Интервю на проф. д-р Александър Трофимов

Сподели

Гост на Четвъртата алтернативна научна конференция ЕЗОТЕРИКА И ДУХОВНОСТ – ЖИВОТ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ, Шумен, 10-11 октомври 2015 

Проф. д-р Александър Трофимов – генерален директор на Международния институт по космическа антропоекология, гр. Новосибирск, Русия

{youtube}2Q8Zaf6J0GE{/youtube}

Здравейте, уважаеми членове на уважаваната от мен Академия, носеща името „Мадара”. За мен това име носи символика във времето, в което живеем. Ние се намираме във водоема на пресъхнал кладенец, фонтан, където е имало вода, но вече я няма и е много символично, че аз ще разкажа сега за водата, която тече през времето и пространството, през изтичащите скали на това удивително място – Мадара.

Така се случи, че този път аз се оказах в България по повод много сериозна научна конференция, посветена на водата. Водата във физиката, химията и биологията. И разговорът за живата вода – както сега я  разбират учените по света, се състоя. Но на мен ми се струва, че не беше засегната главната тема – какво е водата в качеството си на космически проводник, контактьор, на една велика, жива космическа субстанция. Почти никой не се решава да  погледне от тази страна на въпроса, а според мен това е огромна философска грешка.

Земята е космическо явление, живо същество и Мадара е хранилище, съкровищница, която се разкрива капка по капка през слоевете на времето, през тези скали, опитвайки се да каже много на хората от нашия свят. Важното е, че за да чуеш това, трябва да се настроиш към резонанса на това място. И аз мисля, че вашата Академия би могла да научи на този резонанс, би могла да събуди космофила у тези, които биха искали да чуят космическата партитура и да я разучат. Виждам, че скоро Академията ще стане една добра Академична школа за развитието на човешките космофилни резерви. Аз смятам, че България е страната, която съхранява космофилните ресурси не само на вашия народ, но и на цялото човечество. Такива държави са малко. Има космофили и космофоби. България е толкова велика с разкритията си в космическата партитура! И други народи биха казали, че „те също”, но да се работи в тази насока е едно, а друго – да откриеш, да видиш и комплектоваш всички особености на различните епохи, да ги съхраниш и да пренесеш тази „щафета” до съвременниците си. Мисля, че това не се е удало на всички.

Но близък до вас, до вашия народ е руския космизъм. Той също се явява пазител и вестител на новото виждане за Космоса. Много от вас са чували имената на   Фьодоров, Циолковски, Вернадски, Чижевски и т.н. Нашата школа „Акад. Казначеев” в много отношения се явява продължение на руския космизъм.

И ето, отново се срещаме в България. През 1989 г. ние посетихме няколко светилища, но сега няма да говорим за това. Тогава Мадара не беше в това число. За пръв път аз видях Мадара през 2013 г. Но така, както я видях днес, благодарение  преди всичко на Елисавета Зангелми и Пламен Цонев, ми позволи да включа оня резерв от своето виждане, сякаш виждам нещо познато и го разпознавам. Но благодарение на тях, аз разбрах още нещо, което ми беше абсолютно неизвесто, нещо като „терра инкогнита”. И днес ние обсъдихме реакциите на малките, но и големи открития на вашата Академия. И още тук на място, в своето мини интервю, аз ги определих като  фронт от ентрапийни и неентрапийни  потоци. Потоци хармонизиращи, съзидателни, и потоци разрушителни, водещи към хаос. На едно определено място ние ги усетихме чрез разликата в температурата, която достига доста големи цифри – десетки градуси.

Искам да ви разкажа за своето впечатление от Мадара, по време на второто си посещение – 2014 г., когато проведохме първата експедиция на нашия институт и едно от най-важните места беше Мадара. Случи се така, че там, където скалите изтичат като вода извън времето, ние, както сега с вас, провеждахме интервю, но с друга група. Апаратурата регистрира някакво звуково кодово послание, което се повтаряше в продължение на 20 мин. по време на интервюто, в определена последователност. До сега  не сме разгадали кода на това послание, но ние ще ви предоставим тези материали и заедно ще работим над това. Някой искаше да каже нещо на своя език на тези, които бяха там, и мисля – не за първи път, но благодарение на апаратурата този път това много ясно беше забелязано. И въпросът, който ни зададоха юли, миналата година, тогава не получи отговор, но мисля, че сега, когато се запознах с вашата Академия, и посетих отново Мадара, ние заедно ще успеем, ще опитаме да намерим някои от тези отговори.

Аз призовавам към открито взаимодействие на всякакви идеи и теории на учени, класици и некласици, на учени от алтернативната и класическа наука, на всякакви дисциплини. За да може тези велики тайни, които достигат до нас от други цивилизации – земни и извънземни, поне малко да се изяснят и ние, със своето човешко космическо съзнание най-после да се завърнем в космическото семейство на останалите цивилизации.

Благодаря!
До нови срещи!

Превод Дима Петрова