при някои хора се случва и това.

В следващите глави се разглеждат най-важните фактори, влияещи на здравето и се посочва какво да е нашето поведение, за да се подобри. Дават се съвети за здравословно хранене, повишаване на двигателната активност, разглеждат се възможности за справяне със стресовите ситуации и други.

Откъс от книгата на Гео Пеев

http://prodanov.org/chetiva/sadarzhanie.htm