Константин Златев – За ползата и вредата от научно-техническите постижения

Сподели

IX алтернативна научна конференция, 10-11 октомври 2020, Шумен

Доктор на богословските науки, лектор в областта на богословието и духовно-езотеричното познание.

Телефон за връзка: 0888 606 236

E-mail: kosjo11@yahoo.com

Skype: kosjo11