Днес, Бог ме сътвори, Любов е този свят

Сподели

Дойдох при теб такава, каквато Бог ме сътвори.
Не значат нищо слава, богатство и пари…
За мен светът е трепет, вълнение и блян..
И с тази моя песен оставам, неразбран…

Пред храма не стоя с протегната ръка
Олтар съм Аз, създаден, за обич, към света.
От мене блика всичко… с лъчи и доброта
В сърцето си събирам Любов и Светлина.

Днес искам да огрея, във всеки , да трептя..
С Любов да залюлея Земята и Света.
Как искам да обгърна с обич , този Свят…
И тебе да прегърна на кръста ти … разпят.

Защо делиме всичко? Та всичко е Едно!
С Любов обгрижвай всички! Любов е моя свят!
Дойдох в света такава, каквато Бог ме сътвори.
Такава ще остана, до сетните си дни.

От всяка светла мисъл, от всеки порив жив,
Отново ще подтикна за този свят красив.
Дано, светът се стопли, от моята Любов.
И Слънцето сияйно, огрее път широк…

Днес Бог ме сътвори , от кръста теб свали …
И всяка дума слага на образа ти щрих …
Духът не търси слава, Той търси извор жив…
В който да проникне с Любов за пристан тих.

Днес Бог ме сътвори, да сътворя и теб
Да можеш да обикнеш, света да разбереш…
Дойдох при теб такава, каквато Бог ме сътвори.
За всяка чиста мисъл, за всеки устрем благ…

Днес Бог ме сътвори, в пространство със звезди
Любов е моето име! Любов е този свят!!!

Искра Иванова Бояджиева

31.01.2012 година гр. София