Енергия и имунитет

Сподели

Едно от нещата, които ни съхраняват и защитават като биологични индивиди от средата, която ни заобикаля, това е нашият имунитет.

В процеса на нашето съществуване той търпи непрекъснато промени, стабилизира се или намалява.В същото време отговаря и за нашата защита от трансформациите на нашите клетки към злокачественна принадлежност. През годините на нашият живот се образуват различни промени, трансформации, израждания на различни клетки от нашата биология, които благодарение на будното състояние на имунната ни система се изчистват. Те се приемат като не нормални, не здрави и се унищожават. Така не се допуска да се появи тази критична маса която е необходима за поява на  туморно образувание, имунно заболяване и компрометиране на имунния отговор. Чрез поддържане в стабилно състояние на нашата имунна система, се поддържа и едно хармонично здраво състояние на нашия организъм.

Както посочват парапсихологията и езотериката съществува много тясна връзка между нашата имунна система и енергийната система на същноста ни. Когато тази връзка се разгледа на различни нива, а именно физично, метафизично, квантово и философско се вижда, че наистина връзката на нашата енергетика и имунна стабилност са много тясно свързани.

На пръв поглед това може да звучи по различно и много тясно профилирани учени да разглеждат нещата в този аспект като метафизика и нищо повече.

Ежедневната ми дейност като лекар – езотерик ме довела до утвърждението,че поддържането на високо енергийно ниво на нашият организъм, прави имунната система още по стабилна, дори и без биологично въздействие с ваксини или имуностимолатори от химичен вид.

Когато говорим за енергетика или енергийна система на нашите тела трябва да споменем за нейната същност, какво представлява тя?

Нашето съществуване тук на Земята в рамките на материалния свят се състои от физическо тяло. Освен него ние сме обградени от още няколко тела: ментално, астрално, енергийно, духовно, светлинно които образуват около нас така наречената Аура или цялостна енергийна защита. Тя е в нас и около нас  и представлява финна система която вибрира с много по висока честота от материята на нашето тяло. Когато се спуснем на квантово ниво се долавя тази финност и връзка между енергията и жлезите с вътрешна секреция. При поддъдържане на високо честотна енергийна вибрация  се установява по стабилен и здрав имунитет, от там добро здраве и хармонично съществуване.

Как се доказва това?

Установено е че хора подложени на стрес, напрежение, емоционално пренапрежение страдат по често от захарен диабет, хипертония, безплодие. В алопатната медицина се посочват и автоимунни причини за тези състояния, тоест вътрешна промяна на имунитета. Значи той  е подвластен на тези страдания. В същото време хора които живят в хармония, прилагат системно медитативни и енергийни практики, успяват при същите условия да съхранят добро здраве – физическо и психическо.

Парапсихологията дава обяснение за енергийната същност на нашето тяло.Тя говори за КОСМИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Представите ни за съществуването на Универсалната Космическа енергия, която човечеството може да използва и с помоща на която да реализира своите свръхчувствителни феноменални възможности има дълбоки корени в културите на всички народи. Най-известното представяне което намираме в индийската философия това е съществуването на Праната, която поемаме като космическа енергия съществуваща в пет различни форми и поддържаща жизнените процеси като “вятър на тялото”. Оттук идва и нейното обозначаване в индуските и будистки текстове с мистичното “ОМ” или “АУМ” – това словосъчетание настройва нашите чакри или енергийни центрове в състояние да позволим ползването на тази космическа или жизнена енергия.

В Библията се описва невидимата жизнена сила, която поддържа божественото начало  като “Светия дух”. Така нашето тяло се явява като храм на светия дух, приет от Бога и не принадлежи на нас самите.

В японските учения по акупунктура се говори за енергията “Ки” или китайската “Чи”, която е съсредоточена в нашата Хара, точката на два пръста под пъпа и от там тази енергия се задвижва по съответните меридиани като енергийни потоци. Така материята може да се разглежда като проявление на тази енергия на материално ниво.

Аристотел (384-322 г. пр. н.е) велик древногръцки философ и учен използва понятието  “етер” като петата стихия намираща се във всички обекти на земната атмосфера.

Средновековните физици обясняват съществуването на етера или ефирното пространство като субстанция допълваща всичко в пространството и предполагат, че светлината се движи в това пространство.Наричали са го“светлинен ефир”.

Исак Нютон – известния английски физик, математик и астроном е счита, че ефира или етерното постранство е не само около нас, а също така,че пронизва цялата материя, дори и отделните атоми.

Основавайки се на това, поддържам становището за връзката между нашата енергийна система, енергийните центрове (нашите чакри) и нашето имунно състояние. Всяка енергийна чакра е свързана със жлеза с вътрешна секреция. Тя от своя страна упражнява своя контрол на определен брой органи и системи. Така се осъщесвява една много тясна връзка между енергийната система, както споменах по горе и нашите органи. Центровете,които най-тясно участват в имунитета ни това са така наречените Трета и Четвърта чакри. Когато работим за тяхното хармонизиране, пречистване и зареждане, ние работим и за повишаване на нашият имунитет. Участието и на шестата ни чакра, която е свързана с хипофизата и хипоталамуса, (структури от нашия неокортекса, оказват още по висок контрол върху важни структури от имунната ни система. Като цяло всички енергийни центрове трябва да работят като един хармоничен и синхронизиран часовников механизъм. Всяко избързване, забавяне или блокиране води до неправилен енергиен поток и от там спад на енергийната система. Това от своя страна снижава вибрацията ни и се получава спад на имунитета. Всеки знае когато е уморен, напрегнат, изтощен как се чувства като „ изсмукан”. Когато за няколко минути се отпуснем в приятна обстановка, спокойна релаксираща музика и се помолим за получаване на енергия – се започва процес на зареждане и повишаване вибрацията, което води до стабилизиране на защитата  и от там имунитета ни. Това всъщност целим с използването на всички енергийни древни системи за хармонизиране и лечение. Те могат да се прилагат по време на концентрация, медитация, хипноза. Можем да използваме като превантивни и лечебни методи системи като Рейки, Теате, Сейким и други, както и всички енергийни масажи, акопресура и иглотерапия. Въпрос на вътрешно убеждение и вяра е тяхното системно практикуване. По този начин няма да се налага употреба на медикаменти, ваксини, стимулатори.

Медитацията и хармонизацията на нашите енергийни центрове, винаги повишава енергийната вибрация на нашата енергийна система и от там се поддържа едно високо ниво на имунитет. Така все по малко ще имаме страдания на физическо ниво.

Така повдигнатият проблем в статията подлежи на по нататъшни наблюдения и проучвания, които ще разширят нашия кръгозор в тази насока.