Хипноза и Хипнотерапия

Сподели

Хипнозата и нейното използване в практиката като хипнотерапия бързо се очертава като ефективен метод в науката за решаване на проблемите на хората.

Тя може да бъде много полезна терапия сама по себе си. Тя е ценно допълнение на психотерапията и психиатрията. И все пак това може би е процедура с най-нисък риск, лесно достъпна от гледна точка на противопоказания.

Преди да се каже какво е хипноза и хипнотерапия е по лесно да се каже какво не е!

Повечето хипнотерапевти, при интервюиране на нов клиент / пациент, изскват от клиента да каже все пак какво разбира под наименованието хипноза. Отговорите варират от сън, до безсъзнание, да се предадат на умствените сили и контрол, магия, да бъдат омагьосани. Всички тези отговори са грешни.

При Хипноза не може да се спи. В повечето случаи комуникацията се осъществява чрез сигнали наречени-идеомоторни. Тя не е безсъзнание защото пациента участва в процеса. Ако е помолен да поде някакъв предмет и това не противоречи на неговите действия и принципи той ще се подчини.

Винаги се осъществява някакъв контрол от страна на ума и ако това противоречи на нормите и етиката на пациента ,той просто не влиза в хипноза В хипнозата няма магьосник и магическо влизане в това състояние. Това е едно състояние, което прилича все едно да гледаш филм и да слушаш музика, и да не забеязнаш какво става край теб. Всичко това хипнотерапевта винаги трябва да обяснява на пациента, за да му даде възможност да направи своя избор дали да се остави да е хипнотизиран, когато това не нарушава етичните му норми.

Всъщност, хипнозата е променено състояние на съзнанието с избирателно възприемане на командите и въздействието, това е процес в който обекта вижда и усеща това което му подава терепевта и всичко останало е блокирано или утилизирано. Хипнозата включва ръководене на концентрацията. Ръководството, обаче може да бъде осъществявано от квалифициран лекар, или психолог. Самостоятелно хипнозата , може да бъде употребена от сертифициран хипнотерапевт и да я предостави на приемател-клиент за да може той да има само полза в живота си от това.

Откъде произлиза хипнозата?

В основите си хипнозата е известна от древни времена.Известна е още като „медицина на жените“ от праисторически родове. Хипнозата в ранните векове е и лекарството на мъжете в индийските племена където са се извършвали мними чудеса. Хипнозата по разширено се развива от 1700г. Под различни форми и под различни имена.

Имала е периоди на прогрес и периоди на стагнация в развитието си. Медицинскят интерес и приемането и се засили след края на Втората световна война, когато използването на хипнотерапията оказа особено полезно влияние върху хората преживели битки на бойното поле,а също и жертви страдащи от шок, травма, умора и различни психически заболявания. С годините хипнозата започва да се използва като метод и допълване в психологията, психотерапията, хирургията и анестезиологията ,АГ, а също така и много активно в стоматологията.

Как действа тя?

В живота на хората се осъществяват много реакции, действия, комфликти които съзнанието приема, а подсъзнанието съхранява без да прави анализ на това което се случва. В същност хипнозата се явява връзка между подсъзнанието и съзнанието. Това се случва в едно релаксирано алфа ниво на психиката. Това именно се използва в хипнотерапевтичния ефект при хипнозата. Основната полза се състои в това да се установят причините за всички подтиснати подсъзнателни панически разстройства и конфликти, да се изведат на повърхността и в светлината на терапията да се реформират и изчистят. Така се подобрява психическото зраве и равновесието в отношението на човека с други хора, екипи, семейството, природата и всичко което го заобикаля.

Къде намира приложение хипнозата и хипнотерапията?

Тъй като хипнозата и хипнотерапията като практики довеждат до стабилизиране на психиката на човека, хармонизират неговото психическо състояние, успокояват, релаксират, могат да възвърнат креативноста в него, да го накарат да бъде здрав. Използването на този метод на въздействие и връщането към здравето като позитивна страна на третото състояние го прави напълно съвместим и приложим и в рекреацията. Основно място хипнозата заема в превенцията не само на психичното здраве, но и във физическото здраве на човека. Тя се използва за обезболяване, за намаляване отрицателните последици при различни диагностични и лечебни процедури, по комфортно и безболезнено раждане и различни други места.

Самата хипнотерапия се явява един взаимен процес между хипнотерапевта и хпнотизирания или пациента, където взаимното доверие има голямо значение. Не напразно класическите хипнотерапевти и моят опит показва, че всеки човек намира своят подходящ хинотизатор и хипнотерапевт. Когато това се случи, започва процесът.

В какви ситуации и проблеми може да се ползва хипнозата и хипнотерапията?

Един от проблемите е при наднормено тегло, тоест за отслабване. Защо се споменава това, съвременният начин на живот, напрежението, заетоста на хората довежда до неритмичното, нездравословното и небалансирано хранене. За да съществува човек и да бъде здрав едно от важните неща е храненето. Още когато се опояви на белия свят той започва да се храни. Когато обаче храната се превърне в преяждане, заместване на реални нужди или въображаеми такива, се появява наднорменото тегло. Това е когато е налице само психичен проблем без, данни за нарушен метаболизъм. Тук хипнотерапията има възможност чрез съставяне на програма да накара човека да спре да преяжда и да премахне причината на заместването на даден проблем с хранене, както и внушението за намалената дажба на храната.Човекът да се храни отново с това което обича но в по малки количества. Прави се промяна на мисленето за храненето, което ако не се промени, довежда и до метаболитни промени. Стигаме до другото важно нещо за да съществува човек, а именно мисленето.

Чрез програми за промяна на мисленето и изключването на натоварващите мисли и напрежение от съзнанието на човека, хипнозата отново намира приложение в рекреацията на здравето. Чрез нея може да се върне самочувствието, самоуважението, увереността в себе си. Така може да се внуши идеалното тегло, фигура, структура която е неоходимо да се постигне от клиента според неговите потребности. Може да се промени и поведенческото състояние, чрез създаване на мотиви за време, място, количество на храната. Да се премахват някой вредни навици.

Ето и следващото място където хипнотерапията намира приложение като метод в рекреацията. Борбата с пушенето, злоупотребата с алкохола и наркотичните вещества, както и други зависимости.

Освен волята тук също има своето значение внушението по време на хипнотерапията и промяната на настроенията и емоциите. Те са много променливи, зависят от настроението, дейноста с която се занимава човек, тоест ангажирането на вниманието с работа. Съществуват два принципа за пушене. Единият е Идентификация, другият е Замяна. Работата на хипнотерапевта е върху тези два приниципа. Някои смятат пушенето за ритуал, но когато този ритуал се замини с друг, вече става промяната. Това също е един процес, в който отново доверието е много важно.

Хипнотерапията работи много добре и при едно от най силните качества на човешката психика, а именно Визуализацията. Това което се визуализира може да се постигне, тоест да придобие реалност – това е основен приницип. Тази концепция се използва често в медитацията която е форма на самохипноза. Визуализацията може да се използва и като форма на обучение в хипнотерапията. Чрез нея може да се накара човека да погледне в белите си дробове и да види какво се получава при пушене, да се визуализира стромашният тракт и да се покаже какво се получава при преяждане и много други подобни вредни навици.

Друго място на проявление на хипнозата и хипнотерапията е борбата със страховете на хората. Изправени пред своите страхове много често хората се затварят, спират да общуват, изпадат в панически атаки и разстройства. Често фобиите идват от детството и получават своята флоридност в зряла въздраст. Дори може и да не подозираме от къде са. Именно хипнозата може да накара човека да си спомни и преживее страха, което от своя страна води до изчезването му. Това кара хората да се върнат към своя нормален начин на живот, извършване на творческата си дейност, придобиване на увереност и смелост в себе си. Страховете по някога може да се дължат на страх от аварии, екологични катострофи, природни бедствия и това кара хората да получават своите паники както при всички други страхове. Реакцията е почити идентична. Релаксирането, хармонизирането, визуализирани по време на хипносеанс може да накара хората да преодоляват по креативно тези състояния и вместо да изпада в паника, да реагира в посока на най рационално преодоляване на катастрофата. Това всъщност е едно препрограмиране на реакцията на хората, което също се използва в хипнотерапията като рефрейминг.

Борбата със стреса и депресиите е друго ниво на работа при хипнозата. Разбирането на причините довели до тези състояния и техните промени по време на хипносеанс, могат да накарат човека да се справи с тях. Методът на десенсибилизация по време на хипноза може да повиши толерантноста на човека, да се обучи в умения за справяне и отговор на поведенчески реакции при различни ситуации предизвикващи стрес. Чрез нови позитивни отговори по време на хипноза могата да се заменят опустошителните реакции на индивида, извеждане на повърхноста на стресовите състояния и освобождаването им от клиента. Важно е да се постигне облекчение от напрежението което може би е натрупано с годините, което да не допуска промени на физическо ниво.

Съвременни представи за хипнозата:

Днес на много места в света се ползва хипнозата – сертифицирано и лицензирано. Хората са повлияни от това какво е хипноза от медиите. Те са това което кара хората да се страхуват от хипнозата и да имат отрицателно отношение към нея. На практика тя не притежава странични явления и не е вредна. Нямя хора които да не могат да излязат от хпинотично състояние. Има две причини да не излизат – първият е по бавно излизане, през сън, а другият е че не искат да излизат – и трябва да се търси причината за това. Трябва да се знае че всички излизат!!!Търсещите сензация с хипнозата просто само подвеждат хората и не дават възможност да се развие потенциала на това терапевтично средство. Има много медии, произведения (романи) и филми които дават грешни представи за хипнозата. Хипнозат, като метод има своето място при отвеждането на хората в посока на здравето, без да им вреди, а да стимулира собствени им потенциал.