Методика за нетрадиционно лечение на ставите – Част 2

Сподели

Методика на Ю. В. Кретов

 

І. На фиг.1 е показана спирала между бъбреците. Когато мислено я въртим, можем да въздействаме на маточно кръвотечение и да стабилизираме кръвното налягане в случай, че то произтича от работата на бъбреците. Ако повишението на кръвното налягане е поради проблем с бъбреците, то мигновено се стабилизира.

фигура 1.

Трябва да се има предвид, че при хипертония, предизвикана от бъбреците, работата със спиралата в продължение на месец ще нормализира налягането за период от около половин година. Ако след тази половин година работата със спиралата се повтори /за още един месец/, то при някои хора проблемът хипертония може да бъде преодолян завинаги, а при други – за дълъг период. Ако отново се появят оплаквания – всичко да се повтори отново.

Необходимо е мислено да се върти спирала с постоянен диаметър отгоре надолу и обратно на часовниковата стрелка. Обаче, ако се появи неприятно усещане, може да се измени направлението на въртене, тъй като напоследък се появяват все повече хора, при които е нужно ляво въртене. Точна препоръка за направлението на въртене може да се даде само индивидуално.
Работете пет пъти на ден по около 2-3 минути.

ІІ. На фиг.2 е показана спирала, свързваща сърце и черен дроб.

фигура 2.

Мисленото въртене на тази спирала се препоръчва при виене на свят, шум в ушите, отслабване на зрението и тъй като е свързана с кръвообръщението, и при подкожни кръвоизливи /поява на сини петна/. Тази спирала може да изчисти даже хематоми в мозъка.

Спиралата трябва да се върти мислено по направление от сърцето към черния дроб. Но всеки трябва сам да избере посоката на въртене – дали по, или обратно на часовниковата стрелка.

Работете пет пъти по 2-3 минути на ден.

ІІІ. Спиралата, показана на фиг.3, трябва да се използва при проблеми с черен дроб и сърце. Нека не ви смущава сложността и, тъй като не е необходимо абсолютно точно копиране. Можете мислено да въртите спирала с подобна конфигурация, както в сърцето, така и в черния дроб.
Работете пет пъти на ден в продължение на 2-3 минути.

фигура 3.

ІV. Спиралите, показани на фиг.4, с успех се прилагат при проблеми с бъбреците. Въздействат добре при бъбречни кризи. Спиралите трябва да са с различно направление – едната по часовниковата стрелка, а другата – обратно. Не е важно коя точно накъде ще бъде, но непременно с различна посока на въртене.
Работете пет пъти на ден в продължение на 2-3 минути.

фигура 4.

V. Спиралата от фиг.5 може да се използва при проблеми с всеки орган. Абсолютно копиране не е необходимо. Спиралата трябва мислено да се върти по външната повърхност на органа, като съвсем леко се докосвате до него. Направлението на въртене изберете според вашите усещания. Ако болката се усилва – въртете в обратната посока.
Работете пет пъти на ден в продължение на 2-3 минути.

фигура 5.

PS. Няма основание за безпокойство за евентуално вредно въздействие на спиралите върху организма. Спиралата е неразделна част от вашето финно тяло и при каквито и да е негативни проявления, тя моментално прекратява въздействието си, дори ако продължавате да я въртите.

Източник: http://www.tihoplav.ru/notes01/note86.html

Превод: Росица Тричкова

Част 1 може да прочетете ТУК