Курсове към Център за продължаващо обучение ИУ-Варна

Сподели

„Мениджмънт в рекреацията, SPA и Wellness” и „Рекреология”

Курсът първо ниво започва на 20-ти април, а второ ниво на 28 април. За записвания – 0889174418 или 052 303265 г-жа Бочева

 

Центърът за продължаващо обучение при Икономически университет – Варна организира:

  • квалификация „Мениджмънт в рекреацията, SPA и Wellness”

Квалификацията е предназначена за ръководители на рекреационни, SPA и WELLNES центрове и за всички, които имат афинитет към рекреационните и двигателните практики.

Учебни дисциплини Форма на приключване на обучението ХОРАРИУМ

Учебна дисциплина Форма на приключване на обучението Лекции Упражнения
Мениджмънт и маркетинг Изпит 30 10
Анатомия и физиология на човека Изпит 20
Традиционна китайска медицина Изпит 20
Обща патология на човека Изпит 20
Кинезиология и кинезитерапия Изпит 10 10
Психология Изпит 20
Правни аспекти на рекреалогията Изпит 20
Управление на човешките ресурси Изпит 20
Цигун за профилактика и възстановяване Изпит 20
Класически масаж Изпит 5 15
Китайски масаж Изпит 5 15
Диагностични методи Изпит 10 15
Всичко:

 


200

 


65

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа

  • квалификация „Рекреология”

Квалификацията е предназначена за завършилите I- во ниво ниво на Мениджмънт в рекреацията, SPA и Wellness”, за ръководители на рекреационни, SPA и WELLNES центрове и за всички, които имат афинитет към рекреационните и двигателните практики

№ по ред

Наименование на учебните дисциплини

Хорариум(часа)

Форма на контрол

1.

Рекреология

Въведение в рекреологията

-Съвременни тенденции в SPA и WELLNESS

-Основи на генетиката

-Енергийни терапии

-Козметология

60

Изпит

2.

Мениджмънт

-Съвременни методики за управление

-Консултантски услуги в областта на рекреологията

-Здравен, спортен и рекреационен мениджмънт

40

изпит

3.

Трансперсонална психология

-Хуманистична психология

-Концепцията на Юнг за архетиповете

-Психосинтеза на Роберто Анджоли

20

изпит

4.

Кинезиология и възстановителна рехабилитация

-Автогенен тренинг

-Мултисензорна стимулация

-Сегментарен масаж

-Система за здраве

-Енергийна медицина на Дона Идън и други възстановителни практики

60

изпит

5.

Рекреационни дейности

-Фъншуй

-Пилатес

-Панивритмия

-Долекарска помощ при травматизъм и екстремни ситуации в планината и водни площи

40

изпит

6.

Учебни практики

30

защита

Всичко:

250

Начин на завършване на обучението: защита на дипломна работа