НОВАТА ЕНЕРГЕТСКА ВИБРАЦИЈА

Сподели

НОВАТА ЕНЕРГЕТСКА ВИБРАЦИЈА

Помина 12,12,2012 год. И ? Многумина помислија дека ќе се лучат чуда и огромни промени а сепак, станува збор за ЕВОЛУЦИЈА а не за Револуција. Прмените после еден период на мирување сепак се случуваат. Кај некого видливо и побрзо а кај некого споро.


Период во кој се чувствувате безволно, како без енергија , никако да ви тргне, работите како да стојат во место ? Или веќе сте западнале во депресија? Ви се појавила некоја болест? Ова е реакција на вашиот организам на перомените во енергетското поле и почетокот на адаптацијата на вашиот оирганизам. Неговата предходна состојба реагира на промените. Старите, долго време непроменети енергии треба да се заменат со нови, пофини, посветли со појака фреквенција а кои предизвикуваат разни видови на реакција на луѓето. Некои луѓе ќе ги чувствуваат полесно а некои потешко. Воглавно би требало адаптацијата да ја помине секој сам, ама….
Овие денови видов на емисија „Др Оз“ нешто многу интересно. Наиме препорака и од него (Доктор – Хирург) да се практикува REIKI? Една од техниките кои се практикувале многу одамна , многу одамна ……..за помош на луѓето кои боледувале од разни болести.Значи можеби е време, а секако е веќе започнато , враќањето и примената на старите техники. (REIKI , IZIS SEIKIM, SEKHEM, AMA DEUS, KVANTNA SINHRONIZACIJA…….)Во интерес , не е негација на традиционалната медицина ами како начин на помош и лекување на „целото“, не исклучувајќи се една со друга.
Можете да се приклучите. Др Ангел Поп-Ангелов

Автор на текстот: Др Ангел Поп-Ангелов