Методика за нетрадиционно лечение на ставите

Сподели

Методика на Ю. В. Кретов Обръщаме ви внимание, че методите на Кретов са основани единствено на информационна / мислена/ работа със собствените фини структури, без използване на медицински препарати и други средства, което изключва вредното въздействие върху организма. Освен това завъртането на спиралите на финните структури чрез въздействието на мисълта насища организма с енергия и помага за увеличаването на продължителността на живота.

Ю. В. Кретов съвсем открито разкрива на хората своите методи, за разлика от многочислените, скъпи и като правило ниско ефективни медицински центрове.

Ние ще ви бъдем много признателни, ако вие ни съобщите за резултатите, които сте успели да постигнете чрез прилагане методиката на Ю.В.Кретов.

Вашите съобщения и отзиви ще бъдат публикувани.

Желаем успех!

Как да се борим с болката в ставите?

На рисунките по долу са показани три вида спирали.

Първи тип спирала /рис.1/

 

Използва се при остра болка. Това е най-общия случай, който може да се прилага при всички видове стави. Голяма спирала с постоянен диаметър се върти мислено отначало по часовниковата стрелка, но ако болката не намалява, то това означава, че трябва да завъртите спиралата обратно на часовниковата стрелка. След като намерите своя начин за благоприятно въздействие, то за в бъдеще използвайте само него. Която и да е тази става, намерете направлението на въртене на спиралата индивидуално за вас. И болката ще изчезне.

Може да възникне ситуация, при която спиралата сама просто се моли и даже рязко се извърта така, както е необходимо. И точно това ще бъде правилното направление на въртене. Търсете. Трябва да се намери такова въртене на спиралата, при което усещането да е приятно.

При въртенето на спиралата в ставите може да се повиши налягането. Не се плашете – това не е опасно. Веднага след прекратяване на въртенето на спиралата налягането ще се върне в нормалните си стойности.

Втори тип спирала /рис.2/

 

Използва се при постоянна болка в ставите, а също и при остра болка.

Голяма спирала се върти по часовниковата стрелка до точка, където се среща с малка спирала / с по-малък диаметър/, която се върти обратно на часовниковата стрелка. Тези две спирали имат обща точка. Например – боли ви коляно. Започвате да въртите голяма спирала по часовниковата стрелка, с която навлизате навътре в колянната става и някъде там голямата спирала свършва. От тази точка започва да се развива малка спирала , обратно на часовниковата стрелка, но не винаги точно в обратно направление. Тя може да бъде насочена под всякакъв ъгъл /дори до 90 градуса/ по отношение на голямата спирала. Дори може да се движи паралелно с нея.

Например, едната спирала се движи през коляното, а другата е под ъгъл на първата , те нямат обща точка , но са близо. Малката спирала може да предизвика странно явление – болезнено удоволствие. Има такова усещане – приятна болка.

 

Трети тип спирала /рис.3/

Да се използва при болки, които не са остри. т.е. само понякога ви боли. Например – при резки движения и обръщания боли, а когато седнеш – като, че ли вече не боли.

Тук имаме леко въртене на малката спирала отдясно наляво по часовниковата стрелка, след което тя преминава в голяма спирала с формата на фуния, която се върти обратно на часовниковата стрелка и се движи в противоположно направление. Някои хора, които усвоят този тип въртене на спиралите, биха могли да оказват изцеляващо въздействие върху околните, като мислено включват и завъртат спирали в болезнените им стави.

При продължително използване на спиралите / в ставите, в гръбнака или другаде/ човек може да увеличи продължителността на живота си.

Става въпрос за това, че в енергонаситена система от спирали и вихри времето има специфичен ход. Колкото повече системата е енергонаситена, толкова по-бавно тече в нея времето. Именно затова в детството, когато детето буквално кипи от енергия , времето за него върви много бавно и за едно лято в неговия живот се случват огромен брой събития и преживявания.

При старостта е обратното. Колкото е по- слаб човек, толкова неговата енергонаситеност е по-малка и за него годините направо летят една след друга.

И тъй като вътрешното време на човека се формира и възприема под управляващото действие на съзнанието му, то това дава възможност да се увеличи енергонаситеността на организма като система, състояща се от физическо тяло и душа.

Различни видове сложни, тежки, запуснати заболявания много добре се поддават на едновременното въздействие на спиралите и магнита. Например преразтегнати и усукани стави, особено при по-възрастни хора, които дълго време ги измъчват, много ефективно се поддават на съвместното въздействие на винтообразното движение на спиралите и прилагане на магнит. Сложете магнит върху болезнената става и мислено завъртете необходимата спирала – болката ще изчезне или мигновено или ще утихне  до няколко часа.

Интервю на Ю.В.Кретов:

„Веднъж при мен дойде за прием доктор на медицинските науки, главен специалист за града по ревматоидни заболявания Александър Александрович Крель. Всъщност работата е там, че той имал пациентка с неизлечимо заболяване от гледна точка на ортодоксалната медицина. А тя вече се чувствала прекрасно. Отговаряйки на въпросите на лекаря, тя обяснила, че някой си лечител Кретов я посъветвал да вземе пръст от пресен гроб /до една година/ и да се посипе с нея. Методът помогнал.

Това заинтересувало нестандартно мислещия учен и той не могъл да остане равнодушен към новините в своята специалност. Оказало се, че той отдавна е стигнал до извода за безпомощността на медицината за много заболявания и започнал да търси нетрадициони методи на лечение.

Той научил моя адрес от пациентката и ми направи визита. Ние се запознахме и той помоли да присъства на един от моите приеми.

На другия ден доктор Крель дойде за началото на приема и остана … 12 часа, като внимателно наблюдаваше случващото се.

По време на почивката Александър Александрович ми каза:

–         Вие току що описахте възлест периартрит, с който аз се занимавам.

–         Какъв възлест периартрит? Аз не знам какво е това. Може би аз трябва да започна да изучавам медицина…

–         В никакъв случай. Много е добре, че вие не знаете и точно затова описахте с такава поразителна точност заболяването. Веднага щом започнете да учите, то обезателно ще се отдалечите от същината.

Като цяло той беше толкова стриктен и много разпитваше. Когато завърших приема пред очите ми всичко плуваше от умора. Той, вероятно, се чувстваше по същия начин.

В момента доктор Крель има свой медицински център, където лекува ставни заболявания, в това число и „нелечимите”, без да се „гнуси” от методите на нетрадиционната медицина.

Уважаеми Александър Александрович, позволете ми чрез сайта „Научна езотерика” да ви изпратя поздрави и да ви съобщя, че аз запомних възлестия периартрит, но и досега не зная какво е това?”

Следва продължение…

Източник: http://waytosoul.ru/node/7604

Превод: Росица Тричкова