„Наричания за изцеление на България”

Сподели

Везбени орнаменти – Лазар Бонгурев

Драги читатели! Предлагаме ви няколко разработки на нашият многоуважаван лектор от последните три конференции – Лазар Бонгурев. Това са везбени орнаменти и са тествани енергийно, като показателите им за положително енергийно излъчване са много високи. Всеки от вас, който има желание, може да  съзерцава по няколко пъти на ден тези три везбени орнаменти (шевици), като по този начин ще се генерира голямо количество трансформираща лечебна енергия, която ще помага на България по-скоро да излезе от този труден момент в който се намира. Шевиците са ретранслатори на положителна енергия. Можете също така да ги отпечатате на хартиен носител и да ги разположите в домовете си и на работните места, тези пазители и изцелители на България!