Исторически форум „Българите в основата на човешката цивилизация“

Сподели

12.05.2018 г. в гр. Велики Преслав

Археологически музей – гр. Велики Преслав и Сдружение „Обединени българи за устойчив свят“ с подкрепата на Община Велики Преслав организират Исторически форум на тема „Българите в основата на човешката цивилизация“. Посветен е на Европейската година на културното наследство – 2018 и на 1300 години от победата на хан Тервел над арабите и спасението на Европа.
Дата на провеждане: 12.05.2018 г. в гр. Велики Преслав.
Място: залата на Археологически музей – Велики Преслав
Време: 10.00 ч. – 17.00 ч.
Участници:
Проф. Евгений Сачев с пленарен доклад на тема“ Българите в основата на човешката цивилизация“
Акад. Атанас Панчев – “ Седемте български държави на Европейския континент“.
Проф. Иля Прокопов – „Културното наследство на траките – начало на европейската и световна цивилизация“
Проф. Красимир Коев – “ Развитие на медицината и офталмологията при древните траки като основа на европейската и световната медицина“
Гл. ас. д-р Боян Аспарухов – „Гръцка или тракийска е съвременната представа за античността“
Ас. д-р Надежда Томова – „Тайната на Големия сфинкс в Гиза и българската следа“
Гл. ас. д-р Мариана Праматарова – „Мегалитните светилища в Странджа и Родопите – най-старите културни паметници в Европа“
Проф. Христо Матанов – темата ще бъде съобщена допълнително
Проф. Веселин Целков – темата ще бъде съобщена допълнително
Д-р Златан Маринков – „Знания и умения, свързани с традициите, занаятите и поминъка на българите като основа на европейската и световна цивилизация“
Проф. Манол Млеченков – „Хан Тервел – светецът и спасителят на Европа“
Гл. ас. Мишо Йорданов – „Военното изкуство на хан Тервел – кошмарът на халифата и спасението на Европа“