Научно објаснување на Реики

Сподели

Научно објаснување на Реики

Истражувањата покажуваат дека за време на Реики сесија мозочните бранови на лечителот и клиентот се синхронизирани во алфа ниво, а пулсот е синхронизиран со магнетното поле на земјата.

 

Силата на био-магнетното поле на рацете на лечителот е барем 1000 пати поголема од нормалната кога тој / таа ја користи универзална енергија Реики. Пулсот емитуван од рацете на лечителот има иста фреквенција како мозочни бранови, а се движи од 0,3-30 Hz, фокусирајќи се главно во 7-8 Hz, алфа ниво.Овој опсег на фреквенции стимулира исцелување во телото, на пример, 2 Hz стимулира регенерација на нервите, 7 Hz раст на коските, 10 Hz корекција на лигаменти , а 15 Hz формирање на капилари . … Мозочните бранови не се ограничени на мозокот, туку патуваат низ телото преку перинеалниот систем, обновувајки го сврзното ткиво околу нервите. За време на третманот, овие бранови да започнуваат како релативно слаб пулс во таламусот на мозокот на лечителот за да соберат кумулативна сила како што течат кон периферните нерви на телото, вклучувајќи ги и рацете. Истиот ефект се одвива и кај лицето кое добива третман. Ова ја истакнува посебната карактеристика на Реики, дека и лечителот и клиентот имаат бенефит од третманот . „

 

Автор на текстот: Елена Меруџеска – Герасимовска