Какво е Рейки

Сподели

Рейки е форма на алтернативна медицина, разработена (преоткрита) през първата половина на 20 век от Д-р Микао Усуи в Япония.

Излизайки извън Япония, Рейки добива широка популярност в Европа и САЩ. Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей (означаващ „вселена“, „дух“, „душа“) и Ки (също и Чи) (означаващ „енергия“, „живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.

През 1922 г., след 21-дневно уединение за пост, молитва и медитация в планината Курама, Д-р Микао Усуи открива Рейки. Усуи казва, че е получил знанието за Рейки, както и духовната сила да прилага тази енергия и да инициира, да „настройва“ и другите към нея.

През април 1922 г. Усуи се премества в Токио и основава Usui Reiki Ryoho Gakkai (Усуи Организация на Рейки Лечителите).

В процеса на разработване на своята Рейки система, Усуи събира и адаптира древната мъдрост от японските етични, духовни и лечителски традиции. Неговите най-популярни пет етични принципа, превърнали се по-късно в Рейки Принципи са:

  • Точно днес, не се гневи (за минали неща).
  • Точно днес, не се тревожи (за бъдещето).
  • Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.
  • Изкарвай прехраната си честно.
  • Бъди благодарен за всичко.

Усуи обучава в Рейки повече от 2 000 ученици. 16 от тях успяват да достигнат до Шинпиден (Shinpiden) нивото, което е еквивалент на трето или мастерско ниво на Запад. Усуи почива през 1926 г.

Чуджиро Хаяши (Chujiro Hayashi), бивш ученик на Усуи, след смъртта на учителя си напуска неговата школа и сформира свое сдружение. Хаяши опростява Рейки учението и поставя акцент върху физическото лечение. Той опростява и систематизира и техниките на Рейки.

Хаяши инициира и обучава Хауайо Таката, (Hawayo Takata), който пътува из САЩ, като практикува Рейки и обучава хора в първите две нива от системата.

През 1976 г. Таката започва да обучава и в Шинпиден нивото (трето ниво) и въвежда термина Рейки Мастер за това ниво.

Таката почива през 1979 г., като дотогава успява да обучи 22 Рейки Мастери. Почти всички Рейки школи извън Япония произтичат от традицията на Таката.

Според своите привърженици, Рейки е универсална жизнена енергия, която може да бъде използвана и с лечебен ефект. Всеки може да получи достъп до тази енергия посредством процеса на иницииране, настройване, извършено от Рейки Мастер.

Привържениците на Рейки твърдят, че това е холистична терапия, която постига лечение на физическо, ментално, емоционално и духовно ниво. Вярва се, че Рейки енергията протича през тялото и ръцете на лечителя и достига реципиента или местата, нуждаещи се от енергия или лечение.

Второ ниво изисква по-различно иницииране и дава умението за извършване на Рейки лечение от разстояние. Този метод включва използването на символи, чрез които да бъде осъществена временна връзка между лечителя и реципиента. Рейки може да бъде изпращана и в конкретни моменти от времето, както в миналото, така и в бъдещето.

Обичайната Рейки процедура включва цялото тяло, но Рейки може да се отдава и само на отделни позиции. При цялостната процедура реципиентът е легнал, в отпуснато състояние, като дрехите е най-добре да са удобни и да не пречат на релаксирането. Лечителят или практикуващият Рейки може да отдели няколко момента, за да изпадне в медитативно или просто спокойно състояние и да се подготви за процедурата.

Самата процедура включва поставянето на ръцете на практикуващия на точно определени позиции върху тялото на реципиента, като ръцете може и да нямат допир с тялото, а да стоят на няколко сантиметра от него. Обикновено ръцете се задържат между 3 и 5 мин. на една позиция, а цялата процедура трае между 45 и 90 мин.

Най-забележимият незабавен ефект от процедурата обикновено е състоянието на дълбока релаксация, както и приливът на сила и енергия. В някои случаи може да се появи и освобождаване на емоции. Реципиентите често споделят усещане за затопляне или леко изтръпване на третираното място, без значение дали ръцете на практикуващия са в допир с мястото или са на разстояние от него. Твърди се, че Рейки процедурата стимулира естествените лечебни процеси, затова обикновено не се наблюдава моментално „излекуване“ на специфичните здравословни проблеми. За лечението на хронични състояния се препоръчва серия от три или повече процедури на интервали между 1 и 7 дена.

КАКВО Е РЕЙКИ?

Рейки не е религия. Всеки един може да бъде посветен (синтонизиран) с тази енергия и става неин чрез коронарната или сърдечната си чакра. Преминавайки през него, енергията се разпространява като безвъзмездна божествена любов и се предава чрез ръцете му на хора, животни и растения, като по този начин им помага да се излекуват. Самият процес на лечение е резултат от балансирането, прочистването и хармонизирането на телата им. Отличен лечебен метод за лекуване на стрес, успокояване на физическа болка и за всички видове физически и психически болести.

Тъй като нашите физически тела са съставени от енергия и знаейки, че там където има енергия има промени, канализирайки енергия чрез тялото си за нас или за някой друг ние помагаме за протичането на промени, които довеждат до излекуване.

Енергията е неутрална, до момента в който ние добавяме към нея мислите си. Ако нашите мисли са радостни, щтастливи и хармонични, нашите тела ще рефлектират това им качество. В случай обаче, че мислите ни са тъжни, неудовлетворени и негативни във всяко едно отношение, ние можем да очакваме появата на болести. Ние сме това което мислим. Всеки един създава своята реалност със собствените си мисли.

Рейки е много ефикасна система за лечение. Енергията Рейки е напълно безопасна и помага на всички – от бебетата до хора в дълбока старост. Ако работим с енергията Рейки, никога няма да изтощим жизнената си енергия.

Енергията Рейки преминава през всичко и всички за да предизвика лечение и излекуване.

Рейки успокоява бързо физическата болка.

Практиката Рейки е съставна част от алтернативните терапевтичните практики признати от МЗО (Международната Здравна Организация).

Системата Рейки не може да се научи чрез самообучение, четейки книги и ръководства или гледане на видеозаписи и филми. За да бъдем практикуващи рейкисти е необходимо да получим лична инициация (посвещение,синтонизиране) от хабилитиран Рейки Мастер. Онези, които практикуват без да са получили иницияция, не ползват енергията Рейки, а ползват личната си жизнена енергия, което води до неминуеми проблеми в здравето им.