Красотата на живота – живот в сърцето на единството

Сподели

Ние настройваме енергията си към божествения дух.  Призоваваме Архангел Михаил и всички Възвисени Майстори от светлината, Ангелите и Архангелите от светлината и ги молим да ни донесат мъдрост  познание, насоки и да ни водят днес…

Призоваваме Лорд Метатрон, Лорд Мелхиседек и Лорд Майтрея и молим за тяхната божествена закрила на всички нива и във всички измерения като отваряме енергията си за всички същества от светлината, които работят с нас и чрез нас. Призоваваме Бащата Бог и Богинята Майка; призоваваме Висшето Аз, Христовото Аз от Светлината, Автентичното Аз на всеки един от нас. Призоваваме възвисения Майстор във всеки един от нас. Призоваваме Ангела-лечител и Ангела – Пазител на портата на всеки един от нас. Ние отваряме енергиите си за да приветстваме Богините на Алхимията, Майсторите на Алхимията, алхимичните кристали, свещените геометрични модели на алхимичното съзнание. Призоваваме Всемогъщия Елохим. Молим  Лигата на Слънчевите Архангели да ни обгърне в светлина с цветовете на дъгата и в нов огнен пръстен. Призоваваме и приветстваме енергията на Богинята Майка Лейди Махатма,  лейди Гуинивиър, Мария Магдалена, Богинята Джезъбел. Призоваваме и приветстваме Кутуми-Агрипа, Сен Жермен, Джуал Кхул, Ел Мория, Серапис Бей, Исус, Иларион, Санат Кумара и Лорд Сананда. Приветстваме  Архангелската Лига на Сириус, Емисарите на Светлината от Плеяди и ги молим да обгърнат с мощно защитно и лечебно поле от светлина всеки един от нас, както и цялата планета Земя.

И нека всичко, което правим днес заедно бъде според висшата воля на всеки от нас, както и според божествения план на нашата свята Майка Земя. Да бъде.

Аз съм Лейди Махатма и въплъщавам енергията на Богинята-Майка. Идвам при вас в единството на своите три аспекта: Богинята Аврора – зората на новото начало, Богиня на Мъдростта София и като Богиня на Благата Воля. Поздравявам ви и ви приветствам в реалността на Платинения лъч на Божественото женско начало.

Реалностите на Божествения Дух на красотата на живота са живот в сърцето на единството. Това е пространство, в което ви се разкрива силата на приемането на  живота и красотата, която съществува в него. Приемането на живота като съвършен във всеки един момент означава да гледате с очите на Богинята, която сте; с очите на безусловната любов и просветленото състрадание. Да виждаш красотата  в моменти на предизвикателство е силата на мъдростта, която ви позволява да проникнете  отвъд видимото, до смисъла на това което се разгръща пред вас.

Първата и най важна стъпка за да можете успешно да приемате красотата в живота е да приемете собствената си красота; да разберете какво е красота и как да я прегърнете във всяка една област на живота.

Красотата се ражда от безусловната любов – да виждаме красотата в себе си и в живота означава да излъчваме и да приемаме енергията на безусловната любов – следователно красотата не се свежда единствено до хармония на външната форма; тя е вътрешно качество, тя е способността ни да обичаме безусловно.

Да обичаме себе си значи да се  възприемаме  като красиви и съвършени  във всеки един момент от живота; да проявяваме просветлено състрадание и разбиране към себе си  без осъждане и самокритика за да можем да го проявим и във външния свят, а пътят за постигането на това е живота в сърцето, което бие с ритъма на единството. Сърцето на Единния ни отвежда отвъд представите за добро и зло, отвъд парадигмата на дуалността; отвежда ни до осъзнаването, че сме едно с цялото творение   и до сливането с красотата му. Ритъма на сърцето на единството ни отвежда в царството на истинската красота, реалността на безусловната любов и дълбокото проникновение защото гледаме на себе си и на света с очите на мъдър наблюдател, с очите на Бащата/Майка Бог. Живота в сърцето на единството означава да виждате красотата на перлата на мъдростта, която се крие зад всяка една предизвикателна ситуация; да виждате красотата в целия живот; да вижте красотата в пътя на всяка душа все още впримчена в парадигмата на дуалността, която се стреми към светлината на единството.
Способността да виждаме красотата във всяко едно проявление на живота означава да живеем в единство с всяка душа, която срещаме по пътя си независимо от нивото ѝ на осъзнаване; означава да видим светлината и в най непрогледната тъма защото точно тази светлина е красивата перла на мъдростта. Тогава виждаме живота като съкровищница от скъпоценни свещени истини – аспекти на голямата истина за любовта като мотивираща сила на творението. Това е истината, която ни прави свободни защото ни показва силата на стремежа ни да се завърнем у дома – да се осъзнаем като искри от източника; да въплътим своя личен рай тук и сега на планетата Земя; да живеем в Христовото съзнание; да чуем тихия глас от дълбините на сърцето си: „Аз съм Пътя, и Истината, и Живота”.

Сега поемете дълбоко дъх, отпуснете тялото си, релаксирайте напълно ума си и позволете на енергиите да ви отведат в реалността на божествената истинска същност на красотата. Почувствайте крилете на красотата, които ви обвиват нежно, повдигат ви, вие политате и този полет ви отвежда в свещеното пространство на срещата ви с вашето висше аз.

Погледнете го в очите, почувствайте безусловната любов, която струи от тях; позволете на тази любов да проникне до всяка частица от вашето същество; усетете вибрациите ѝ с всяка фибра на тялото си; почувствайте се безкрайни като творението защото вие сте това творение; любувайте се на красотата му – на своята красота.

Сега вашето Аз Съм присъствие ви прегръща и вие чувате ритъма на сърцето му; той придава енергията си и на вашето сърце и вие виждате как във вашето сърце се появяват 4 концентрични сфери, с размери на радиусите 1:2:3:4 греещи в цветовете на дъгата. Всяко сфера е разделена на 2 полусфери, които се въртят на 180 градуса в противоположни посоки.   Във всяка от сферите има вписан по един златен октаедър, чиито върхове са свързани с двойна спирала. Вие чувате гласа на вашето висше аз: Това са  твоите физическо, емоционално, ментално и духовно тяло; Когато живееш в сърцето си, мислите и чувствата , водата и въздуха  са в пълна хармония те се превръщат в единен флуид. Тогава духа /огъня/ се проявява в материалния свят /земята/ и всичките 4 елемента действат в единство, като един 5-ти елемент етера.

Вие виждате как в общия център на тетраедрите се появява символа ян/ин и произнасяте заедно с вашето висше аз: Със силата ОРЕНДА сътворявам новия си живот АОЛ ША и в същото време виждате как ЯН/ИН символа се завърта в кръг от брилянтно бяла светлина и от него се протягат 6 лъча равни по дължина в трите перпендикулярни посоки. Върховете на лъчите се съединяват и се образува нов по голям тетраедър, който се завърта и 4-те сфери се сливат в една 5-та сфера върху която е проектирана решетката на цветето на живота, а върховете на всеки 6 листчета  на това цвете са свързани в звезда с 6 лъча. Сферата сияе в брилянтно бяла светлина, а в новия октаедър свети символа на безкрайността.

Сега вие и вашето висше аз сте едно сърце биещо в единен ритъм, вие сте слети с вашето Аз Съм присъствие. Вслушайте се в красивата песен на този единен ритъм; почувствайте се безкрайни като творението защото вие сте това творение; любувайте се на красотата му – на своята красота. Усетете красотата на страстта си да живеете, да творите, почувствайте силата на пулсиращия нов живот във всяка клетка на тялото си. – това е живота в съвършенството на единството.

Сега всички ние се хващаме за ръце и се превръщаме в една огромна бяла сфера, която се проектира  в центъра на колективното съзнание на човечеството. Чуйте музиката на тази сфера –нейната песен разказва за любовта, която ни вдъхновява да творим красота, а красотата е основанието за съществуване на цялото творение, тя е смисъла на целия живот.
Почувствайте огромната пречистваща сила  на тези светлина и музика, която трансформира всички илюзорни представи за красота – те докосват сърцата на всички хора готови да ги приемат; готови да приемат истината, че целия живот е красив и съвършен; разпростират се към сърцата на предците ви и ги пречистват.

Почувствайте как в сърцето ви се надига мощна вълна на благодарност към целия живот; благодарете на цялото творение за пътя, по който вървите; благодарете за красотата му, за радостта с която ви дарява тя; благодарете на Майката Земя за благословията на нейната красота; помнете винаги, че и вие сте част от тази красота. Благодарете на себе си за сътворената от вас красота по целия ви извървян досега път; дори и в най мрачните моменти от живота си вие сте сътворявали красотата на перлите на мъдростта и сега те са част от вашата съкровищница; те са вашите стъпки, които са ви довели до този момент.

Музиката на нашата брилянтно бяла сфера продължава да звучи  и сега вие осъзнавате, че нашите гласове са тази музика; вижте как сферата става все по голяма и по голяма; все нови и нови гласове се присъединяват към нас; сега песента ни е тържествен многогласен хор – това са гласовете на милиарди души, които пеят песента на раждането на новия живот; вижте как цялата ни планета се издига, ражда се отново като Венера от морската пяна окъпана в прекрасните цветове на пулсиращия нов живот, който е химн на красотата. АЛ-АУМ-ТЕРРА-ЛА. Почувствайте с всяка частица от съществото си тази красота; почувствайте радостта на Вселената – милиарди звезди и планети ни поздравяват и всички ние сме едно – безброй изражения на източника – красота сътворена от любовта.

Сега огромната брилянтно бяла сфера съдържаща новата земя се проектира отвъд всички проявени вселени в този космически ден и нейната песен разказва за изминатия от нас път – от най дълбоката тъмнина  до светлината на източника; перлите на мъдростта събрани по този път бликат като прекрасни лъчи от светлина и достигат до всяка точка на творението – до всяка галактика, до всяка звезда, до всяка планета – целия космически ден заблестява с нова светлина защото просветлението на всяка частица променя цялото творение.

Сега от Източника на този Космически ден към бялата сфера се спуска вълна от енергия, обгръща я цялата и в  центъра на бялата сфера избухва фонтан от светлина – това е благословия от  Бащата/Майка Бог, източника на този космически ден за Земята и целия живот проявен върху и в нея за да сътвори още красота по пътя на по нататъшното си възвисяване. Почувствайте любовта и благословията на Бога – Източник като запалване на нова светлина в сърцето си, позволете на тази светлина да обхване цялото ви същество; вижте как от всички страни към вас се протягат лъчи от светлина, които  едновременно с това носят и гласовете на вашите аспекти съществуващи в други светове и реалности;  тези гласове ви разказват истината за вашата многоизмерност; за безкрайните измерения и изражения на красотата и ви водят към ново по високо ниво на осъзнаване на вашата цялостност. Осъзнайте, че сега светите като маяци на красотата и пренесете светлината на тази многоизмерна красота в ежедневния си живот.

Поемете дълбоко дъх, издишайте и започнете бавно да притегляте съзнанието си към физическото си тяло като останете свързани с всички енергии, които сътворихте днес. Проведете енергията си по гръбначния стълб и надолу до центъра на Майката Земя, с което вкоренявате кодовете на многоизмерната красота в кристалното ѝ сърце. Поемете отново дълбоко дъх, издишайте, почувствайте се тук и сега, изцяло присъстващи и напълно вкоренени в настоящата времева линия.

Винаги когато сте изправени пред предизвикателство независимо дали това е негативно чувство, негативна мисъл или ситуация се свързвайте отново с енергията на брилянтно бялата сфера съдържаща решетката на цветето на живота и шестолъчната звезда на мъдростта. Тези решетки са изградени от светлината на по високата октава – Виделина. Визуализирайте бялата сфера около себе си и позволете на Виделината да ви издигне до позицията на мъдър наблюдател, който ВИЖДА отвъд проявеното на повърхността; който е способен да проникне до скрития информационен пласт, до смисъла на всичко случващо се като част от пътя на душите търсещи себе си чрез освобождаване от илюзиите. Виделината е силата да видите смисъла на парадигмата на дуалността като опит, който самите вие сте пожелали да преживеете; вие сте сценаристите, режисьорите и главните изпълнители в  пиесата на вашия живот. Когато вашето сърце тупти с ритъма на единството вие виждате красотата във всеки един миг от живота, навсякъде.

Всяка стъпка в живота си, дори и най малката правете с любов и така всяка ваша следа ще е красота. Бъдете маяци от светлина и красота. Радостта в процеса на сътворяването и красотата на сътвореното са смисъла на целия живот.

Аз Съм Лейди Махатма. Живейте в мира на безусловната любов, в реалността на красотата.

По Магдалена Ангелова