Орфизъм, орфически мистерии

Сподели

„Светът може да бъде завладян с лира, но не и с меч“ Орфей

Мистерии-тайни, религиозни обреди, свързани с култа към Орфей и системата от философски възгледи, наричана по неговото име Орфизъм.

Интересни статии от нета

Кой е Орфей?

Мисля, че това го знаят всички:велик музикант и поет, произхожда от тракийската аристокрация. Родопите са мястото, където е живял и творил Орфей. Но много неща все още не знаем за него и неговите школи.
Първите школи за посвещение в Европа са били неговите, създадени в нашите Родопи. Знанията се пазят в устни предания, които са засекретени. По време на изпълнение на мистериите се свири, пее, танцува. Но в тях се показват и петте принципа на управление на живота.

„1. Принцип на духоматерията. Всичко е енергия в различни вибрации. Материя и дух са едно. Цялото пространство е наситено с дух и материя взаимно свързани и взаимно проникнати.
2. Принцип на съответствието. Каквото е в невидимия свят, такова е и във видимия.
3. Принцип на противоположностите. Всяко знание има две страни:положителна и отрицателна. Змията като символ на мисълта може да не те ухапе, но може и да те погуби.
4. Принцип на движението. Всичко е във движение. Всичко е във вибрации. Времето тече.
5. Принцип на еволюцията. Пътят на еволюцията е в спирала и тя се движи към все по-разширяващо се съзнание.“

При мистериите е ставало издигане от едно стъпало на друго по-високо чрез обучение. Светилището не е било място за служене на боговете, а за контакт с висшите същества от духовния свят. Митологиите не са детски приказки, а са имали скрит дълбок смисъл за принципите на посвещението.Налагало се е да се ползват в този вид, за да не бъдат подложени на гонение хората с духовни интереси. Митологиите са разигравани като театрални постановки с музика, поезия и танци на мистериите. Театралните представления са били вид езотерични посвещения. Изкуството е засилвало въздействието. Мистериите са траяли по цял месец, за да могат да се запомнят и да въздействат по-пълно.

Мистериите са били на два кръга. Външният кръг е бил представление за всички, но малцина са разбирали скрития му смисъл. Те са били кандидатите за вътрешния кръг от посветени. След необходимата проверка за психическа и физическа издържливост, както и за нравственост и вярност към учението, на следващата година кандидатът е можел да бъде посветен в мист (участник в мистериите). Най-напред са се провеждали 4 пъти в годината, на всеки сезон. После се разредили през 1, 2 и повече години. Видимата цел е била получаване на изцеление, а тайната-посвещение в законите на невидимия свят.

Соларните светилища, където са се провеждали мистериите са били извън населената територия. Мястото се е избирало по няколко фактора:
1) вода (река ,извор или езеро)
2) камък (скални масиви с пещери)
3) планински връх (в близост или извън светилището)
4) поляна (открито пространство)
5) голямо дърво (символизира дървото на живота)

Имало е отделни светилища на по-непристъпни места в близост с извори и пещери. Това са били местата за посвещение.
Най-важното условие за присъствие на мистериите било да се спазва предварителен пост, а по време на тайнствата никой не носел местна храна и вино.
„Помощ за слабите, утешение за страдащите, надежда за всички.“ Орфей  

П.П. повече подробности можете да намерите в книгата на Мариана Везнева „Зад завесата на времето“
rosi_banova

Орфей въплътеният Храм на Божия Син, или Храмът на Въплътения Бог

(“Тракийският орфизъм – I, (За напреднали)”, Цветан Гайдарски)

„- Превъзходни Авва, Кой е Орфей и какво е орфизмът?
– Това е като да попиташ Кой е Човекът и какво е Той. Колкото е непознаваем сам Бог, Който е благоволил да се разкрие на своите си, толкова е Тайна и самият Човек и само Бог го познава докрай. Орфей е един, но и много, както и Човекът е Един, но ето, много човеци…“

Тракийски орфизъм

Слънчевият Бог Аполон, изобразен върху фиала от Рогозенското съкровище

Откриха уникални фрагменти от златния трон на цар Севт III до язовир “Копринка”

Най-старото писмо в света е декодирано

Д-р Стефан Гайд:

Богоизбраният ни и богопосветен народ е призван да разкрие тайната на Сътворението и да промени хода на историята за бъдещите поколения…