Какво е радиестезия

Сподели

Това е способност на хората да откриват подземни води, минни залежи, зарити богатства, вредни излъчвания, медицинска диагностика и подбиране на лечение, съвместимост между партньори и др.

КАКВО Е РАДИЕСТЕЗИЯ?

1. Какво представлява радиестезията:

Това е способност на хората да откриват подземни води, минни залежи, зарити богатства, вредни излъчвания, медицинска диагностика и подбиране на лечение, съвместимост между партньори и др. Самият термин се състои от две думи : радио-означаващ излъчване на вълни и естезия-което е чувстване, усещане, улавяне.

Радиестезията е известна от древността предимно с откриване на подпочвени води за кладенци с помоща на багети ,махала, но жреците са използвали махалото и за предсказания .През 19 век се прилага и в много области на живота: тъсене на подземни води, геоложки разломи, геомрежи на Хартман и Кюри, рудни и нефтени находища, търсене на археологически находки и в областта на медицината, радиестезична медицинска диагностика , определя се метода за лечение , лечебни препарати и дозировката им. Разработени са апарати “ радиестезични вълномери “ с които се извършват измерванията. С помоща на радиестезични измервания много бързо се определя наличието на вредни вълни в жилището и в организма на човек вследствие на излъчвания от геопатогенни зони, подземни води , геомагнитни мрежи, електромагнитни вълни, радиоактивност и др.

Установено е , че 90% от хората могат да се обучат да работят като радиестезисти. Ползата се състой в това ,че те ще могат експресно да определят здравословното си състояние, тъй като всеки човешки орган, система и клетки имат специфични излъчвания и по силата на това излъчване се оценява състоянието им. Може да се проследява дистанционно по т.нар. “ биологичен свидетел“ ( коса или снимка) всички здравословни проблеми и вредни вълни на свой близки, да проверяват дали лекарствата им действат положително, алергични ли са към храни , медикаменти, цветя, животински клетки , билки и др. Проверява се енергийната съвместимост между партньори С помоща на радиестезията заболяванията се откриват в начален стадий, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е регистрира се промяна на вибрацията на клетките. Радиестезистите могат да определят кои храни са качествени и полезни за съответния човек и кои са вредни.

2. Вредни вълни и неутрализирането им:

Всички тези излъчвания на вредни вълни въздействат на човешкото здраве. Геопатогенните зони дават вторични признаци като деформация и разрушение на стени, тяхното мокрене, появява се плесен, мъх, пропадане на част от сградите, локално разрушаване на пътища, наличие на стабилни патологии при хора, животни и деформация на дървета.Подземните течащи води имат различни излъчвания в зависимост от дълбочината, дебита и минералния състав. Най-мощни излъчвания са от силно минерализираните води.

Повече от 50% от болестите се дължат на линии и пресечни точки на линиите от мрежата на Хартман, които попадат върху леглото ни. Мрежата на Хартман съществува по цялата Земя и е мрежа подобна на паралели и меридиани от геомагнитни линии с ширина около 25 см и пресечни точки с диаметър около 30 см. Тя представлява правоъгълник на който едната страна е ориентирена север -юг с дължина 2 метра , а другата изток-запад с дължина 2.5 метра.Продължителният престои върху линийте и пресечните точки е вреден и довежда до тежки заболявания. Вредния ефект се усилва , ако освен точка или линия от мрежата на Хартман има наличие на подземни води, геопатогенни зони , линии и пресечни точки на други мрежи. Подземните води имат вредно излъчване , тъй като при движението си водата се трие в стените на коритото и създава електромагнитни вълни. По приблизителни данни 10% от жилищата имат архитектурни форми, които усилват патогенните фактори- това са еркери, г-образни профили и др. известни от Фен Шуй.

Тъй като повечето жилища не са ориентирани по посоките на света, то е почти невъзможно така да ориентираме леглото , че то да попада вътре в рамката на мрежата на Хартман. Освен това съществуват и други геобиологични мрежи ,подземни води, геоложки разломи и др. Възможно е да се неутрализира действието на всички вредни лъчения, като се използват пирамиди, обръчи, конус-цилиндър и др.

С помоща на радиестезията се открива и наличие на негативна енергия от енергийни намеси в биополето на хора и животни. При наличие на негативна енергия се нарушава нормалното движение на енергията по енергийните канали и блокиране на една или повече чакри, което след продължително въздействие довежда до сериозни заболявания. Желателно е всички хора със здравословни и особено с психични проблеми да се проверяват за енергийни въздействия. Тези проблеми не могат да се лекуват преди да се премахне въздействието.

3.Измерване качеството на храни, напитки, билки, лекарства

Радиестезично могат да се проверяват всички суровини и готови продукти за тяхното качество , възможно е да се проверяват какво ще бъде тяхното действие върху точно определен индивид. Това се извършва с апарати “ радиестезични вълномери“. Прието е ,че жизнения статус на човек трябва да е над 80% и съответно всеки продукт за да не оказва негативно въздействие върху човека трябва да има статус над 80%. Съществуват специални дискове и пирамиди, които повишават енергията на продуктите като статуса им достига над 95%.

Специално билките и лекарствените продукти могат да се проверяват за тяхното лечебно действие, желателно лечебното им действие да е над 95%. Радиестезично може да се провери лекарството дали е подходящо за този пациент, т.е. то трябва да повиши статуса на пациента до над 95% , за да има бърз ефект. Задължително е да се проверяват всички медикаменти които приема пациента заедно ,тъй като е възможно някое от тях да блокира действието на другите.

4. Радиестезична медицинска диагностика:

Радиестезист, който е преминал подготовка и работи в областта на медицината съвместно с лекар, може да направи пълна медицинска диагностика . За разлика от другите методи се измерва наличието на вредни вълни в организма, наследствена и кармична обремененост и състоянието на всички органи и системи в тялото. Метода се използва и като ранна диагностика, тъй като се работи на клетъчно ниво, т.е. при промяна на вибрацията на няколко клетки радиестезично се регистрира отклонение, докато другите методи регистрират измененията след като има промени в целия орган.

5. Съвместимoст между партньори в личния живот и в бизнеса.

Съвместимостта между партньори е важна както в личен план така и за просперитета на фирмата. Радиестезично може да се определи още преди да е постъпил на работа какво е отношението на кандидата към фирмата и към нейното ръководство. Това се практикува в САЩ , като се следи за състоянието на отношенията в колектива , за наличието на вредни вълни и за бъдещи здравословни проблеми на служителите. Доказано е , че тези фирми значително са увеличили своите успехи, тъй като веднага се реагира за изглаждане на проблемите в колективите.

6.Приложение на радиестезията в областта на модата и облеклото:

Производителите на дрехи и аксесоари могат да прилагат радиестезията още при подбиране на материалите- ако те излъчват вредни вълни ,то те ще отблъскват клиентите. Вредните вълни могат да се импрегнират в материалите от некачествена суровина , лоша обработка, бои с вредни вълни, опаковка излъчваща вредни вълни, неправилно съхранение и др. Моделиерите могат да проверяват дали този модел е с най-добро излъчване , какви цветове да се използват , да се подбират аксесоари и т.н.