Ние и новото измерение

Сподели

Първата международна алтернативна научна конференция на Академията на мистериите „Мадара” е вече факт, едно събитие, което разкри познания, хипотези, интересни тълкувания и интерпретации на новите парадигми в развитие и възприемане на материалния свят.

На конференцията бяха изнесени научни доклади, изразяващи алтернативни методи за терапия и лечение, нов поглед върху древното културно и историческо наследство по нашите земи, трансперсоналната психология, човешките взаимоотношения, езотеричните пътешествия и духовни маршрути.

За рекреологията, наука за холистичен подход към подобряване качеството на живота и здравето на човека, доклад изнесе професор доктор Снежина Томова. Рекреологията обхваща различни методи и практики, валеология, хранене, кинезиология, аюрведа,геронтология, паневритмия, спорт и други.

Особен интерес предизвика доктор Светла Стоева с доклада си за семейните констелации – нова парадигма за здраве и болест,  метод  за психоанализа, разкриваща взаимоотношенията между членовете на семейството, чрез влизане в определени роли и установяване на истински  причини от миналото.

Доктор Ангел Попангелов от Македония говори за  злоупотребата с лекарства и за нарастващата роля на алтернативната холистична медицина.

За Суфизма като философия и инструмент, с който човек взаимодейства със самия себе си, заобикалящия го свят и Бога, доклад направи доктор Христо Михайлов.

Усвоила множество духовни познания, Аида Марковска говори за избора на енергийни практики за поддържане на физическото, ментално и духовно здраве и жизнената необходимост от холистично лечение на хората.

Под заглавието „Здравето и животът ни са в нашите ръце” Цветана Самарджиева запозна участниците в конференцията със своите лично разработени начини за природопрофилактика и силата на българските билки в помощ на човешкото здраве.

Доцент д-р Соня Иванова-Пенева презентира своя разработка по актуалната тема „Функционални и био-храни”. Според проекта на Европейската комисия по храните /FUFOSE/   функционална е тази храна, която не само задоволява нуждите от хранителни вещества за организма, но съдейства благоприятно и върху здравето на човека.

За психофизическата хармония на човека доклад направи Георги Грозданов, разкривайки различните методи за постигане на благополучие на физическо, умствено и социално ниво.

Истински интерес предизвика младият докладчик на конференцията Валери Добрев, който много подробно и нагледно разказа за лимеца, като  ценна храна и човешки спътник през вековете. На следващия ден, в своеобразно продължение, Добрев направи показно практическо замесване на хляб от лимец в ЦИО в град Варна.

За непознатата България и кода към бъдещето, за произхода на българите и ролята им в историята на цивилизацията бяха  изнесени няколко доклада. Филмът „Черноморският потоп и варненската цивилизация” бе подготвен от научен  колектив в състав: проф. П. Димитров, Д. Димитров, В. Пейчев и Хр. Смоленов. Докладът „Мадара – уникален център на древни култове…” на  краеведа Васил Маринов, пробуди интерес към историческите събития, станали в този край и съвременните им  езотерични тълкувания. Обстоен и задълбочен беше съвместният доклад на Таньо Танев, Ангел Манев и Красимир Христов на тема: „Историята на балканите на фона на световната цивилизация”. За контактите между българските колена на Волга и Дунав през вековете говори Ангел Христов.  За сакралните знаци и имена на българските канове от династията Дуло изнесе доклад д-р и.н. Валентин Йорданов.

Д-р ф.н. Мани Алварес от Бразилия запозна участниците в конференцията с трансперсоналната психология – метод,създаден върху древни  познания и традиции, достигнали до наши дни, чиято основна задача е  събуждане на заложения  потенциал в отделната личност и активизиране на еволюционното развитие на цялото човечество.

За парите и изобилието в живота, като отражение на разгърнат потенциал в триизмерния свят, завладяващо интересен доклад изнесе Милка Кьосева.

Физиотерапевтът Емил Магрисо  представи   доклад „По пътя към Висшия Аз”,  в който застъпва личен опит, свързан със закона за октавата като път, през който преминава всеки започнал в природата процес.

С много професионализъм и задълбочено познаване на материята, Труфка Димитрова запозна присъстващите на конференцията с духовния формат на маркетинг на отношенията.

Презентацията на Любов Георгиева  предизвика оправдан интерес. Водещата идея в разработката е необходимостта от фокусиране върху чистото мисловно поле, а  основната задача за работа с подрастващите е   създаването на много красота около тях. Дори в най-малките неща от ежедневието с личен пример е нужно осигуряването на  хармонична среда.

„Известният Ел Камино, пътят до Сантяго де Компостела в Северна Испания, привлича от векове хиляди поклонници, наричани пилигрими…” Така започна своето изложение Владина Цекова.  През това лято Владина и Таня заедно  изминаха пътя ”Камино” и оставиха българска следа в този невероятен  маршрут за духовно пречистване и физическа издържливост. И с най-искрени чувства всички присъстващи пожелаха по-скоро Владина да завърши своята книга за впечатленията и  преживяванията си  като пилигрим.

Доклад изнесе и неуморният турист и родолюбец Илиян Бучков. Той представи своя изследователски материал „Туристически пътеводител за района около Якоруда”.

За езотеричните пътешествия и духовните маршрути,  които лично е изминала, говори Елисавета Александрова. И не само за езотеричните екскурзии  в България – в Рила, Родопите, Странджа, Стара планина, но и за древните храмове, светилища и пирамиди в Египет. Все пак Елисавета Александрова отдели  най-много място за Мадара. И завърши своя доклад с думите:”Който веднъж се е докоснал до Мадара, завинаги остава неин пленник в сънищата си и в реалността”.

Целта на конференцията, която Академия на мистериите „Мадара” си постави, е изпълнена, благодарение  на безкористния труд и подкрепата на много хора – специалисти, спонсори, единомишленици или симпатизанти, но всички  съпричастни на идеята за алтернативно мислене и духовно осъзнаване.

{youtube}C7le2R2YtpM{/youtube}